Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 07.10.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/398-21

3. dan rada

07.10.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:20 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje o tačkama dnevnog reda, potrebno je da utvrdimo kvorum.
Saglasno članu 108. stav 5. Poslovnika, kvorum za rad Narodne skupštine u danu za glasanje postoji ako je na sednici Narodne skupštine prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Molim poslanike da ubace kartice u poslaničke jedinice.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 162 narodna poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da prema tome postoje uslovi za odlučivanje.
Prelazimo na odlučivanje.
Prva tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
Pošto je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, prelazimo na odlučivanje.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u načelu.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno prihvatila Predlog zakona, u načelu.
Prelazimo na odlučivanje o amandmanu.
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Stavljam na glasanje ovaj amandman.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – četiri, protiv – jedan, nije glasao – 161.
Konstatujem da Narodna skupština većinom glasova nije prihvatila ovaj amandman.
Pošto smo završili odlučivanje o amandmanu, pristupamo glasanju o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Druga tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA FISKALIZACIJI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji.
Treća tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREMENOM REGISTRU PUNOLETNIH DRŽAVLjANA REPUBLIKE SRBIJE KOJIMA SE UPLAĆUJE NOVČANA POMOĆ ZA UBLAŽAVANjE POSLEDICA PANDEMIJE BOLESTI KOVID-19 IZAZVANE VIRUSOM SARS-COV-2
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona, u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona.
Molim narodne poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 166, za – 166.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o privremenom registru punoletnih državljana Republike Srbije kojima se uplaćuje novčana pomoć za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19 izazvane virusom SARS-CoV-2.
Četvrta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZADUŽIVANjU REPUBLIKE SRBIJE KOD OTP BANKE SRBIJA A.D. NOVI SAD ZA POTREBE FINANSIRANjA PROJEKTA REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE ŽELEZNIČKE PRUGE SUBOTICA-HORGOŠ GRANICA SA MAĐARSKOM (SEGEDIN)
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres o Predlogu zakona, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, na osnovu člana 105. stav 3. tačka 4. Ustava Srbije, Narodna skupština većinom glasova svih narodnih poslanika odlučuje o zakonima kojima se uređuje javno zaduživanje. Takođe vas podsećam da na Predlog zakona nisu podneti amandmani.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod OTP banke Srbija a.d. Novi Sad za potrebe finansiranja Projekta rekonstrukcije i modernizacije železničke pruge Subotica-Horgoš granica sa Mađarskom (Segedin), u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona.
Peta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O ZAŠTITI OD BUKE U ŽIVOTNOJ SREDINI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, a s obzirom na to da su podneti amandmani postali sastavni deo Predloga zakona, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaustavljam glasanje: ukupno – 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština jednoglasno usvojila Predlog zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini.
Šesta tačka dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENI ZAKONA O MUZEJSKOJ DELATNOSTI
Podsećam vas da je Narodna skupština obavila pretres Predloga zakona u načelu, a s obzirom na to da na Predlog zakona nisu podneti amandmani, Narodna skupština će, saglasno članu 160. stav 3. Poslovnika, odlučivati samo o Predlogu zakona u celini.
Stavljam na glasanje Predlog zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti, u celini.
Molim poslanike da pritisnu odgovarajući taster.
Zaključujem glasanje i saopštavam: ukupno - 167, za – 167.
Konstatujem da je Narodna skupština, jednoglasno, usvojila Predlog zakona o izmeni Zakona o muzejskoj delatnosti.
Pre zaključivanja sednice, samo da vas podsetim da sam zakazao Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za sredu, 13. oktobar u 10,00 časova sa dnevnim redom: 1) Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, 2) Izveštaj o radu Komisije za zaštitu konkurencije za 2020. godinu, 3) Izveštaj o radu Fiskalnog saveta za 2020. godinu, 4) Izveštaj o radu Agencije za energetiku za 2020. godinu, 5) Izveštaj o radu DRI za 2020. godinu.
Pošto je Narodna skupština obavila razmatranje svih tačaka dnevnog reda ove sednice i odlučivanja o njima, saglasno članu 102. Poslovnika zaključujem Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini. Zahvaljujem.
(Sednica je završena 18.15 časova)