Šesnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 28.12.2021.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesnaesta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/558-21

1. dan rada

28.12.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 18:05

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dušan Marić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Dame i gospodo, ako računamo 10 sudija o kojima danas raspravljamo, a koje ćemo sutra svakako izabrati, Skupština Srbije je u decembru izabrala skoro stotinu novih sudija i javnih tužilaca i to je dobra stvar. To će u svakom slučaju doprineti poboljšanju stanja u srpskom pravosuđu.

Meni je posebno drago što se među opštinama koje će u Novu godinu ući sa novim pravosudnim kadrovima nalazi i Velika Plana.

Podsećam, među sudijama koje smo izabrali 15. decembra nalazi se i pet novih sudija iz Velike Plane. Ja ću pročitati njihova imena, jer smatram da to zaslužuju.

Prvi put na sudijsku dužnost izabrani su Bojana Lalić, tužilački pomoćnik u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani, Dušan Milošević, korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, Svetlana Jovović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Požarevcu, Tamara Radovanović, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u Velikoj Plani i Jelena Vučković, takođe sudijski pomoćnik u sudu u Velikoj Plani.

Svojevremeno je Visoki savet sudstva doneo odluku da u Osnovnom sudu u Velikoj Plani sudi 14 sudija. Međutim, taj broj nikada nije dostignut iz dva razloga. S jedne strane, zbog odlaska ljudi u penziju i na druga radna mesta. S druge strane, zbog spore procedure izbora novih sudija.

U međuvremenu, u julu mesecu Visoki sudski savet je doneo odluku da se broj sudija u Velikoj Plani poveća na 18. Poređenja radi, prošle godine u Osnovnom sudu u Velikoj Plani je sudilo osam sudija. Znači, od 14 dozvoljenih, Osnovni sud je imao na raspolaganju osam sudija. Sada je stanje znatno bolje.

Četvoro sudija koje su primljeni u međuvremenu sa ovih pet sudija koje smo izabrali 15. decembra sud u Velikoj Plani sada ima 17 sudija. U toku je procedura za izbor još jednog sudije. Znači, prvi put posle dugo vremena sud u Velikoj Plani će raditi u punom kapacitetu.

Ono što je bitno jeste da su uglavnom u pitanju mladi ljudi koji predstavljaju budućnost pravosuđa i Velike Plane i Srbije. Druga stvar, građani s pravom očekuju, s obzirom na postojeći broj sudija, na povećanje broja sudija, da će sudski postupci sada kraće trajati, da se sudski postupci neće otezati, kao što je do sada bio slučaj, po tri, četiri, pa i po pet, šest godina.

Inače, u ovom trenutku u sudu u Velikoj Plani ima 11.000 nerešenih predmeta. Do izbora ovih pet sudija, po sudiji je bilo 900 sudećih predmeta. Kada se ovi predmeti raspodele sada na ukupan broj sudija sa ovim novim sudijama stanje će biti znatno bolje. Znači, 650 predmeta po sudiji.

Na novim sudijama kako u Velikoj Plani, tako i u celoj Srbiji je jedan težak zadatak da svojim radom povrate poverenje građana Srbije u pravosudni sistem. To poverenje već godinama ne postoji.

U narodu je rasprostranjeno mišljenje da sudovi ne sude po pravu, nego da u velikom broju slučajeva sude po vezama, po ličnim poznanstvima, da sude na osnovu primljenog mita, posebno kada su u pitanju ljudi koji imaju mnogo novca i kada su u pitanju politički uticajni pojedinci.

Po istraživanju iz decembra meseca 2014. godine, građani najmanje veruju tužilaštvu i sudovima, njih 68% od svih bitnih državnih institucija.

Po istraživanju javnog mnjenja u septembru 2019. godine, samo 21% građana Srbije ima poverenje u pravosuđe, dok čak 48% gaji potpuno nepoverenje prema sudijama i tužiocima.

Po istraživanju iz jula ove godine, procenat građana koji ima poverenje u sudstvo pao je na 15%, dok njih 53% gaji potpuno nepoverenje prema sudijama i tužiocima.

U jednom relevantnom istraživanju iz 2017. godine u kojem je anketirano 1.218 sudija iz 83 osnovna i viša suda, njih 84% je izrazilo nepoverenje u sudski sistem, a njih 78% veruje da u sudskom sistemu nisu dominantna stručnost i znanje, već slične veze i nepotizam.

Istom anketom obuhvaćeno je 385 javnih tužilaca iz 47 tužilaštava. Njih 85% veruje da su u pravosuđu dominantne lične veze i nepotizam. Dakle, sudije i tužioci ukupno skoro 1.600 sudija i tužioca veruju da je u velikoj meri za napredovanje u njihovoj karijeri i za opšte stanje u sudstvu su bitne rođačke, kumovske veze, da je bitan nepotizam.

Ja ističem da ovakvo stanje imamo u situaciji kada sudije i tužioce još uvek bira Narodna skupština.

Ja sada moram da izrazim bojazan šta će se dogoditi ako na referendumu 16. januara budu usvojene predložene ustavne promene po kojima će parlamentu skoro u potpunosti biti oduzeta ingerencija da bira sudije i tužioce.

Po predloženom rešenju, sudije i tužioci će, malo možda preterano rečeno, ali suština je ista, birati sami sebe.

Mi u Srbiji imamo tri grane vlasti. Imamo zakonodavnu vlast, imamo izvršnu vlast i imamo sudsku vlast. zakonodavnu vlast kontrolišu građani. Oni je biraju na izborima. Izvršnu vlast kontrolišu parlament Srbije i lokalni parlamenti, a sudsku i tužilačku vlast neće kontrolisati niko. Ja smatram da to nije dobro. Čak smatram da je to i opasno. Bojim se da sudovi, da pravosuđe ne postane produžena ruka nekog drugog centra moći. Jednostavno, smatram da niko u Srbiji ne treba i ne može da bude iznad države i iznad građana.

Hvala vam.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Vuk Mirčetić.
...
Srpska napredna stranka

Vuk Mirčetić

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem.

Poštovana predsedavajuća, uvaženi gosti, poštovane kolege i koleginice narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, SNS je ponikla iz naroda i za nas kao predstavnike SNS i predstavnike poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu izuzetno je važno da radimo na daljem razvoju pravosuđa i jačanju svih institucija, naročito onih institucija u pravosuđu. To moraju da budu institucije koje će raditi za narod i u ime naroda. Tako je i današnje tema izuzetno važna za nas kao predstavnike poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu.

Pre nego što pređem na temu voleo bih da popričamo ponovo o tome kako se prethodna vlast odnosila prema pravosuđu. Predstavnici prethodnog režima, bivše vlasti daju sebi za pravo da danas pričaju o pravosuđu, a upravo su oni ti koji su razorili pravosuđe i učinili da danas građani Republike Srbije imaju poverenje u pravosuđe kakvo imaju, odnosno da ga baš i nemaju.

Kolega Dušan Marić je pričao i o tome, pričao je i o nekim stvarima koje se vezuju za odnos i predstavnika pravosuđa prema pravosuđu i vidimo da su te reforme, a ja smatram da su najviše krive te reforme iz 2009. godine koje su nastale za vreme predstavnika tadašnje DS, najviše krive za to kakav mi danas imamo odnos prema pravosuđu. Međutim, mi kao predstavnici SNS, predvođeni politikom Aleksandra Vučića, trudimo se na sve načine da vratimo poverenje građana Republike Srbije u sve institucije, tako i u institucije pravosuđa.

Kada pričamo o reformi pravosuđa iz 2009. godine, moramo da ponovimo i ovaj i svaki put, jer nikada nije dosta da ponovimo i da se toga prisetimo da nam se to više nikada u životu ne desi, ta reforma je koštala 44,7 miliona evra i 850 sudija je u danu ostalo bez posla. Dakle, to su rezultati predstavnika bivšeg režima, predstavnika tadašnje DS, kada je u pitanju pravosuđe.

Vraćamo se u vreme, dakle te 2009. godine, kada su predstavnici bivšeg režima poistovećivali opštinske odbore svojih stranaka, odnosno svoje stranke, kada kažem svojih stranaka, sada je to više stranaka… Vi znate da su se oni posvađali međusobno jedni sa drugima, da nisu mogli da sarađuju jedni sa drugima i onda od jedne stranke, od bivše DS, vi danas imate više stranaka koje sada pričaju o tome da li će oni u jednoj koloni da idu, dve, pet, kolona i to oni neće ni znati do samog kraja.

Ono što je važno jesu činjenice o kojima mi danas pričamo, a to je da je Društvo sudija Srbije dnevnom listu „Politika“ poslalo dopis kojim se dokazuje da su tadašnji predstavnici opštinskog odbora DS Vlasotince na sednicama svojih opštinskih odbora pričali o tome koji predstavnici, odnosno koji kandidati ili potencijalni kandidati za predstavnike pravosudnih funkcija odgovaraju i koji su privrženi DS, koliko ko može da pomogne itd.

I isti ti danas pokušavaju na sve moguće načine da se dokopaju vlasti. Mi smo pričali nebrojeno puta o tome ovde i treba ponoviti još isto toliko puta najmanje kakvi su im to modeli rada. Imaju slične modele rada manje više svi. Oni pre svega napadaju predsednika Republike Srbije, a sve naravno u cilju da njega oslabe i da ga poljuljaju od njegovog rada ka napretku Srbije i uopšte u svemu onome što on radi. Kada vide da predsednik odoleva svim tim napadima onda pokušavaju da napadnu predsednika, pokušavaju da mu napadnu porodicu, da mu napadnu decu itd. i tu se ne zaustavljaju, napadaju dalje funkcionere.

Kolega Uglješa Mrdić je pričao o napadima na pojedine naše funkcionere, na Sandru Božić, na Vladanku Malović, da ne pričam sada imena svih naših funkcionera, jer nemamo toliko vremena. Pozivaju, u poslednje vreme, čak i na ubistva. Pozivali su na ubistvo predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića.

Meni je neverovatna stvar bila… Jutros pre sednice čitao sam pojedine izjave njihovih pristalica koji kažu, moram to da citiram, da su takve reči, reči kojima oni pozivaju na nasilje, u kojima pozivaju na ubistvo predsednika Republike Srbije, „melem za dušu“ i „relaksacija za mozak“. Kako mogu takve reči bilo kome da budu „melem za dušu“ i „relaksacija za mozak“? Ja, evo, verujte mi ne razumem i voleo bih da mi bilo ko da odgovor na to pitanje.

Prošli put sam postavio pitanje i nisam dobio odgovor – kada će konačno neko odreagovati na ove pretnje? Mislim taj čovek ne živi u strahu, on radi u najboljem interesu za ovaj narod, ali smatram da predstavnici pravosuđa treba da uzmu stvar u svoje ruke i da konačno krenu da rade svoj posao kada su u pitanju pretnje prema predsedniku.

Mi smo pričali o tome u prethodnom periodu šta smo mi, kao predstavnici SNS, uradili kada je u pitanju pravosuđe. Mi smo pričali o tome šta je urađeno u domenu infrastrukture. Pričali smo o tome šta je urađeno kada je u pitanju jačanje pravosudnih institucija i ne samo pravosudnih institucija. Mi možemo da pričamo o apsolutno svim segmentima zato što se strateški trudimo da u svim segmentima Srbija napreduje i ide napred. Koji su to rezultati? Šta je to ostvareno u prethodnom periodu? Zašto mi možemo danas sa sigurnošću da kažemo da Srbija ide napred i da je Srbija danas 2021. godine neuporedivo bolja od one Srbije iz 2012. godine i da ne pričamo o Srbiji ranije? To su potpuno različite Srbije. O tome ću pričati malo kasnije.

Važno je za sada da napomenem da je Aleksandar Vučić sam otvorio preko 250 fabrika i, znate, kada pričamo o otvaranju 250 fabrika, mi ne pričamo samo o tome da je predsednik Aleksandar Vučić došao, otvorio fabriku i da se na tome završilo. Da bi se jedna fabrika otvorila potreban je jedan proces rada, razgovaranja sa investitorima, pa kasnije čak i pronalaženja adekvatnih radnika i onih ljudi koje ćemo mi da zaposlimo.

Ono što je važno jeste da pomenemo da je deo tih fabrika otvoren u doba pandemije korona virusa. Dakle, dok je svuda nezaposlenost rasla, u Srbiji je rasla zaposlenost. Za ponos su i neki istorijski rezultati koje je Republika Srbija ostvarila. Ja ih neću sada mnogo pominjati, ali je važno zbog građana Republike Srbije da to kažemo. Bruto društveni proizvod ove godine, istorijske godine za Srbiju, prelazi prvi put 52 milijarde evra. ukoliko to uporedimo sa vremenom kada je vladao prethodni režim, dakle 2012. godina, BDP u apsolutnom iznosu je iznosio 33,7 milijardi evra. To znači da smo mi za nepunih 10 godina uspeli da stvorimo 20 milijardi evra dodatne, odnosno nove vrednosti za građane Republike Srbije.

Mi pričamo sada o tome da prosečna plata već u januaru bude 610 evra, a setimo se, kada je Aleksandar Vučić postao predsednik Vlade, premijer, prosečna plata iznosila je 330 evra. Koja je to razlika onda u povećanju standarda? Koja je to razlika o kojoj mi danas pričamo?

To su rezultati koji su mogući samo zato što mi pratimo politiku Aleksandra Vučića, pratimo tu viziju predsednika Aleksandra Vučića i to nam dalje dozvoljava da mi možemo da imamo dovoljno sredstava da ulažemo u infrastrukturu. Evo koja evropska država može danas da se pohvali da u ovom trenutku gradi 10 autoputeva i brzih saobraćajnica.

Mi smo pričali o raznim stvarima, neki su se smejali. Ti koji su se danas smejali mislim da su shvatili, jer mi delima pokazujemo da ne pričamo samo, već da su to stvari koje su realne.

Kada pričamo o tome, pomenuo sam malopre pandemiju korona virusa, jako je važno da se zahvalimo i na ovaj način, ne znam koliko to znači predstavnicima medicinskog osoblja, ali sam siguran da im mnogo više znači činjenica da je baš danas 711 mladih diplomaca medicinskog fakulteta i škola i stručnog osoblja, kada je u pitanju medicina, dobilo svoje ugovore o radu.

Mi smo kada je medicinski, odnosno zdravstveni sektor, u pitanju podizali plate i mi ćemo nastaviti na poboljšanju životnog standarda svima onima koji rade u zdravstvenom sektoru zbog toga što smo mi zahvali, a znate kako kažu – zahvalnost traje najkraće.

Mi ne želimo da pokažemo za nas kao predstavnike Srpske napredne stranke, kao predstavnike poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“ da naša zahvalnost ne traje, već mi želimo delima da pokažemo da smo zahvalni tim ljudima koji su na prvoj liniji otpora od korona virusa već, evo, skoro, koliko ima, dve godine.

Mi i kada pričamo o tim nekim delima kolege su pričale u prethodnom delu sednice i o ovom novom zakonu koji ćemo izglasati, već od 1. januara, dakle, već od subote, mi ćemo videti promene na bolje, pozitivne promene i videćemo promene kada su u pitanju i porodice koje dobiju prvo dete.

Dakle, porodica koja dobije prvo dete dobiće 300.000 dinara, kao pomoć države i smatram da će to pomoći i razvoju ove države i smatram da to govori da mi direktno razmišljamo i da mislimo na budućnost svih građana Republike Srbije i naravno same Srbije.

Ali da ne mislimo samo na one koji dolaze a treba da ih bude što više, mi mislimo i na one koje trenutno rade, mislimo i na one koji su radili u prethodnom periodu i zato ćemo povećati i penzije i plate. Plate će biti povećane u javnom sektoru preko 7%, penzije će biti povećane preko 5,5%.

Ono što je jako važno kada pričam na terenu sa starijim sugrađanima i kada im pomenem tih 20.000 dinara, ja njima po njihovim licima i osmesima vidim da oni razumeju da smo mi njih razumeli i sve ono što su oni ostavili nama u prethodnom periodu i da su nam oni ostavili ovu državu koju smo mi samo pozajmili od njih i ostavljamo našim naslednicima. Mi radimo na tome da 2025. godine prosečna plata u Srbiji bude 900 evra, da prosečna penzija bude 440 evra i kao što su nam se pojedini smejali za to u prethodnom periodu, smeju se i sada, a mi ćemo im 2025. godine pokazati da nisu bili u pravu i da je to stvarnost, kao što su sada stvarnost neke druge stvari.

O svim planovima, o planovima razvoja Srbije za 2022. godini predsednik Aleksandar Vučić će se sutra obratiti javnosti u 18 časova i pričaće detaljno o tome, a kao što ste imali priliku da čujete mi svi koji sledimo politiku Aleksandra Vučića pričamo o tome i šta se uradilo i šta se trenutno radi, ali i koji su planovi u nekom narednom periodu, šta je sve to što ćemo uraditi.

Predstavnici bivšeg režima za koje smo čuli kako su se ophodili prema pravosuđu, a vala znamo i kako su se ophodili prema apsolutno svim drugim segmentima kada je u pitanju Republika Srbija, dakle segmentima društva danas izdaju razna saopštenja. Evo, imali smo prilike u prethodnom periodu, prethodnih dana da vidimo da Đilas, Marinika Tepić, Tadić, Jeremić i svi ostali koji su najjači oni su već proglasili pobedu, pokazuju razna istraživanja. Međutim, ono što moraju da znaju jeste da istraživanja da bi bila validna treba da budu i reprezentativna. Postoje i neka druga istraživanja prema kojima SNS ima 57%, opozicija, dakle SSP, Jeremićeva stranka, DS, Pokret slobodnih građana, svi ostali imaju 12%, pa onda svi ostali ispod toga.

Nije to toliko važno. Istraživanja nisu toliko važna jer su najvažnija istraživanja upravo izbori, izbori koji će biti 3. aprila. Znate, kada birač izađe iza paravana, kada pogleda liste, kada vidi imena tih listi, kada vidi ko su ljudi na tim listama, kada se seti, a ja pozivam ovim putem građane Republike Srbije da se samo sete šta su uradili predstavnici SNS, šta su radili predstavnici bivšeg režima i da u skladu sa tim zaokruže onaj broj za koji smatra da će obezbediti Srbiju napretka i boljitka, kada se svi ti glasovi prepoznaju, to je pravo istraživanje i to je ono najbolje istraživanje.

Jedino relevantno istraživanje danas su izbori, jer danas u Srbiji odlučuje narod. Mi danas živimo u Srbiji koja je drugačija od one Srbije iz 2012. godine. Mi danas živimo u Srbiji koja vodi računa o tome da je pravosuđe samostalno, koje vodi samostalnu politiku, slobodarsku politiku. O budućnosti Srbije danas ne odlučuju ni tajkuni, ni strani ambasadori, ni bilo kakvi mediji pod direktnom kontrolom ili Dragana Đilasa ili Šolaka ili bilo koga drugog, danas u Republici Srbiji odlučuje narod. Predstavnici bivšeg režima to moraju da znaju i to moraju već jednom da shvate.

Predstavnicima pravosuđa o kojima mi danas pričamo ja želim, pre svega, da oni budu samostalni u svom radu. Ja sam nekoliko puta namerno u svom govoru iskoristio tu reč, njima želim da budu samostalni, da rade svoj posao za narod, u ime naroda, a mi ćemo nastaviti da se borimo i dalje za jačanje svih institucija, naravno i institucija pravosuđa, jer smatramo da su jake institucije ono što je osnova za dalji razvoj Republike Srbije. Živela Srbija!
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog jedinstvenog pretresa pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika?
Ukoliko ne, zaključujem zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 2. i 3. tačke dnevnog reda.
Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 90. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da na osnovu člana 101. stav 4. Poslovnika, prekidam rad ove sednice zbog održavanja Devete posebne sednice Narodne skupštine u Dvanaestom sazivu, koja je sazvana za sutra, sa početkom u 10,00 časova.
U skladu sa članom 101. stav 5. Poslovnika, obaveštavam vas da ćete o nastavku Šesnaeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini biti blagovremeno obavešteni.
Sa radom nastavljamo sutra u 10,00 časova.