Prva sednica (konstitutivna), 02.08.2022.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Poštovane gospođe i gospodo, poštovani narodni poslanici, nastavljamo rad Prve (konstitutivne) sednice Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 168 narodnih poslanika.
Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine na Prvoj sednici Narodne skupštine postoji, ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 197 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije.
Obaveštavam vas da su, saglasno članu 22. Poslovnika u Narodnoj skupštini obrazovane sledeće poslaničke grupe:
- Poslanička grupa „ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE“. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Milenko Jovanov, a za njegovog zamenika narodni poslanik Marina Raguš;
- Poslanička grupa IVICA DAČIĆ – Socijalistička partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Ivica Dačić, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Đorđe Milićević;
- Poslanička grupa UJEDINjENI – SSP, PSG, SINDIKAT SLOGA, PZP. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Marinika Tepić, a za njenog zamenika narodni poslanik Pavle Grbović;
- Poslanička grupa NADA – NOVI DSS, POKS. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Miloš Jovanović, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Vojislav Mihailović;
- Poslanička grupa – Narodna stranka. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Miroslav Aleksić, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Stefan Jovanović;
- Poslanička grupa – Srpska stranka Zavetnici. Za predsednika poslaničke grupe određena je narodni poslanik Milica Đurđević Stamenkovski, a za njenog zamenika narodni poslanik Nikola Dragićević;
- Poslanička grupa DEMOKRATSKA STRANKA – DS. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Zoran Lutovac, a za njegovog zamenika narodni poslanik Dragana Rakić;
- Poslanička grupa JEDINSTVENA SRBIJA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Dragan Marković, a za njegovog zamenika narodni poslanik Života Starčević;
- Poslanička grupa MORAMO – ZAJEDNO. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Nebojša Zelenović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Aleksandar Jovanović;
- Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Branimir Jovanović, a za njegovog zamenika narodni poslanik dr Muamer Bačevac;
- Poslanička grupa PUPS – Solidarnost i pravda. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Stefan Krkobabić, a za njegovog zamenika narodni poslanik Hadži Milorad Stošić;
- Poslanička grupa SRPSKI POKRET DVERI – PATRIOTSKI BLOK. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Boško Obradović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Ivan Kostić;
- Poslanička grupa SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik dr Balin Pastor, a za njegovog zamenika, narodni poslanik Elvira Kovač;
- Poslanička grupa ZELENO – LEVI KLUB – NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodno poslanik Radomir Lazović, a za njegovog zamenika narodni poslanik Biljana Đorđević;
- Poslanička grupa EVROPSKI REGIONI – Vojvodina, Sandžak, Preševska Dolina. Za predsednika poslaničke grupe određen je narodni poslanik Aleksandar Olenik, a za njegovog zamenika narodni poslanik Enis Imamović.
Sada nastavljamo rad po dnevnom redu i prelazimo na Drugu tačku dnevnog reda – Izbor predsednika Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da sam u skladu sa članom 9. Poslovnika Narodne skupštine primio jedan predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine.
Predlog vam je dostavljen.
Kao što ste videli za predsednika Narodne skupštine predložen je narodni poslanik dr Vladimir Orlić, izabran sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve.
Podsećam vas, da prema članu 9. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, predstavnik predlagača može da obrazloži predlog.
Da li predstavnik predlagača, narodni poslanik Milenko Jovanov želi da obrazloži predlog kandidata za predsednika Narodne skupštine? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Milenko Jovanov. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala.

Poštovani poslanici, poštovane koleginice poslanice, dame i gospodo, građani Srbije, na nedavno završenim slobodnim i demokratskim izborima Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima u koaliciji ALEKSANDAR VUČIĆ – Zajedno možemo sve, ostvarila je još jednu ubedljivu pobedu, a naš kandidat za predsednika Aleksandar Vučić pobedio je po drugi put i osvojio je drugi predsednički mandat u prvom krugu izbora.

Gospodine predsedavajući, ja vas molim da proverite da li su svi poslanici koji sede sa one strane uzeli terapiju za današnji dan.

S druge strane, napraviću digresiju kada je već krenulo ovako…

(Zoran Lutovac: Na šta ovo liči?)

Gospodine Lutovac, nemate potrebe da dobacujete jer ćete na kraju ponovo da pobegnete, kao što ste već navikli. Prošli put su vas jurili do Pančevačkog mosta, a sad vas neće stići do Opova. Polako, tek smo počeli. Četiri godine je pred nama.

Tako je, samo polako. Nemate potrebe za nervozom.

(Zoran Lutovac dobacuje s mesta.)

Gospodine Lutovac, ponovo pokušavate da dobacivanjem dođete do reči, ali nema potrebe. Imaćete priliku da govorite.

(Zoran Lutovac: Ne unižavajte ovaj dom.)

Šta vam je? Šta je vama, čoveče? Smirite se.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ja vas molim da ne ometate govornika.
Izvolite, gospodine Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala lepo, gospodine predsedavajući.

Juče ste postavili stvari onako kako ste želeli, napravili ste presedan, aplaudirali ste presedanu. Gospodo, ponašamo se po vašem presedanu. Imaćete aplauze koliko želimo, koliko nam srce hoće.

Nakon sjajne pobede na izborima koji su prethodili ovom sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, ukupna situacija u čitavom svetu se dodatno zakomplikovala sukobom u Ukrajini.

Naš parlament će imati veoma teška i izazovna vremena pred sobom, a namera naše poslaničke grupe je da na čelu parlamenta bude osoba koja može, ume i zna da sledi srpsku politiku u narednom periodu, ni istočnu ni zapadnu, ni severnu ni južnu, nego isključivo samo i jedino srpsku, onu koja je u interesu građana Srbije i ona koja je u interesu Srbije kao države.

Mi ne želimo da se ponašamo kao navijači ispred televizora, ne želimo da učestvujemo u karikiranju filma „Tri karte za Holivud“, gde se jedno selo deli na one koje su za Ruse i one koji su za Amerikance, nego želimo da ovaj put, bar u ovom veku, bar na početku ovog veka, sačuvamo svoju zemlju stradanja, sačuvamo svoju zemlju razaranja i sačuvamo svoj narod umiranja. Dosta je toga bilo. Zato predlažemo Vladimira Orlića, jer smo uvereni da Vladimir Orlić taj zadatak može da ispuni. Predlažemo gospodina Vladimira Orlića zato što je iskusan poslanik.

Mi smo juče u toku samo jednog dana i u toku samo nekoliko sati imali priliku da vidimo dve slike parlamenta. Jedna je slika parlamenta koju je poslala očigledno opozicija u ovom sazivu, koja se odnosila na kršenje Poslovnika na zloupotrebu pozicije predsedavajućeg, na frenetične aplauze tim izazvane i to od koga? Najglasnije je aplaudirao čovek koga zovu Solunac, ali ne zato što je učestvovao u probijanju Solunskog fronta 15. septembra 1918. godine, jer bi u tom slučaju predsedavao Skupštinom kao najstariji poslanik, nego zato što je istovremeno bio i u Solunu i u Beogradu, pa se u Solunu brčkao, a u Beogradu glasao i sada je taj Solunac uzor demokratije u ovom domu.

Bora Solunac, čovek koji je kršio i ljudske i zakone fizike. Jedina osoba, vi volite da se sprdate na taj račun, pa kažete u novijoj istoriji Srbije, ne, ovo je jedina osoba u istoriji čovečanstva koja je uspela da bude na dva mesta različita u isto vreme. Zakone fizike ste prekršili.

Gde vam je samo još onaj, taj vam je falio, koji je mahao ovde kartama Nede Arnerić, koja je valjda iz Bodruma u Beograd stigla pre nego što je pošla i taksi računima koje ste falsifikovali? Vi ćete da nam držite predavanje o demokratiji?

Nikada nikome posle vas nije palo napamet da tako krade u ovoj Skupštini.

(Radomir Lazović: Daj, drži se teme dnevnog reda, bre, čoveče!)
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ja vas molim da ne dobacujete i da ne prekidate govornika. Biće prilike za replike. Održimo pristojan ton u ovoj sednici, molim vas.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Nema potrebe da budete nervozni jer je ovo prvi radni dan. Čuvajte živce, trebaće vam, da se žuta patka ne bi izduvala.

S druge strane, imali smo drugu sliku parlamenta. Imali smo sliku parlamenta u kome se razgovara, dogovara i da vidite kako oni koji najviše urlaju sa one druge strane obleću i oko istog tog Vladimira Orlića, tražeći dodatno za sebe neku delegaciju, dodatno za sebe neki odbor i kako im sve odgovara kada ide na njihovu vodenicu i dali smo im, nije nikakav problem.

Neka cveta hiljadu cvetova. Nikada ova Skupština nije imala zastupljeniju opoziciju nego što je na početku ovoga saziva i zato hoćemo Vladimira Orlića na čelu Skupštine, zato što je tolerantan, zato što je…

(Siniša Kovačević dobacuje s mesta.)

A hoćete da vratite odbore koje ste dobili?

(Siniša Kovačević: Uzmite ih nazad.)
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Ponovo molim da se ne prekida govornik.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
To se, gospodine Kovačeviću, dogovorite sa vašima iz poslaničke grupe koji su za njih otimali.

Mi da uzimao nazad ono što smo dali? Nismo mi na tom nivou. To vi ipak bolje razumete.

(Siniša Kovačević: Niste vi dali.)

Gospodine Kovačeviću, nećemo se dovikivati.

(Siniša Kovačević: Dovikivaćemo se sve dok budete dizali glas.)

Najbolje bi bilo da mi vi propišete kako ću da se ponašam, pa da ja onda tako radim.

(Siniša Kovačević: Dok sam vam ja bio mentor, bili ste… )

Vi meni nikad niste bili mentor.

Vi, gospodine Kovačeviću, meni nikad mentor niste bili, ali mi imponuje što se predstavljate tako i što biste voleli da možete da kažete da ste u jednom delu svog života to bili.

Nemojte da me podsećate ni na šta, molim vas.
...
Narodna stranka

Vladeta Janković

Narodna stranka | Predsedava
Najozbiljnije molim narodne poslanike da dopuste da sednica ima normalan tok.
Prema tome, molim vas, nemojte dobacivati.
Gospodine Jovanov, izvolite nastaviti.
Prilika za repliku će biti data svakome.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
S druge strane, imali smo apsolutno tolerantan pristup gospodina Orlića koji je omogućio zastupljenost opozicije kakva nikad nije bila u ovom domu i kakva nije mogla ni da se zamisli u vreme onih koji se danas zaklinju u nekakve demokratske vrednosti i zato ga hoćemo na čelu Skupštine.

Najzad, želimo da Skupština Srbije bude partner Vladi Republike Srbije u onome što je najteži posao koji je pred nama, a to je da u uslovima ogromne svetske krize izborimo nastavak ekonomskog rasta, izborimo se za nastavak investicije u puteve, u škole, u bolnice, u razvoj, u otvaranje novih fabrika, novih radnih mesta.

Naravno, Skupština mora da ima i kontrolni karakter, ali, s druge strane, nama je mnogo važno da u periodu pred nama Srbija ipak bude na putu na kome je bila i do sada i na onom putu koji su podržali građani Srbije na prethodnim izborima.

Na samom kraju reći ću nekoliko reči iz biografije gospodina Orlića pošto mislim da je to važno i neophodno pre svega zbog građana. Poslanici su, manje-više, sa tim upoznati.

Gospodin Orlić je rođen 15. aprila 1983. godine u Beogradu. U Obrenovcu je završio osnovnu školu, a Matematičku gimnaziju u Beogradu. Diplomirao je na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu – Odsek za elektroniku, telekomunikacije i automatiku, smer za telekomunikacije, gde je stekao zvanje doktora nauka elektrotehnike i računarstva na Odseku za telekomunikacije i informacione tehnologije.

Bio je profesionalno angažovan u struci na poziciji inženjera za istraživanja i razvoj u Istraživačko-razvojnom centru „Imtel Mikro-opt“ d.d, u Institutu za mikrotalasnu tehniku i elektroniku „Imtel komunikacije“ itd. Autor je više od 80 naučnih i stručnih radova, tehničkih rešenja, učesnik na više projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Član je SNS od 2008. godine. Trenutno se nalazi na poziciji potpredsednika glavnog odbora SNS. Poslanik je u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 2014. godine, a u periodu od 2020. do 2022. godine bio je na poziciji potpredsednika Narodne skupštine.

Završio je obuku i edukaciju u klasi slušalaca za rezervne oficire Vojske Srbije 2010. godine, gde je stekao čin rezervnog potporučnika Vojske Srbije. Govori engleski jezik. Oženjen je i otac tri ćerke.

To je čovek koji ima nepodeljenu podršku naše poslaničke grupe. To je čovek koji ima nepodeljenu podršku SNS i to je čovek za koga smo uvereni da će ovaj parlament voditi na način koji je dostojan onoga što je ova Skupština i ovaj parlament bila u istoriji naše zemlje i onoga što po Ustavu i zakonima Srbije ona zaista i jeste. Zato vas pozivam sve da svojim glasom podržite izbor dr Vladimira Orlića za predsednika Narodne skupštine Republike Srbije. Hvala.