Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.12.2022.

1. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/212-22

1. dan rada

22.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:30

 • ZAKONI

 • Zakon o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja
 • Odluka o izboru predsednika sudova
 • Odluka o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu
 • Odluka o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata
 • Zakon o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima
 • Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Odluka o prestanku funkcije javnog tužioca
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • Zakon o izmeni Zakona o državnim službenicima
 • Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama
 • Odluka o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • Odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
 • OBRAĆANJA

  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Sada ima reč Nenad Tomašević.
  ...
  Monarhisti

  Nenad Tomašević

  NADA - NOVI DSS - POKS
  Gospodine predsedniče, molim vas da mi vreme uračunate samo.

  Uvaženi predsedniče Skupštine, uvaženi potpredsedniče Mihailoviću, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije, ispred Srpske koalicije NADA, koju čini i Pokret obnove Kraljevine Srbije i Novi DSS, postaviću pitanje ministru pravosuđa.

  Kada ćete izmeniti Krivični zakonik u delu koji se odnosi na instituciju nužne odbrane, odnosno kada ćete izmeniti deo Krivičnog zakonika koji danas u mnogome ograničava naše građane da sebe i svoju porodicu odbrane ukoliko im neko neovlašćeno upadne u kuću, stan ili dvorište?

  Pojasniću. U važećem Krivičnom zakoniku predviđeno je da, ukoliko vam neko upadne u vaš posed, vi ste dužni da koristite srazmernu silu i odgovarajuće sredstvo onim kojim vas napadač napada da bi odbranili sebe i porodicu.

  To znači da, ukoliko vas neko napadne, provalnik ili napadač, po sada važećem zakonu, vi ste prvo dužni da izbegnete taj napad. Šta ovo treba da znači? Da li to znači da vi treba da pobegnete, da ukoliko živite zajedno sa maloletnom decom, suprugom, starim i nemoćnim roditeljima, da ih ostavite na milost i nemilost napasniku ili napadaču i gde da pobegnete ukoliko živite na petom spratu?

  Dalje, ukoliko ne možete da izbegnete napad, zakon koji je važeći propisuje da imate pravo da se branite, ali kako da se branite? Pa, tako što morate da izaberete sredstvo odbrane koje je adekvatno i primereno sredstvu napada. Dakle, u slučaju da ste napadnuti bejzbol palicom, vi možete da se branite rukama, palicom, štapom ili sličnim odgovarajućim sredstvom. Ne smete nikako da se branite hladnim ili vatrenim oružjem jer rizikujete da budete osuđeni, a vrlo verovatno i tuženi od strane napadača ukoliko ste mu naneli određenu fizičku štetu, jer ste upotrebili, kako zakon kaže, nesrazmernu silu.

  To bi faktički značilo da svi mi moramo u svojim spavaćim ili dnevnim sobama da držimo arsenal različitih sredstava za odbranu, od palica, štapova, metalnih šipki do hladnog i vatrenog oružja, ali isto tako i uređaj za noćni vid, jer vi bi morali u mraku da prepoznate šta je to što trenutni napadač ima od sredstava, ali isto tako da onako bunovni i pospani u istom trenutku shvatite napadačevu nameru, da li on ima nameru da vas opljačka, da vas siluje, da vas zloostavlja ili da vas, ne daj Bože, liši života.

  Neka mi niko ne zameri na ovako jednostavnom prikazivanju i uprošćavanju stvari, jer mislim da je ovo zaista vrlo važno da svi shvate, kolika je važnost manjkavosti ovog dela našeg trenutnog Krivičnog zakonika.

  Postavljam pitanje, koje je vrlo jednostavno, zašto ne primenimo pozitivna iskustva i primere zakonodavstava pojedinih zemalja EU, pre svega naših komšija iz Mađarske, ali isto tako i SAD, u kojima je to pitanje rešeno na adekvatan način u korist građana, a ne kriminalaca?

  Naime, zakoni pomenutih država uređuju ovu materiju tako da ne traže nužno načelo srazmernosti u odbrani od napadača, već kreću od pretpostavke da svaki nelegalan upad u stan, kuću ili vaš posed, naročito noću, bude tretiran kao napad na vaš život i živote vaše porodice, te da imate pravo da se branite svim sredstvima odbrane, čak i u toj odbrani da nekoga lišite života i da za to ne budete odgovorni.

  Ovakve izmene Krivičnog zakona omogućile bi efikasniju mogućnost odbrane naših građana od nelegalnih, nezakonitih upada u njihove posede, ali isto tako, delovali bi preventivno, jer bi potencijalni provalnici i napadači dobro razmislili da li bi ušli u tuđ stan, ukoliko bi to bilo čak pogubno i za njihov život.

  Sledeća pitanja postaviću ministru unutrašnjih poslova.

  (Predsednik: Samo privedite kraju, molim vas.)

  Kratko. Tiče se novog Zakona o oružju i municiji, pa da li planirate produžavanja trajanja lekarskog uverenja za vlasnika oružja sa pet na deset godina, jer to predstavlja veliki trošak našim građanima? Da li planirate da ukinete diskreciono pravo koje imaju načelnici policijskih uprava, da ne bi došlo do zloupotreba? I da li planirate da promenite proceduru za nabavku oružja za vlasnika koji već poseduje registrovano oružje, da bude pojednostavljena i olakšana u odnosu na one koji oružje nabavljaju prvi put, jer su vlasnici koji imaju registrovano oružje pokazali da su podobni? Hvala lepo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Reč ima Danijela Grujić.
  ...
  Stranka slobode i pravde

  Danijela Grujić

  PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
  Poštovani građani, postaviću dva poslanička pitanja od većeg značaja za građane Novog Sada, na koja čekam odgovor punih mesec dana.

  Pitanje ministru građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, da li će Ministarstvo preispitati gradnju dve podzemne garaže u centru Novog Sada, koje su dovele u opasnost Tanurdžićevu palatu i kompleks Banovine, sprečiti njihovo propadanje i utvrditi odgovornost za do sada nastalu štetu na ovim objektima?

  Početkom novembra je građevinska inspekcija privremeno zabranila korišćenje dela zgrade Skupštine Vojvodine, zbog nastale štete usled izvođenja građevinskih radova na izgradnji podzemne garaže u njenoj neposrednoj blizini na rastojanju manjem od tri metra. Ovako izgleda to gradilište. Vidite, tik pored zgrade kompleksa Banovine i zgrade Skupštine Vojvodine. Ta zgrada je iz 1939. godine i pod zaštitom je, a ovo je Tanurdžićeva palata, pored drugog gradilišta, koja se nalazi takođe tik uz gradilište. Ona je iz 1934. godine. Takođe je od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja. Ovo su oštećenja unutar Skupštine Vojvodine.

  Za sudbinu ovog objekta zainteresovana je novosadska javnost, građanski aktivisti opozicione stranke, ali i različita udruženja poput Udruženja arhitekata Novog Sada i Udruženja društva konzervatora Srbije.

  Treba napomenuti da je u odluci o utvrđivanju kompleksa Banovine za spomenik kulture navedeno da izgradnja novih objekata, zemljanih i drugih radova, mora biti zabranjena ukoliko će ugroziti ovaj spomenik kulture. A prema potrebnim zahtevima za projekat pored građevinske dozvole, gradu Novom Sadu, koncesionar koji izvodi radove, koji je projektovao, ali će kasnije i upravljati ovim garažama, to je koncesionar javne garaže, trebalo je da dostavi građevinsku dozvolu, što jeste učinio, ali i niz pratećih elaborata projekata, analiza, provera, što je samo delimično učinjeno. Primetno je da, recimo, nedostaje elaborat o zaštiti susednih objekata spomenika kulture.

  Osim ovog objekta, ima indicija da je oštećena i gimnazija u neposrednoj blizini, s druge strane gradilišta, to je Isidora Sekulić, a strahujemo i za Tanurdžićevu palatu, gde se već početkom radova, znači, na drugom gradilištu dogodile su se dve havarije, kada je deo Novog Sada u centru ostao bez struje i vode u dva navrata.

  Na ovom slučaju se prelama, u stvari, jedno bolno urušavanje društvenog senzibiliteta za odgovornost. I kao da niko nije odgovoran ni u političkom, ni u pravnom, niti u moralnom smislu, taman da nekom padne na pamet i da podnese ostavku zbog osećaja krivice. Dakle, niko nije kriv i niko nije odgovoran za ovakvo stanje.

  Drugo pitanje upućujem ministarki kulture – da li će Ministarstvo kulture zaštiti antifašističku tradiciju Novog Sada obustavljanjem podizanja Spomenika nevinim žrtvama od 1944-1945. godine u Novom Sadu i preispitivanjem sporne dokumentacije priložene od strane predlagača inicijative SVM, na osnovu koje Skupština grada Novog Sada 2018. godine donela odluku o podizanju ovog spomenika?

  Dakle, o ovome se dosta razgovaralo i u samoj Skupštini. Bilo je uzavrelih diskusija. Ono što želim da kažem, da je ovaj spomenik zaista neophodan našem gradu Novom Sadu. Neophodan je iz više razloga, i zbog interkulturalnog karaktera i daljeg napretka grada, ali i zbog ispravljanja bolne istorijske nepravde odavanja pošte stradalnicima sa kraja Drugog svetskog rata, ali se to čini na jedan potpuno pogrešan način.

  Šta je suština problema i zašto se javnost toliko uzburkala u Novom Sadu? Gradska vlast uopšte nije reagovala povodom toga. Problem se može svesti na pitanje spornog spiska koji je priložen uz podnošenje inicijative u Skupštini grada. On nije bio pripremljen za potrebe podizanja spomenika. To nije bio spisak nevinih žrtava, nego je priložen spisak koji je pripremila komisija za tajne grobnice. Ta komisija je opet imala za zadatak da identifikuje sva lica koja su bila sahranjena u tajnim grobnicama. Tu su se većinski nalazili, u velikoj većini zaista nevine žrtve stradale, međutim, i nekolicina dokazanih pravosnažno osuđenih zločinaca iz novosadske racije, saradnika okupatora i tu se događa zapravo ovakvim podnošenjem spiska jedna zloupotreba tog spiska.

  Ono što želim da kažem da je ovaj problem moguće rešiti i predlažem u interesu svih građana Novog Sada da se sačini jedan novi spisak, spisak nevinih žrtava u Novom Sadu. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.

  Da li još neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287.?

  Reč ima Veroljub Matić. Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Veroljub Matić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Zahvaljujem.

  Poštovane koleginice i kolege, prvo pitanje koje ću uputiti je pitanje predsedniku Narodne skupštine. Kada će i koje mere preduzeti prema poslanicima koji u okviru člana 287. Poslovnika Narodne skupštine traže obaveštenja i objašnjenja, a iznose neistine, poluistine i netačnosti?

  Svaki od nas poslanika koji koristi pravo iz člana 287. Poslovnika Narodne skupštine je u obavezi da nastupi sa istinitim informacijama. Na kraju, to je i moralna obaveza, to je i poštovanje ovog doma, to je poštovanje glasača, poštovanje naroda koje zastupamo u Narodnoj skupštini.

  Navešću primer iznošenja neistina. Osmog ovog meseca, kolega Boško Obradović je postavio određena pitanja vezana za opštinu Koceljeva, gde je izneo niz neistina, pa ću neke i navesti. Rekao je da je kolektor u mestu Donja Crneljiva u opštini Koceljeva urađen od norveške investicije, što je neistina. To je rađeno od sredstava opštine Koceljeva u procentu od 50% i 50% od sredstava države, odnosno nadležnog ministarstva.

  Sledeće, pomenuo je kolega Obradović šest deponija, što nije istina, postoji samo jedna deponija.

  Dalje je navedeno da lokalna vlast u opštini Koceljeva rešava određenu problematiku pod pritiskom Dveri, što je opet neistina. To ću objasniti i biće svima jasno. Ja ću uzeti samo podatak poslednjih parlamentarnih izbora na teritoriji opštine Koceljeva. Na parlamentarnim izborima Dveri zajedno sa POKS-om ili delom, na teritoriji opštine Koceljeva osvojili su 3,6% glasova. Same Dveri verovatno su ispod 2% glasova, pa je pitanje da li neko sa 2% ili ispod 2% podrške građana može da vrši pritisak za određeno funkcionisanje bilo kojeg nivoa vlasti, pa i lokalne.

  Iz tih razloga, ja želim da kažem da smo tu svi da sarađujemo, da radimo, a ne da iznosimo neistine. Hoću da kažem da lokalna vlast u opštini Koceljeva funkcioniše u jednoj dobroj meri. Naravno da uvek treba raditi, raditi i raditi za dobrobit građana i ove naše Srbije. Napomenuću dva primera.

  Naime, 1. septembra počelo je da radi novo obdanište sa potpuno novom opremom koje okuplja tu omladinu, socijalizuje, priprema je za školovanje, za budućnost. To obdanište može da primi svako dete koje hoće da ide sa teritorije opštine Koceljeva da koristi usluge obdaništa.

  Prekjuče je potpisan ugovor o izgradnji pijace sa tržnicom koja će da košta preko tri miliona evra i koja će da ima svoju jednu punu funkciju i višenamensku funkciju. Rade se putevi, ulice, elektrosnabdevanje itd. Naravno da treba raditi i više i jače.

  Zato molim predstavnike Narodne skupštine da nađe načina da se to više ne dešava.

  Želim da verujem da je kolega Boško Obradović pogrešno i netačno informisan i da je to razlog plasiranja neistina. Ako je to tako, molio bih ga da ubuduće povede računa. Jednostavno, svi smo tu da se poštujemo i da informišemo građane o istini. U svakom slučaju, hvala mu što mi je dao priliku da sa ovog mesta pravilno i istinito informišem javnost.

  Imam još jedno pitanje, nisam siguran da ću da stignem, ali ću onoliko koliko budem stigao, zamoliti predsedavajućeg da mi da pola minuta da obrazložim. Pitanje je – kada će Vlada i Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i vodoprivrede izmeniti uredbu o podsticajima u poljoprivredi u ruralnom razvoju na taj način da se u članu 9. stav 2…

  (Srđan Milivojević: Vreme.)

  …na kraju tog stava dodaju reči: „Mačvanski okrug“. To bi značilo da će Ministarstvo poljoprivrede podsticaje isplaćivati u iznosu od 70% od premije osiguranja u poljoprivrednoj proizvodnji za Mačvanski upravni okrug umesto dosadašnjih 40%.

  Imam još obrazloženja, ali zahvaljujem.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala vam, gospodine Matiću.
  Hvala svima na razumevanju i strpljenju.
  Znam da je sve u savršenom redu kad se dozvoli da neki sekund više govori neko od narodnih poslanika na toj strani, ali neverovatno da tako reagujete kad prva sekunda prođe a postavlja pitanje neko ko ne pripada vašoj grupi ili vašim grupama. Nema razloga za takvo ponašanje.
  Što se tiče vaših pitanja, gospodine Matiću, svesni ste i sami. Svaki narodni poslanik koristi to vreme koje je predviđeno Poslovnikom na način na koji smatra da je najbolji. Da bude zloupotreba, bude, saglasan sam, ali to će morati svako da definiše sam za sebe.
  Pošto se više niko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa ne javlja za reč, nastavljamo sa radom.
  (Zoran Lutovac: Poslovnik.)
  Znači, kada otvorimo raspravu, može povreda Poslovnika, dobićete reč, samo ne sada. Zabeležiću ja da ste se javili.
  Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Zoltan Dani, dr Balint Pastor, Jelena Jerinić, Ljubinko Đurković, Nevena Đurić, Uglješa Mrdić, Milica Nikolić, Zoran Tomić i Biljana Đorđević.
  Saglasno članu 86. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da je ova sednica sazvana u roku kraćem od roka utvrđenog u članu 86. stav 1. Poslovnika, zbog potrebe da Narodna skupština što pre razmotri predloge akata iz predloženog dnevnog reda.
  U sazivu ove sednice, koji vam je dostavljen, sadržan je predlog dnevnog reda sednice.
  Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice, saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave.
  Prvo, Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za Javni medijski servis.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 129, protiv – 27, nije glasalo – 30, od ukupno prisutnih 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima.
  Stavljam na glasanje i ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – 28, nije glasalo – 27, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Demokratska stranka predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 153, protiv – jedan, nije glasalo – 33, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 151, nije glasalo – 36, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Poslanička grupa Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 144, protiv – jedan, nije glasalo – 42, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Predsednik Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 143, uzdržan – jedan, nije glasalo – 43, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Predsednik Narodne skupštine predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 142, uzdržan – jedan, nije glasalo – 44, od ukupno prisutnih 187 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Prelazimo na Predlog za spajanje rasprave.
  Narodni poslanik Vladimir Orlić, na osnovu člana 92. stav 2. i člana 157. stav 1, člana 170. i člana 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika, predložio je da se obavi zajednički načelni jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis; Predlogu zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima; Predlogu zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata; Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima; Predlogu zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokom tehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza; Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu; Predlogu odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu; Predlogu odluke o prestanku funkcije javnog tužioca, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu; Predlogu odluke o izboru predsednika sudova; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa DS; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom, koji je podnela poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve; Predlogu odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
  Stavljam na glasanje ovaj predlog.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – 22, nije glasalo 32 od ukupno prisutnih 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.
  Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku i predlogu za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.
  Molim Narodnu skupštinu da se izjasni o predloženom dnevnom redu u celini.
  Zaključujem glasanje i saopštavam: za – 132, protiv – 36, nije glasalo 18 od ukupno prisutnih 186 narodnih poslanika.
  Konstatujem da je Narodna skupština utvrdila dnevni red Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022, u celini.
  D n e v n i r e d:
  1. Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis,
  2. Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima,
  3. Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima,
  4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izručenju između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata,
  5. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o transferu osuđenih lica između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata,
  6. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o pravnoj i sudskoj saradnji u građanskim i trgovinskim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata,
  7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o uzajamnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima između Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata,
  8. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Republike Srbije i Federativne Republike Brazil o pravnoj pomoći u građanskim stvarima,
  9. Predlog zakona o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Konvenciju o visokotehnološkom kriminalu o pojačanoj saradnji i otkrivanju elektronskih dokaza,
  10. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije i Ministarstva spoljnih poslova i spoljne trgovine Mađarske o zapošljavanju članova porodica diplomatskog, konzularnog i tehničkog osoblja,
  11. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za energetiku Republike Srbije za 2023. godinu,
  12. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2023. godinu,
  13. Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Komisije za hartije od vrednosti za 2023. godinu,
  14. Predlog odluke o prestanku funkcije javnog tužioca,
  15. Predlog odluke o izboru predsednika sudova,
  16. Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju,
  17. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije,
  18. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, sa ispravkom,
  19. Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije,
  20. Predlog odluke o izmeni Odluke o sastavu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, i
  21. Predlog odluke o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama.
  Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.
  Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika, obaveštavam vas da su sednici pozvani da prisustvuju: Ivica Dačić, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova, dr Aleksandar Martinović, ministar državne uprave i lokalne samouprave, dr Mihailo Jovanović, ministar informisanja i telekomunikacija, Maja Popović, ministar pravde, Vukica Kužić i Gordana Veljović, izborni članovi VSS iz reda sudija, Maja Mačužić Puzić i Đorđe Dabić, državni sekretari, Ivana Savićević, pomoćnik ministra, Vladimir Vinš, pomoćnik ministra, Vladimir Cvetković, načelnik Odeljenja za međunarodno-pravne poslove u Ministarstvu, Ivana Milinković, šef Odseka za sistem radnih odnosa u Sektoru za upravljanje ljudskim resursima u Ministarstvu, Lidija Lakčević Zivlaković, prvi savetnik u Odeljenju za međunarodno-pravne poslove u Ministarstvu, Dejan Stojanović, viši savetnik, Maja Milenković, samostalni savetnik u Ministarstvu.
  Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika, saglasno članu 96. stav 4.
  (Zoran Lutovac: Poslovnik.)
  Samo trenutak, dok izgovorim rečenicu da sam otvorio pretres.
  Primili ste ostavke narodnih poslanika Lava-Grigorija Pajkića i Krsta Janjuševića na funkciju narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
  Primili ste izveštaje Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja Narodne skupštine povodom razmatranja ovih ostavki, koji je utvrdio da je podnošenjem ostavki nastupio slučaj iz člana 131. stav 2. tačka 6. Zakona o izboru narodnih poslanika i predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 133. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovim narodnim poslanicima.
  Saglasno članovima 132. i 133. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština, na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno imunitetska pitanja Narodne skupštine konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani narodnim poslanicima Lavu-Grigoriju Pajkiću i Krstu Janjuševiću, danom podnošenja ostavke.
  Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, izvršiće se popunjavanje upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
  Saglasno članovima 157. stav 1, 170. i 192. stav 3, a shodno članu 157. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički načelni i jedinstveni pretres o tačkama od 1. do 21. predloženog dnevnog reda i usvojenog dnevnog reda.
  Povreda Poslovnika, prvo se javio Zoran Lutovac.
  Prijavite se za reč.
  ...
  Demokratska stranka

  Zoran Lutovac

  Demokratska stranka - DS
  Usmeno ukazujem na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine i navešću član koji je povređen. Dakle, u pitanju je član 86. stav 1.

  Vi ste ovu sednicu zakazali pozivajući se na ovaj član, a u stavu 1. na koji se pozivate piše da se po pravilu najmanje sedam dana pre dana određenog za početak sednice saziva sednica.

  Dakle, vi ste se pozvali na stav 1. U stavu 2. piše da može se sazvati u roku kraćem od tog, ali se vi niste pozvali na stav 2. nego ste se pozvali na stav 1.

  Prema tome, napravili ste grešku u postupku i ja zahtevam da u skladu sa članom 86. stav 4. predsednik Narodne skupštine može i u ovom slučaju mora da odloži dan početka sednice. Smatram da to treba da bude u roku od sedam dana, kako je propisano u stavu 1. na koji ste se pozvali.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dakle, sazvana je sednica u potpunosti u skladu sa Poslovnikom, upravo o stavovima o kojima ste govorili, gde naravno postoji obrazloženje kada se saziva u roku drugačijem od onoga koji predviđa prvi stav koji ste citirali, to je objašnjeno u ovom narednom, ali naravno imam obavezu da vas pitam da li želite da se Skupština izjasni po ovom pitanju, da glasa?
  (Zoran Lutovac: Ne.)
  Ne želite? Hvala vam.
  Povreda Poslovnika, Miroslav Aleksić.
  ...
  Narodna stranka

  Miroslav Aleksić

  Narodna stranka
  Gospodine predsedniče, zahvaljujem.

  Dakle, ukazujem na povredu člana 167, kao i na prošloj sednici. Dakle, ni jednu sednicu ovaj saziv do sada nije imao sazvanu u redovnoj proceduri. Evo, i danas imamo sednicu koja je sazvana juče za danas i mene tačno zanima koje su to okolnosti koje nisu mogle da se predvide na vreme, pa ste sednicu juče sazvali za danas, pa ste onda objedinili ili ćete objediniti raspravu o svih 20. tačaka?

  Ja razumem da je vama bitan hitni postupak sazivanja sednica da ne bi na dnevni red došli zakoni i anketni odbori koje predlaže opozicija, ali vodite računa. Ovde postoje i tačke koje se tiču izbora sudija, izbora tužioca, izbora predsednika sudija, o tome je neko trebao da se pripremi da zna ko se bira za koju funkciju. Šta je toliko hitno? Da RTS-u damo novih 900 miliona dinara? To je hitno?

  Gospodine Orliću, ja vas upozoravam da u skladu sa ovim Poslovnikom počnete da se starate i sazivate sednice u skladu sa članom 86, a to je redovno sazivanje sednice u roku od sedam dana da bi mogli da se pripreme poslanici, ne samo opozicije, nego i vlasti. Nisu mogli da se skupe jutros, kasnili smo 40 minuta sa početkom sednice zato što nemate kvorum. Tako se ponižava ovaj dom i ponižavaju narodni poslanici.

  Ja apelujem na vas da koristite Poslovnik ne samo za opstrukciju, nego i za normalan i redovan rad zarad interesa građana Srbije. Zahvaljujem.