Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

1. dan rada

22.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima
 • Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, otvaram Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.
  Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 110 narodnih poslanika.
  Podsećam da je članom 88. stav 5. Poslovnika predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine prilikom utvrđivanja dnevnog reda postoji ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.
  Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema.
  Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 134 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine, u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika.
  Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
  Reč ima Radomir Lazović.

  Radomir Lazović

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Dobar dan.

  Predsedavajući, hvala što ste mi dali reč.

  Dakle, ja bih hteo da pokažem još jednom, evo sada smo na dobrom primeru mogli da vidimo kako izgleda kada se zakazuje sednica ovako po hitnom postupku, da ne možete da ispratite onda ni vreme koje ste utvrdili.

  Dakle, sednica je trebala da počne pre nekih 40 minuta, počinjemo sa 40 minuta zakašnjenja, zato što na brzinu nikada ne valja, nije dobro. Trebalo bi da se pripremimo, pa da lepo možemo u ovoj najvažnijoj demokratskoj instituciji naše države da razgovaramo, spremni i ne na brzinu.

  Sa druge strane, odmah da kažem da smatram da je ovo jedna zloupotreba, kako ne bi došlo do toga da predlozi zakona opozicije, važne teme, recimo poskupljenja, recimo zakoni o kontrolisanim stanarinama, recimo zakoni koji se tiču zagađenje i svih drugih važnih stvari, nikada ne dođu na dnevni red ove Skupštine.

  Da se vratimo na ono za šta je ovaj trenutak važan, a to su objašnjenja i obaveštenja, pa da krenemo redom.

  Dakle, prvo bih pitao Ministarstvo za kulturu – dokle se stiglo sa radom Radne grupe za rešenje problema samostalnih umetnika sa dugovanjima za doprinose? Ljudi niti su napravili ova dugovanja, niti bi trebalo da ih vraćaju, a veliki problem im to stvara kako bi obezbedili svoja prava. Radi se o 2.300 ljudi i ovo je jedan veliki potencijal da ovo ministarstvo napravi jedan dobar korak koji ćemo, iako se ne slažemo generalno sa politikom SNS i njihovih predstavnika, vrlo rado podržati, da se reši problem 2.300 ljudi koji je nastao ne njihovom krivicom.

  Druga stvar, ja ne znam da li svako ovo obraćanje treba da počnem sa pitanjem – šta se dešava sa Narodnom inicijativom o zabrani iskopavanja litijuma i bora u Srbiji?

  Ono što sam ja uspeo da utvrdim, a da bi građani znali, nakon predaje ove inicijative ona bi trebala da ide na proveru odboru i resornom ministarstvu. Ono što sam ja uspeo da utvrdim jeste da do Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave ona nikada nije stigla iz Skupštine.

  Postavljam pitanje Odboru za ustavna pitanja i zakonodavstvo – da li je inicijativa stigla do njih? Dakle, hajde da utvrdimo, pošto je nestalo 38.000 potpisa, hajde da utvrdimo gde je nestalo, gde je zapelo.

  Vama, predsedavajući, pitanje i ovaj put - kakav je status ove inicijative? Da li je Narodna skupština primila Narodnu inicijativu i šta će sada sa njom? Gde se fizički nalazi 38.000 potpisa? Gde su te kutije? Molim da mi se na to odgovori.

  Dakle, postavio bih takođe pitanje, a u duhu ovoga što se dešava sa predlozima zakona o policiji i drugim zakonima, ovo je veoma važno, za predsednicu Vlade – da li je Vlada Srbije, neko njeno ministarstvo ili agencija nabavljala i koristila softver „Predator“ ili koristila usluge drugog pravnog lica za korišćenje softvera „Predator“?

  Dakle, radi se o veoma moćnom softveru koji je već u mnogim državama, Poljskoj, Mađarskoj, Španiji, Grčkoj i Kipru, korišćen za prisluškivanje opozicionih političara, novinara i biznismena. Postoji obilje dokaza da se ovako nešto radilo i smatram da bi bilo važno da znamo da li se takva praksa radi i u Srbiji.

  Dodatno, takođe, pošto nas očekuje velika rasprava o tome šta će se dešavati sa ovim zakonom o policiji koji čini da vi sebi pravite potpuno partijsku policiju, zanima me i postavljam pitanje Aleksandru Vulinu – zašto policajci koji su prebijali ljude u Novom Sadu na Šordošu nisu imali vidno istaknute identifikacije za vreme protesta, već su im imena bila skrivena? Dakle, prošlo je 56 dana od kada sam prvi put postavio ovo pitanje i nisam dobio odgovor. Zahtevam odgovor.

  Izgled uniforme policajaca utvrđen je Uredbom o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije. Po novom zakonu koji je trenutno na javnoj raspravi, vi predviđate da se ime policajca skloni sa uniforme. Zašto? Da li je to da mogu nesmetano da prebijaju ljude po ulicama? Mislim da smo tu praksu videli, a sada im to i olakšavate, umesto da sprovodite unutrašnju kontrolu.

  Ovo je samo jedan primer štetnosti ovog zakona o policiji. Na delu je stvaranje prave partijske policije. Ogromna protivustavna ovlašćenja se daju policiji, bez odluke suda da oni ulaze u stanove građana i vrše pretres bez svedoka. Pazite koju to mogućnost zloupotrebe stvara. Pazite kakvu mogućnost zloupotrebe stvara video nadzor javnog prostora koji će omogućiti SNS-u da može da prati svaki vaš korak.

  (Predsednik: To je bilo pet minuta.)

  Jer, cela policija je zapravo nadležna ministru. Ministar će imati ogromna ovlašćenja.

  Izvinjavam se, predsedavajući, smo da postavim pitanje.

  Dakle, zato je moje pitanje – kako vi znate ko je učestvovao, kako se sprovode procesi protiv aktivista sa protesta ekoloških, kako vi znate da su oni u njima učestvovali ako niste koristili ovaj video nadzor?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Reč ima Usame Zukorlić.
  ...
  Stranka pravde i pomirenja

  Usame Zukorlić

  ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
  Dame i gospodo narodni poslanici, od 1. do 31. oktobra ove godine održan je popis u Republici Srbiji. Dana 21. decembra Republički zavod za statistiku je objavio prve rezultate popisa stanovništva domaćinstva i stanova.

  Ovom prilikom želim izraziti zadovoljstvo, kao neko ko dolazi iz Novog Pazara, iz kulturno istorijske regije Sandžaka, što je Novi Pazar, uz Beograd i Novi Sad, jedini od gradova koji beleže porast broja stanovnika. Naročito u ovom vremenu bele kuge u kojem živimo. Međutim, uvidom u statistiku primećujemo neke stvari na koje su nam potrebni odgovori.

  Pre svega, u Novom Pazaru je popisano 121.113 stanovnika, od kojih je Zavod za statistiku priznao 104.094 obrasca. Zatim, na osnovu administrativnih izvora, utvrdio je da fali još 3.765 nepopisanih stanovnika. Prema broju popisanih, Novi Pazar se nalazi na sedmom mestu po veličini gradova u Republici Srbiji, iza Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Subotice i Leskovca. Odbijanjem 17.019 obrazaca, Novi Pazar pada na deseto mesto po veličini u Republici Srbiji.

  Potrebno nam je pojašnjenje Zavoda za statistiku, kako je moguće da u Novom Pazaru preko 17.000 popisanih obrazaca nije bilo pravilno i zbog čega je poništeno? To je 14% od ukupnog broja popisanih stanovnika Novog Pazara.

  Želim takođe napomenuti da je Novi Pazar jedini grad u Republici Srbiji sa preko 100.000 stanovnika koji nije administrativni centar. Novi Pazar ima mnogo više, pa čak i duplo više stanovnika od 15 gradova koji su administrativni centri upravnih okruga u Republici Srbiji. Shodno broju popisanih, Novi Pazar ima 9.423 stanovnika više od Kraljeva, koji je administrativni centar Novom Pazaru. Nakon nepriznavanja svih ovih obrazaca, Novi Pazar pada na 3.632 stanovnika manje od Kraljeva.

  Nije velika razlika ni kada su u pitanju druge opštine u Sandžaku. U Sjenici je popisano 27.671 stanovnik, od kojih je 3.575 poništeno, što je 13% ukupnih obrazaca, zatim u Tutinu je popisano 36.476 stanovnika, od kojih je poništeno 4.497 obrazaca, što je 12% popisanih, dok je u Prijepolju popisano 34.807 stanovnika od kojih je poništeno 2.943 obrasca, što je 8% popisanih u Prijepolju. Slično je i u Priboju.

  Dakle, moje pitanje je upućeno Republičkom zavodu za statistiku. Tražim pojašnjenje ovih prvih rezultata i detaljno objašnjenje kako je došlo do toga da preko 30.000 obrazaca u opštinama Sandžaka bude poništeno. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Reč ima Radmila Vasić.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Radmila Vasić

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Poštovani građani, predsedniče, kolege, poslanička grupa Srpski pokret „Dveri“ – Patriotski blok, postavlja sledeća pitanja Vladi Republike Srbije i nadležnim ministarstvima.

  Da li će Vlada Republike Srbije zatražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti UN u vezi krize na Kosovu i Metohiji?

  Da li će i kada biti održana sednica Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji?

  Da li će i kada biti povećana privremena finansijska nadoknada za lica koja žive na teritoriji AP Kosovo i Metohija i koja iznosi 11.083 dinara, kao i za lica koja su raseljena i žive van južne srpske pokrajine, koja primaju samo 8.526 dinara? Punih 15 godina ova nadoknada nije povećana, niti je iznos usklađen sa troškovima života i inflacijom.

  Kada ćete odobriti izdavanje pasoša Republike Srbije Srbima sa Kosova i Metohije?

  Da li ćete, gospodine Orliću, raspisati lokalne izbore za četiri srpske opštine na Kosovu i Metohiji?

  Ko je autor novog zakona o unutrašnjim poslovima koji predviđa biometrijski nadzor i upotrebu zabranjenih kamera za prepoznavanje lica, neovlašćeno upadanje u privatne stanove bez prisustva vlasnika i svedoka, još veću politizaciju policije, razvlašćivanje direktora policije i sektora unutrašnje kontrole u korist veće vlasti ministra, posebne privilegije za policijske doušnike, kao u vreme komunizma, kao i formiranje partijske parapolicije SNS? Ovaj zakon je zbog pobune opozicije i šire javnosti prošle godine odbačen. Pozivamo svu javnost da mu se iznova suprotstavimo, ako ne želimo da živimo u policijskoj državi u kojoj ćemo svi biti pod nadzorom.

  Sa kojim zemljama Republika Srbija ima ugovor o međunarodnom usvajanju dece, sa kojim tačno agencijama, koliko je tačno dece i kojim zemljama Republika Srbija dala na usvajanje, kojim parovima? Da li se radi o istopolnim zajednicama ili prirodnim porodicama, kao i koliko je dece dato na usvajanje?

  Šta će preduzeti Vlada Republike Srbije i Ministarstvo prosvete i na koji će način zaustavi nasilje u školama na svim nivoima, i prema nastavnicima od strane učenika i roditelja i među decom? Koje ćete konkretno mere preduzeti i kada ćete početi da ih primenjujete?

  Da li će Vlada Republike Srbije pokrenuti istragu i ispitati odgovornost Milorada Grčića, bivšeg direktora EPS-a i Zorane Mihajlović, bivše ministarke rudarstva i energetike, za gubitak od 1,2 milijarde evra i uništavanje EPS-a?

  Da li će Republička urbanistička inspekcija poništiti Plan detaljne regulacije za Kosančićev venac, koji je povučen sa javnog uvida, bez poštovanja Pravilnika o donošenju planova? Ovaj Plan detaljne regulacije usvojen je u Skupštini grada Beograda i na osnovu ovako nezakonito usvojenog plana izdata je građevinska dozvola za izgradnju 26.000 metara kvadratnih luksuznih stanova firmama koje su bliske SNS. Na osnovu kog zakona je Siniša Mali, kao gradonačelnik Beograda, prodao plac na Kosančićevom vencu koji ima u katastru zabeležbu kulturnog dobra, i to privatnoj firmi MB International, a ova i firma Maison Royale su firme koje su dobile da zidaju luksuzne stanove u ovoj kulturno-istorijskoj celini na Kosančićevom vencu.

  Šta je Vlada Srbije i Ministarstvo prosvete preduzelo i šta će preduzeti u cilju utvrđivanja odgovornosti bivšeg i sadašnjeg dekana Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, zbog nezakonitog izdavanja prostora u Beogradu u Ulici Svetog Save br. 16-18? Naime, ugovor o zakupu poslovnog prostora između Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i Pozorišta Slavija zaključen je suprotno odredbi člana 5. ugovora zaključenog između Republike Srbije i pomenutog fakulteta, na osnovo kog Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju nema pravo da da nepokretnost na korišćenje, odnosno zakup trećem licu. Kako je moguće da sadašnja dekanica FASPER-a Marina Radić Šestić postupi suprotno merama naloženim od strane Ministarstva prosvete u sprovedenom inspekcijskom nadzoru iz oktobra meseca 2021. godine i nastavi sa nezakonitim izdavanjem prostora?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Završite samo pitanje, molim vas.
  ...
  Srpski pokret Dveri

  Radmila Vasić

  SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
  Evo, završavam.
  Naime, u predlogu mera za otklanjanje nezakonitosti Ministarstvo prosvete i tehnološkog razvoja naložila je FASPER-u da raskine ugovor o zakupu poslovnog prostora, ali taj ugovor još uvek nije raskinut.
  Ako može još jedna rečenica, zašto finansijskim planom FASPER-a nisu predviđeni prihodi od prostora na Slaviji, u Ulici Svetog Save, s obzirom na to da su u pitanju značajna finansijska sredstva koja ostvaruje fakultet na godišnjem nivou i u koje svrhe su ta sredstva korišćena do sada, imajući u vidu da nisu prikazana ni u jednom finansijskom planu?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam.
  Reč ima Aleksandar Jovanović.

  Aleksandar Jovanović

  MORAMO - ZAJEDNO
  Zdravo živo svima.

  Pitanje za vas, predsedavajući, dokle vi mislite da kršite Poslovnik ove Skupštine? Hoće li biti neke redovne sednice ili planirate da stalno zakazujete sve po hitnom postupku? U čemu je problem? Čega se plašite? Kada ćete dozvoliti narodnim poslanicima da u redovnoj proceduri podnesu zakone, predloge zakona o onome što se tiče svakodnevnog života građana? U redu, znamo s kim imamo posla, teramo dalje.

  Pitanje za predsednika opštine Vlasotince, gospodina Bratislava Petrovića, da li je svestan šta je potpisao kada je izdao dozvolu za malu hidroelektranu na Rupskoj reci? Da li je svestan da se za to odgovara krivično i da se za to ide u zatvor? Ovom prilikom veliki pozdrav za sve meštane sela Dadince, ima ih na stotine, nisu samo oni, nego i iz okoline, koji već evo četvrti dan i noć brane svoju reku, Rupsku reku, da ne završi u cevima, od ludaka koji hoće sebi da strpaju milione u džepove i misle da mogu da nastave sa gradnjom malih hidroelektrana.

  Pitanje za gospođu Đedović, šta traži katastar malih hidroelektrana na sajtu Ministarstva za rudarstvo i energetiku? Pa da li vi mislite stvarno i dalje da nastavljate sa tom zločinačkom idejom da gurate reke u cevi? Eno dole Sopotnica reka takođe viđena za pakovanje u cevi. Pa hajde da pitam ja sve vas, gospodo koji vodite ministarstva koja odlučuju o životu i smrti naših reka, evo, pitanje za vas gospođo Irena Vujović, koliko košta ta Rupska reka i sve što živi u njoj? Hajde recite koliko to košta.

  Pitanje za vas, ministri koji niste ovde – kome mi postavljamo ova pitanja danas ovde? Gde su ministri? Ima vas 25. a od 25 ministara nema ni jednog ovde. Svaka čast. Sram vas bilo.

  Takođe, pitanje za sve vas koji vodite ovaj grad, za Šapića – da li vi znate da evo već dva meseca u naselju Far u Surčinu bivši radnici „Ratka Mitrovića“ žive bez struje i bez vode, ne svojom krivicom? Zato što država ne može da reši imovinske odnose između aerodroma opštine Surčin i EDB, 17 ljudi koji primaju mizerne penzije, to su bivši radnici „Ratka Mitrovića“, danas žive bez struje i bez vode. Imali ko petlju da ode kod njih da ih obiđe? Šta me gledate? Kako vas, bre, nije sramota, sve zajedno? Baš vas briga i za ljude i za narod.

  Drugo pitanje – zašto vam se bune rudari u Boru, gospođo Đedović? Pa, oni primaju najveće plate u ovoj zemlji. Prosek plata 110.000, a zbog čega se bune? Eno ih pred štrajkom. Pa, znate zašto? Zato što oni ne žive u svojoj zemlji, oni su kineska provincija. Zato što su Kinezi rešili da rešavaju pitanja radničkih prava tako što hoće da im ukinu beneficije koje imaju decenijama. U kojoj zemlji mi živimo? Čija je ovo zemlja, kineska ili srpska? Velika podrška za rudare iz Bora i da vam kažem – niko nema prava da vam ukine ono što piše u Kolektivnom ugovoru, vi ste rudari, imate prava na sve beneficije.

  Šta je sa rudarima iz Resavice? Što oni štrajkuju? Primaju 70.000 platu, prosek. Sram vas bilo. Zakidate na rudarima iz Resavice. Imaćete opštu pobunu, drugari, na ulici. Možete da me gledate koliko hoćete. Ja vam kažem – to što vi radite, to je ukidanje osnovnih ljudskih prava.

  I vama, gospodine Orliću, prošli put ste mi zakinuli vreme koje mi pripada, nemojte mi više oduzimati vreme i reč. Ja vam neću dozvoliti da ovde kršite Poslovnik tako što ćete meni oduzimati reč. To isto važi i za moje kolege. Ko ste vi da ljudima zabranjujete da govore?

  Samo vi, gospodine Atlagiću, radite svoj posao. Vi ste otrovniji od sumporne kiseline „Rio Tinta“. Samo nastavite. Dakle, ovde nećete sprečavati narodne poslanike da govore, gospodine Orliću.