Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 09.11.2022.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/163-22

3. dan rada

09.11.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
Hvala.

Podnela sam amandman vezan za član 3. redni broj 7. tačka 2) stav 1. i redni broj 9. tačka 4) član 3.

Neverovatno je da se u Beogradu dve kapitalne investicije od najvećeg značaja grade na vodoizvorištu. To je stadion i metro. Za stadion sam pričala juče i rekla sam da je mnogo svrsishodnije da bude izgrađen na kanalizacija kako za Beograd, tako i za druge gradove Srbije, te ne bih se oslanjala više na tu tačku, pričali smo juče.

Danas bih da spomenem metro, jer mislim da je jako važno. Ja sam ovde vrlo dobronamerno podnela amandman, jer sam želela da vam skrenem pažnju da kada napišete projekat izgradnje, da to znači projekat. Projekat može da bude idejni projekat, glavni projekat, projekat za građevinsku dozvolu, projekat za izvođenje. Ovde piše da je to projekat, što znači po ovome iz budžeta da se zadužujemo 80 miliona evra od stranih vlada i o 700 miliona evra od stranih investicija za projekat. Građani trebaju da znaju da za projekat metroa, znači ne za izvođenje, ne za gradnju, za projektovanje metroa mi se zadužujemo 780 miliona evra.

Juče je ministar pričao o činjenicama o Beogradu, pričao je o planovima, rekao je da su mnogi pametniji pre njega izmislili i smislili i stavili u urbanistički plan Beograda razne planove koje je on prihvatio, pa je neverovatno da je od tih svih planova izabrao koje će da prihvati, a nije recimo izabrao plan za metro, koji je bio i koji se usvojio u Skupštini grada Beograda 2012. godine te smatram da nije ova vlast došla 2013. godine u grad Beograd, Beograđani bi danas imali metro. On je taj projekat bacio iako je bio urađen, iako je uradila francuska firma kojoj je i sada dato da uradi ovaj projekat, iako je taj projekat bio finansiran od strane francuske Vlade sada radimo novi projekat.

Novi projekat podrazumeva da su promenjene trase metroa, da bi se one ukrstile na Beogradu na vodi. U okviru ovog projekta, ono što smeta građanima, ono što smeta meni kao stručnjaku i ono što smeta Narodnoj stranci nije to da će Beograd da ima metro. Mi smatramo da Beograd treba da ima metro. Smatramo da metro ne treba da bude na vodoizvorištu i da ta prva linija koja se gradi ne treba da počne na vodoizvorištu. Sve ostalo se slažemo, naravno osim toga da se zadužujemo 700 miliona evra za projektovanje trase metroa, što smatramo da je nedopustivo imajući u vidu da smo već imali projekat za metro i da je ova vlast samo poželela i promenila u stvari taj projekat sa novim. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Prednost podnosilac amandmana.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Ovaj amandman se tiče jedne čiste računske operacije koja ničim nije zaslužila da bude okarakterisana da je protiv bilo kakvih planova koja je Vlada predvidela i samom budžetu.

Naime, srednji kurs američkog dolara Narodne banke Srbije na dan 3. novembra 2022. godine kada je Vlada dostavila Narodnoj skupštini Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu iznosi 119,5 dinara za jedan američki dolar. Kako je u tabeli naveden iznos u dinara sedam milijardi 908 miliona 670 hiljada dinara pogrešno je primenjen kurs američkog dolara od 101,72 dinara za jedan američki dolar. Time je pogrešno obračunat iznos u dinarima za čitavih 456 miliona 330 hiljada dinara, što može imati uticaj u računskom obračunu i konačnom iznosu programskog zajma od Svetske banke, koji je planiran.

Zamolio bih da predlagač Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu za 2022. godinu usvoji ovo jer je ovo čista računska operacija. Nema nikakvih političkih, ideoloških, obojenih cifara. To svi znamo. Smatram da ovaj amandman treba biti usvojen da bi pokazali da smo bar u sabiranju cifara ravnopravni.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima ministar Jelena Tanasković.
Izvolite.

Jelena Tanasković

| Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Moram samo zbog građana Srbije da ispravim grešku koju je poslanica prethodna napravila.
Znači, član 3. Zakona o budžetu tačka 5. kaže – projekat izgradnje beogradskog metroa – faza jedan – iznos 700 miliona evra. Eksplicitno piše. Ne znam gde ste vi izvukli …
(Marina Lipovac Tanasković: Strana 12.)
Strana 13. Vrlo eksplicitno piše – 700 miliona evra, Projekat izgradnje beogradskog metroa – faza jedan. Tako da je vrlo jasno napisano da je u pitanju izvođenje radova, a ne projektovanje. Hvala.
(Marina Lipovac Tanasković: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Može po amandmanu.
(Marina Lipovac Tanasković: Replika. Da objasnim.)
Ako hoćete, po amandmanu ću da vam dam reč.
Ako želite tako. Ako ne želite?
(Marina Lipovac Tanasković: Po amandmanu.)
Može.
...
Narodna stranka

Marina Lipovac Tanasković

Narodna stranka
U redu. Samo da razjasnimo. Pogledajte budžet. U budžetu stoji 80 miliona evra zaduživanje od strane Vlade, 700 miliona evra od stranih investicija. Molim vas, pogledajte. Nemojte da bude da ja govorim ovde nešto što nije tačno.

Znači, strana 12. strana 13. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo trenutak.
Sada reč dajem Jeleni Tanasković.

Jelena Tanasković

| Ministarka poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem, predsedniče.
Izvinjavam se. Strana 12 tačka 2.1 – Projekat izgradnje beogradskog metroa faza 1 – 80 miliona. Možda čitamo različite tekstove. Ja ne znam stvarno odakle, iz kog zakona čitate, ali evo, držim zakon i čitam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala svima.
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Janko Veselinović.
Izvolite.