Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 02.11.2021.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Ivica Dačić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 70 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja tačnog broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno u ovom trenutku 138 narodnih poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Imajući u vidu da je danas utorak, da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika? (Da)
Samo želim da vas još jednom podsetim da ćemo u 11.00 sati prekinuti na kratko ovu sednicu, zato što imamo Posebnu sednicu, na kojoj će se obratiti predsednica parlamenta naše prijateljske države Kipra.
Reč ima narodni poslanik Samir Tandir. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Poštovani predsedniče Narodne skupštine, poštovani potpredsednici, koleginice i kolege narodni poslanici, ja svoja pitanja upućujem Ministarstvu rudarstva i energetike, ministrici Zorani Mihajlović.

Prvo pitanje - kada će biti završena izgradnja gasovoda i kada će on biti pušten u rad do Novog Pazara i Tutina?

Drugo pitanje - dokle se stiglo sa zamenom visokonaponske i niskonaponske mreže na prostoru Sandžaka?

Ovo pitanje sam planirao da postavim u četvrtak, kada je ovde bila Vlada, međutim, obzirom da ministrica Mihajlović nije bila prisutna, smatram da je tema jako aktuelna i postavljam ga danas. Zašto?

Ministrica Mihajlović tokom posete Priboju, gde je otvorila novu toplanu, obećala je da će u narednoj godini biti započeta izgradnja gasovoda do Prijepolja, Priboja i do Nove Varoši. To je vest koja nas je jako obradovala. Hoću da istaknem da u koalicionom sporazumu između najjače bošnjačke stranke, Stranke pravde i pomirenja i najjače stranke u Republici Srbiji, Srpske napredne stranke, izgradnja gasovoda do sandžačkih opština zauzima jako važnu poziciju i hoću da kažem da je zaista za nas istorijska stvar da smo po prvi put imali stranku i lidera, a to je lider naše stranke akademik Muamer Zukorlić, koji je u jednom koalicionom sporazumu insistirao na infrastrukturnim projektima, generacijskim projektima, kao što je, između ostalog, gasovod, a ne na kadrovskim rešenjima.

Civilizacijski iskorak jeste i to što smo imali i partnere sa druge strane u Beogradu koji su shvatili našu političku potrebu, ali i potrebu sandžačkog čoveka da je važno da i taj deo Srbije dobije neke osnovne uslove za život, kao što je gasovod.

Ne možemo mi imati velike strane investicije i ne možemo rešiti problem demografije i sve druge prateće probleme dok ne budemo imali funkcionalan gasovod i zato je jako važno da ova Skupština, prvenstveno građanke i građani koji žive u tom delu naše zemlje, dobiju informaciju kada će biti pušten u rad gasovod do Novog Pazara i Tutina?

Takođe, ono što je jako važno, jeste da i u budžetu, kao što je ministrica i najavila, za narednu godinu planiramo i sredstva za izgradnju gasovoda do Prijepolja, Priboja i do Nove Varoši, gde će i privredni subjekti i građani dobiti i jeftiniju i bolju i čistiju energiju za svoja domaćinstva i za svoje kompanije.

Što se tiče zamene visokonaponske i niskonaponske mreže, to je takođe deo sporazuma između Stranke pravde i pomirenja i Srpske napredne stranke. Nešto se tokom leta radilo na zameni elektromreže, međutim, hoću da kažem da je stanje katastrofalno, da je stanje loše, i niskonaponska i visokonaponska mreža sigurno je ubedljivo najlošija na teritoriji Republike Srbije na prostoru sandžačkih opština i imali smo neki dan situaciju da je prvi potpredsednik Vlade ministar Ružić bio u zvaničnoj poseti gradu Novom Pazaru i da uže gradsko jezgro nije imalo električne energije. Znači, jesen je, možda je pala neka kap kiše, a možete misliti šta će biti kada počnu da padaju snegovi na Pešteri, u Komaranskim selima, na Zlataru, itd. Znači, građanke i građani zasigurno neće imati uredno snabdevanje električnom energijom i ponovo ne možemo govoriti o nekim velikim stranim ili domaćim investicijama ukoliko nemamo uredno snabdevanje električnom energijom.

Zato od ključne važnosti za ravnomeran regionalni razvoj za investicije na prostoru sandžačkih opština jeste zamena visokonaponske i niskonaponske mreže i jeste gasifikacija. Kada to pitanje budemo rešili, kada budemo imali uredno snabdevanje, kada budemo imali bolju pokrivenost mreže sa betonskim stubovima, tog trenutka ćemo rešiti i problem demografije, ali i investicija. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.

Reč ima Akoš Ujhelji.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Akoš Ujhelji

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara
Hvala lepo.

Poštovani potpredsedniče, predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, kao što znate Srbija se danas nalazi u velikom investicionom ciklusu vrednom više milijarde evra, čiji je cilj da se infrastruktura podigne na značajno viši nivo i postane motor razvoja naše privrede. Grade se auto-putevi, brze saobraćajnice, železnice velike brzine, komunalna infrastruktura u mnogim opštinama u Srbiji.

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara je podržala drugi rebalans budžeta za 2021. godinu, jer pored toga što predviđa dodatna sredstva za kapitalne projekte, ukupno 234 miliona dinara, omogućava i realizaciju kapitalnih projekata koji su za nas od posebnog značaja, a to su rekonstrukcija i modernizacija železničke pruge između Subotice i Segedina, čijom realizacijom se skraćuje zadržavanje na graničnim prelazima i razvija prekogranična saradnja.

Dalje, rekonstrukcija delova auto-puta između Horgoša i Novog Sada, izgradnja auto-puta između Beograda i Zrenjanina, izgradnja saobraćajnica između Novog Sada i Rume, izgradnja druge faze postrojenja za prečišćavanje pijaće vode u Kikindi, unapređenje uslova za prevođenje brodova u okviru brane na Tisi kod Novog Bečeja, izgradnja nadvožnjaka kod Pačira preko ipsilon kraka.

Poštovani narodni poslanici, SVM je u koalicionom sporazumu sa SNS pored gore pomenutih projekata definisao i najznačajnije projekte, putne, železničke i vodne infrastrukture koji Srbiju ubrzano infrastrukturno povezuju sa regionom, time stvaraju bazu za ubrzani ekonomski razvoj i jačanje.

Pošto naša poslanička grupa smatra da se sa realizacijom projekata koji su definisani koalicionom sporazumom poboljšavaju uslovi života stanovnika u naseljenim mestima na području lokalnih samouprava AP Vojvodine želim da postavim poslaničko pitanje Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – u kojoj fazi se nalazi priprema sledećih projekta: izgradnja puta između Oroma i Čantavira čija dužina je šest kilometara? Put je značajan jer će olakšati komunikaciju na širem području koje predstavlja granično područje grada Subotice i opštine Kanjiža.

Takođe, izgradnjom puta će se obezbediti efikasniji i bezbedniji dovoz komunalnog otpada iz opština Čoka, Bačka Topola, Mali Iđoš i Senta na regionalnoj deponiju koja je u neposrednoj blizini ovog putnog pravca.

Rekonstrukcija poveznog puta između državnog puta 1B13 i mesta Martonoš u opštini Kanjiža, dužina puta je 3.150 metara. Deo puta je rekonstruisan 2016. godine u dužini od 550 metara.

Dalje, izgradnja semafora na raskrsnici kod Palića, odnosno kod Velikog Radanovca na državnom putu 2A100 i semafora na državnom putu 1V11 kod ulice Zorkina u Subotici.

Dalje, izgradnja neizgrađene deonice između Subotice i Sente od petlje Subotica Istok do Sentre. Ukupna dužina deonice je 24 kilometara, od čega je 11 kilometara izgrađeno i potrebna je rehabilitacija, dok je 13 kilometara potrebno izgraditi. Ova deonica je praktično nastavak ipsilon kraka prema Senti i Banatu. Deo je Banatske magistrale.

Dalje, izgradnja obilaznice oko Kanjiže, planskom dokumentacijom predviđena u ukupnoj dužini od 4,64 kilometara. Projektna dokumentacija postoji.

Dalje, izgradnja kružne raskrsnice na ukrštanju puta 2B303 i lokalnog puta Subotica - Čantavir u naseljenom mestu Čantavir. Ova kružna raskrsnica je potrebna zbog bezbednije odvijanja saobraćaja i regulisanja saobraćaja teretnih vozila koja se kreću ovim putnim pravce do najvećeg proizvođača stočne hrane u Srbiji, „ Gebi Čantavir“.

Dalje, rehabilitacija putnog pravca 1B12 Sombor – Subotica. Ukupna dužina je 45,8 kilometra. Ovaj putni pravac je izuzetno opterećen, a stanje kolovozne konstrukcije je u lošem stanju zbog neravnina, čak je i neobezbeđen za vozila.

Na kraju, da podvučem, naša poslanička grupa pozdravlja sve napore Vlade Republike Srbije i Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture koje ulaže u realizaciju gore navedenih projekata koji infrastrukturno povezuju našu zemlju sa regionom, a time stvaraju dobar osnov za ubrzani ekonomski razvoj.

Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospodine Ujhelji.
Reč ima potpredsednik Skupštine, Stefan Krkobabić.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Stefan Krkobabić

Poslanička grupa PUPS - "Tri P"
Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče Orliću.

Uvaženi potpredsednici, uvažene kolege narodni poslanici, već više od deceniju aktuelan je problem koji poljoprivrednici imaju sa dugovanjima za uplatu doprinosa Fond penzijsko-invalidskog osiguranja, ali i sa načinom uplaćivanja doprinosa za penzijsko osiguranje u budućnosti.

Samo ukratko da podsetim, poljoprivrednici su prvi put stekli pravo na isplatu poljoprivrednih penzija sredinom osamdesetih godina prošlog veka. Nakon početnog poleta veliki broj poljoprivrednih proizvođača više nije bio u mogućnosti da uplaćuje propisane doprinose, a dugovanja su rasla.

Prema stručnim procenama objavljenim u javnosti skoro 95% tog duga je nenaplativo i stoga pitamo Ministarstvo finansija – da li je ostvarivo da se poljoprivrednim proizvođačima koji imaju dugovanja po tom osnovu otpišu pripadajuće kamate, a da se glavnica duga reprogramira na neki relativno duži period?

U poslaničkog grupi PUPS- „Tri P“ smatramo da bi tim rešenjem svi bili na nekom dobitku. Ministarstvo finansija bi rešilo jedan od najvećih problema tog velikog dugovanja, a poljoprivrednici bi mogli lakše da dišu u budućnosti.

Ovih dana nas i Ministarstvo poljoprivrede obavestilo da se razmatra nekoliko modela izmene načina uplate doprinosa za Penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika kako bi se prevazišla situacija, da na primer isti iznos doprinosa plaća i onaj sitni paor koji ima samo nekoliko hektara i onaj veleposednik koji obrađuje stotine hektara obradivog zemljišta.

Poslanička grupa PUPS - "Tri P" podržava rešenje da visina uplate doprinosa za PIO bude u skladu sa veličinom poseda ili kao alternativa sa visinom godišnjeg prihoda, konkretno poljoprivrednog gazdinstva.

Partija ujedinjenih penzionera Srbije je više puta isticao svoje zalaganje da se za sve starije građane Srbije koji nisu ostvarili penzije po redovnom osnovu uvedu tzv. garantovane penzije čiji bi korisnici onda mogli da budu i ti poljoprivrednici koji ne ostvaruju pravo na penziju po bilo kom osnovu.

Zato je i moje drugo pitanje upućeno Ministarstvu finansija na tom fonu, da li su srednjoročni i dugoročne procene takve da bi u republičkom budžetu moglo da bude dovoljno sredstva za isplatu tzv. garantovanih penzija? Zahvaljujem na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Milićević.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, uvaženi potpredsedniče, gospodine Orliću.

Poštovano predsedništvo, dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što postavim pitanje, gospodine Orliću, znam da po Poslovniku na početku sednice utorkom i četvrtkom, kada se postavljaju pitanja neposredno pred nastavak sednice, nije moguće ukazati na povredu Poslovnika, ali ja želim da zamolim, niste vi predsedavali, želim da zamolim vas i sve koji su predsedavali, da poštuju Ustav Republike Srbije, a to pre svega mislim, postajem i sam sebi po malo dosadan, ali ću uvek to ponavljati, Sandžak ne postoji. Postoji Raško upravni okrug.

Ja sam ubeđen da će sva pitanja koje je postavio kolega biti rešena i da će Ministarstvo rudarstva i energetike izaći u susret, kako to oni kažu, koalicionim sporazumom, ali vas molim Raško upravni okrug. To je ono na čemu insistira poslanička grupa SPS, jer svako do nas, 250 ovde, se obavezao da će poštovati, potpisujući zakletvu, da će poštovati Ustav Republike Srbije.

Moje pitanje je danas sledeće.

Naime, pitanje KiM naša su svakodnevna briga i pitanje od životnog značaja za našu državu, a ovoga puta želim da skrenem pažnju na veliki broj vesti koje su poslednja dva dana prisutni u medijima, a odnose se na intenzivnu militarizaciju, odnosno naoružavanje Prištine. Uz pomoć svojih spoljnih pomagača, Priština se naoružava, čime se krši pre svega Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN, koja podrazumeva da jedine oružane snage na prostoru KiM mogu biti mirovne snage UN, odnosno KFOR, ali na žalost nije tako.

Pre svih pitanja, pre je pitanje za mene, da li je naoružavanje Prištine uz pomoć spoljnih pomagača u suštini znači da upravo oni koji naoružavaju Prištinu, ne rade to samo radi Prištine, već i da namerno podgrevaju sukobe sa Srbijom ne bi li ostvarili svoje interese na zapadnom Balkanu koji jeste ranjiv zato što je svojevrsna zona preplitanja različitih vojnih političkih apetita i interesa.

Dnevna štampa, ali i ozbiljni vojnopolitički analitičari u vezi sa tim kažu da zapad planski naoružava Kosovo koje je u skladu sa Rezolucijom 1244 pod patronatom UN, a KFOR je kao mirovna misija UN dužan da se stara o miru i bezbednosti svih na KiM.

Uprkos tome što se nanosi ogromna šteta ugledu UN, na ovo naoružavanje Svet bezbednosti ne reaguje. Ne reaguje, nažalost, ni EU. Ovakva slika ćutanja i izostanka adekvatne reakcije međunarodnih institucija se, nažalost, ponavlja poslednjih meseci, što zabrinjava i navodi na pomisao da se otvoreno krše međunarodni akti i da oni koji su zaduženi da čuvaju mir u svetu nisu u stanju da ispune svoju misiju, ne zato što to nije moguće, već zato što su mnogi koji su bili na čelu KFOR-a situaciju merili dvostrukim aršinima i dvostrukim standardima.

Verujemo, međutim, da će novo postavljenje general Kjarija, koji je stigao iz Mađarske, imati prilike da realno sagleda situaciju i vidi ko je zaista pretnja miru i sigurnosti na Kosovu i Metohiji i da o tome obavesti svoje pretpostavljene, da obavesti o tome da se Priština naoružava.

Mediji saopštavaju da je Priština kupila od Bosne i Hercegovine 3.000 protivoklopnih ručnih bacača, da su nabavili 150 avionskih topova, a da sa zapada nabavljaju 12.000 minobacačkih mina. Ova agresivna i protivpravna militarizacija Prištine, s ciljem stvaranja sopstvene vojske iako nije država i pod protektoratom UN, govori u prilog tome da se svim sredstvima pojačava pritisak na Srbiju.

S tim ciljem je i najavljeno zauzimanje trafostanice Valač, koja se nalazi na severu Kosmeta u opštini Zvečan, preko koje sever Kosova i Metohije i u akumulaciju Gazivode dolazi više od 80% struje iz centralne Srbije. Takva mogućnost ravna je katastrofi, jer bi sever Kosmeta na kome živi srpsko stanovništvo ostalo potpuno bez snabdevanja električne energije. O tome sam već govorio prošli put.

Ove pretnje su očigledan plan Prištine i njihovih saveznika da se Srbija uplaši i odustane od svojih prava. Jasno je i to da militarizacija, odnosno naoružavanje Prištine nije dozvoljeno, ali, nažalost, slabost i ćutanje čitave međunarodne zajednice ide na ruku prištinskim separatistima. Naravno, Srbiji je potpuno jasno da su ovakvi militarni potezi Prištine uvek aktuelni onda kada treba bilo kakav dijalog blokirati. Dok ne pristaju ni na šta, Srbija čini ustupke i zalaže se za obostrano prihvatljivo rešenje.

Moje pitanje je više podrška našem rukovodstvu, da i dalje čini sve napore da diplomatskim sredstvima sačuva državni suverenitete i integritet i da nikada ne odustane od zaštite Kosova i Metohije i svog naroda.

Istovremeno, moje pitanje Vladi Republike Srbije, i sa time završavam, bi bilo da li Republika Srbija kao članica UN može da od UN zatraži poštovanje Rezolucije 1244, odnosno da obezbedi uslove da snage KFOR-a, u skladu sa Rezolucijom 1244, održavaju mir i bezbednost, ne samo Srba, već i ostalih građana koji žive na prostoru Kosova i Metohije? Da li je u tom smislu moguće zatražiti veće prisustvo pripadnika KFOR-a pre svega, koji bi u slučaju militantnog ponašanja Prištine mogli da obezbede mir i prava srpskog naroda na život u svojim domovima? Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu" | Predsedava
Hvala, gospodine Milićeviću.

Poslednje pitanje, narodni poslanik Uglješa Mrdić.
...
Srpska napredna stranka

Uglješa Mrdić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem, potpredsedniče, gospodine Orliću.

Uvaženi potpredsedniče Skupštine, uvažene kolege narodni poslanici i građani Republike Srbije, u trenucima kada predsednik Aleksandar Vučić i Vlada Srbije beleže nove, ozbiljne, dobre rezultate na svim poljima, opozicija okupljena oko Dragana Đilasa, Dragana Šolaka i Vuka Jeremića postaje sve nervoznija i oni sada traže podršku pojedinih stranih centara moći za rušenje i vlasti Aleksandra Vučića, rušenje Vlade Srbije, a ja bih dodao i rušenje Srbije. Njima i Vučić i Vlada Srbije smetaju da bi nastavili sa svojim finansijskim malverzacijama koje su radili u Beogradu do 2014. godine, a u Srbiji do 2012. godine.

Ko sada najviše kritikuje vlast Aleksandra Vučića i traži podršku stranaca? To je svakako Zdravko Ponoš, koji je kao načelnik Generalštaba Vojske Srbije uništio Vojsku Srbije i Vojska Srbije u svojoj novijoj istoriji je najslabija bila kada je Zdravko Ponoš bio na čelu vojske, potom Vuk Jeremić, koji je najgori ministar spoljnih poslova u istoriji Srbije. Naravno da podršku stranaca traži i Dragan Đilas, koji je najgori gradonačelnik Beograda u istoriji. Oni traže podršku i organizovani kriminalnih struktura i zapadnih ambasada, od tajkuna i ne traže jer su sami tajkuni, prvenstveno Đilas i Šolak.

Ovom prilikom želim da se zahvalim odgovorima koje sam dobio na postavljena pitanja MUP-u i ministru Aleksandru Vulinu, a koji se upravo tiču uloge MUP-a u razotkrivanju afera Dragana Šolaka i Dragana Đilasa. Tako sam dobio obaveštenje u vezi dugovanja firmi Dragana Šolaka, da su službenici MUP-a podneli Tužilaštvu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv više lica zaposlenih u javnoj medijskoj ustanovi RTS i više odgovorih lica u privrednom društvu „Dajrekt medija“ d.o.o zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba položaja odgovornih lica nanevši štetu RTS-u u iznosu od oko 688 miliona dinara.

Idemo dalje. Po zahtevima za prikupljanje potrebnih obaveštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u vezi zloupotreba Dragana Đilasa u periodu dok je bio gradonačelnik grada Beograda, nakon izvršenih provera, MUP će dostaviti izveštaj nadležnom tužilaštvu koje će podneti odgovarajuću javno-tužilačku odluku u vezi sa daljim tokom predmetnog postupka.

Idemo dalje. Tužilaštvo za organizovani kriminal, postupajući po prijavi koju je grad Beograd podneo protiv NN lica zbog mogućih nezakonitosti u postupku gradnje mosta na Adi, dostavilo je MUP-u zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja po kome policijski službenici postupaju.

Imamo još materijala što se tiče vremena dok je Dragan Đilas bio gradonačelnik Beograda. Višem javnom tužilaštvu u Beogradu službenici MUP-a Srbije podneli su nekoliko krivičnih prijava protiv više lica zaposlenih u JKP „Gradska čistoća“ zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Potom, policijski službenici su utvrdili da je za vreme Dragana Đilasa oštećeno JKP „Gradska čistoća“ i policijski službenici su podneli krivičnu prijavu protiv odgovornih lica Uprave grada Beograda iz vremena Dragana Đilasa zbog osnova sumnje da su oštetili budžet grada Beograda.

Moje pitanje se tiče uloge drugih državnih institucija u ovim svim postupcima protiv Dragana Đilasa i njegovih saradnika. Nadam se da ćemo kao poslanička grupa i kao poslanici i kao javnost dobiti odgovore ovako detaljne kao što smo dobili i od MUP-a.

Ovi svi koji su učestvovali u ovim aferama, Dragan Đilas i njegovi saradnici, oni su uzeli stotine miliona, oteli stotine miliona od građana Srbije i zato su nervozni. Nervozni su zato što ne mogu nikada da se vrate na vlast. Nervozni su što istražni organi utvrđuju sve njihove nezakonitosti, što ih narod neće. Zato prete porodici predsednika Aleksandra Vučića. Zato organizuju praćenje njegovog sina Danila. Zato žele da uključe zapadne faktore u rušenje ove vlasti. Njima smeta jaka Srbija predvođena Aleksandrom Vučićem. Hvala.