Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 19.10.2022.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/140-22

2. dan rada

19.10.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:45

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Samo da vidim po kom osnovu Borko Stefanović traži reč? Povreda Poslovnika. Molim vas da citirate član, stav.
Izvolite.
...
Stranka slobode i pravde

Borko Stefanović

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Naravno, gospođo predsedavajuća.

Koleginice, član 107. Zašto? Dakle, vi ste propustili da primetite da je prethodni govornik u jednom momentu izneo zastrašujuće optužbe, čak onako ideološke odrednice iako on sam verovatno ne zna u kojem je sektoru pošto mislim da ne spada u sektore, on spada u nešto drugo, ali govoriti ovde kolegama apsolutno na jedan generalan način, razumete, da su za priznanje Kosova, da imaju gazde ne znam gde, da Belivukov klan vodi poslanički, to je nešto što su opasne stvari i jako opasne optužbe bez ikakve osnove na koje ste propustili da reagujete.

Dakle, nemam zamerke na ničiji stav politički ili raspravu o tački dnevnog reda, ali ovakve stvari da se govore u prisustvu ljudi koji, kao što vidite, sada mogu da ustanu pa da kažu nešto u tom smislu, da mu ukažu da je ovako nešto opasno, nedopustivo i molim vas da to ne dozvoljavate jer ovo nije sad čak ni lična optužba. Ovo je optužba za jedan značajan deo predstavnika građana Srbije, koja po meni ne može da prođe bez opomene ili bez neke vaše reakcije.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Prelazite u repliciranje.
Zahvaljujem na ukazivanju. Ne smatram da je bilo uvredljivih i nije bilo neposrednog obraćanja.
Da li želite da se u danu za glasanje glasa? (Ne.)
Zahvaljujem.
Po kom osnovu Nikola Dragićević traži reč? Poslovnik.
Izvolite.
...
Srpska stranka Zavetnici

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
Uvažena predsedavajuća, smatram da je povređen član 106. stav 1. koji kaže – govornik može da govori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres.

Iako u potpunosti razumem vaš način vođenja sednice koji ume da bude liberalan, umete da dozvolite slobodu i predstavnicima vlasti i opozicije da pomalo izađu iz tema, mislim da govor prethodnog kolege koji je trebao da govori o tački dnevnog reda koja se tiče izmena i dopuna Zakona o ministarstvima nije imao nikakve veze sa temom. Priča o levom i desnom sektoru, verovatno aludirajući na onaj ukrajinski, optuživajući opoziciju da sarađuje sa nekim klanovima koji kolju ljude itd. smatram da ste bili u obavezi da ga prekinete, da ga opomenete ili u neku ruku da utičete na njega da se vrati na ono što je tema.

Ne želim da se u danu za glasanje Skupština izjasni o ovoj povredi Poslovnika. Samo vas molim da ubuduće, ukoliko je moguće, malo više vodimo računa o onome što je dnevni red. Hvala vam veliko.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Verovatno ste primetili da sam ga ja jednom opomenula. Široka je tema. On je povezao svoje izlaganje sa temom dnevnog reda.
Po kom osnovu narodni poslanik Nebojša Zelenović?
(Nebojša Zelenović: Povreda Poslovnika.)
Izvolite.
(Marinika Tepić: I ja isto. Poslovnik, predsedavajuća.)

Nebojša Zelenović

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala predsedavajuća.

Povređen je član 108. Dakle, o redu na sednici se stara predsednik Narodne skupštine. Stvarno mislim da ste na ovakva izlaganja koja ste mogli da imate i od gospodina Bakareca i od gospodina Atlagića morali reagovati.

Ovde su ljudi u nekim trenucima, sa strane opozicije, bilo koje opozicije, poskakali tražeći reč. Pomenuti su lično, više puta, različiti poslanici opozicije i ni jednom niste dali reč. Ja sam lično nekoliko puta ovde u sistemu prihvaćen, a onda ste me vi odbili bez ikakvog obrazloženja.

Takođe, kada neko kvalifikuje ljude nazivajući ih izdajnicima ili članovima nekog klana ja mislim da u najmanju ruku treba da mu se oduzme reč i izrekne ozbiljna opomena, ali bavezno da se oduzme reč, jer sa tim se mora stati.

Takođe, kada govore poslanici iz opozicije ne može da se pušta muzika na drugoj strani. Pa nije ovo, gospođo Elvira, kafana, ovo je Skupština.

Molim vas. Dakle, molim vas. Propustio sam nekoliko puta, nisam dobio reč, evo sad sam dobio, da ukažem na to. Ili ćemo pričati kao ljudi ili će ovo prerasti u nešto što više niko ne može kontrolisati.

Ušli smo u Skupštinu kao opozicija sa idejom da ćemo moći ovde da debatujemo, da ćemo moći da sučelimo argumente, da će moći da bude red. Molim vas da nam to obezbedite. U protivnom, ovo je sve besmisleno.

Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Pre nekoliko minuta, možda pola sata, vaša koleginica iz poslaničke grupe, dr Jelena Jerinić, je rekla da je uvidela da sam dva…
(Jelena Jerinić: Nismo ista poslanička grupa.)
Dobro, da sam dva puta reagovala. I sada sam reagovala. Dobili ste reč. Tada sam tražila da definišemo po kom osnovu. Ukoliko je povreda Poslovnika - prioritet, onda replika.
Dakle, po povredi Poslovnika se javio narodni poslanik Aleksandar Jovanović.
Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Povređen je član 106. po ko zna koji put.

Ovo što je gospodin Bakarec malopre izlagao to isto važi i za profesora Atlagića…
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ukazali ste na povredu istog člana, istog stava. Ne možete ukazati još jednom na istu povredu, koja je bila malopre.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Ko je pre mene reklamirao istu povredu?

Whoops, looks like something went wrong.