Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 41. amandman su zajedno podneli poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi.
Na član 42. amandman su zajedno podneli poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik, Šaip Kamberi.
Na član 42. amandman sa ispravkom podnela je narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Jelena Žarić Kovačević ima reč.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom menja se odredba člana 42. stav 3. Predloga zakona, isključivo u cilju preciziranja postupanja Saveta, dakle amandman se tiče objavljivanja rezultata prilikom izbora kandidata za člana Saveta iz reda javnih tužilaca.

Još nešto želim da kažem. Tu je gospodin Vinš, kratko želim da se nadovežem na neke prethodne diskusije, a koje su se ticale raznih predmeta pred tužilaštvima i sudovima koji izazivaju pažnju javnosti, pa pažnja javnosti je vrlo važna i vrlo škakljiva. Može da bude u tim postupcima.

Vi se sećate, gospodine Vinš da sam ja u prošlom mandatu prisustvovala sastancima kojima je prisustvovala i Zagorka Dolovac, koju toliko danas svi prozivaju kako je nevidljiva i na njima je bilo reči o tome da ne bi trebalo da se dešava da narodni poslanici komentarišu sudske ili tužilačke postupke. Neretko su poslanici SNS bivali razapinjani u medijima, izvrgavani kritici, ali i pretnjama, jer su u Narodnoj skupštini iznosili svoja mišljenja i svoja razmišljanja o tome kako bi moglo na javnost da utiče obrazloženje jedne presude u kojoj se npr. kaže - da je u Romskoj zajednici silovanje normalno ili očekivano.

Shodno tome želim da vam ukažem na mnogo diskusija opozicionih poslanika ili na mnogo pomenutih postupaka koji su pri tom ili izmišljeni ili su namerno pokrenuti i tuču se ili toga kako tužilaštvo ne radi svoj posao ili toga kako se kriminalizuje porodica Aleksandra Vučića ili bilo kog funkcionera SNS ili rukovodioca državnog organa.

Smatram da moramo da vodimo računa o tim stvarima, jer posledice po društvo naše mogu biti jako velike, ukoliko dozvolimo dalje iznošenje neistina u tom smislu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Vlada i Odbor za pravosuđe državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su ovaj amandman sa ispravkom. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je on postao sa ispravkom sastavni deo Predloga zakona.
Po amandmanu.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala predsedavajući za reč.

Ja bih samo, pošto ste se gospođo predsednice Odbora, Žarić Kovačević obraćali i u tom kapacitetu, hteo da vas pitam i da podsetim građane da ste nam juče pokazali kako ste našli jednu rupu pogodnu u zakonu kako da 38.000 potpisa građana koji su potpisali inicijativu za zabranu iskopavanja litijuma i bora u Srbiji, nađete način da je negde skrajnete, isto kao i interpelaciju, isto kao i druge stvari što sakrivate.

Recite nam da li je to nešto što zavređuje poverenje kada govorite o ovim zakonima, kada govorite o pravosuđu? Dakle, mi bi od vas očekivali da ti dokumenti, recimo interpelaciju da to glatko ide, šta ima vi tu da se izjašnjavate, šta imate tu da tražite načine da je sakrijete. To je nešto o čemu treba uostalom Vlada da odluči.

Mi bismo takođe očekivali da se narodna inicijativa vrlo lako nađe, to je 38.000 ljudi potpisalo. Jel to način kako nam govorite da ćete uticati na zakone, tražeći rupe kako da sakrijete šta je nešto o čemu bi narodni poslanici trebalo da se izjašnjavaju, o čemu bi Vlada trebala da se izjašnjava? Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Replika.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam predsedavajući.

Pošto sam prozvana ponovo kao predsednik Odbora, a to se činilo juče izuzetno neuspešno tokom celog dana, vezano za interpelaciju ili za bilo šta drugo što je u nadležnosti Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.

Evo reći ću svima. Reći ću narodnim poslanicima i građanima Srbije šta to zavređuje kako vi kažete i kakvo je naše ponašanje ovde. ponašanje sa ove strane sale na kojoj se ja nalazim i izuzetno sam ponosna na to, je da uporno pokušavamo da građanima Srbije ukažemo na sve laži koje se iznose sa one strane sale koja je preko puta mene. Ne samo danas, već i juče.

Što se tiče interpelacije i svih drugih pitanja koja ste imali, niti je danas dan za postavljanje poslaničkih pitanja i dobijanja obaveštenja, niti sam ja ta koja je dužna da vam odgovara na ta pitanja, ali mogu da vam kažem, na sednici Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo raspravlja se o utvrđenom dnevnom redu za koji glasaju ili ne glasaju i članovi pozicije i članovi opozicije.

Prema tome, to kako će raditi Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo ne zavisi od mene, zavisi od primenjivanja Poslovnika narodne skupštine koji ćemo poštovati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po amandmanu.
...
Zeleno-levi front

Radomir Lazović

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Koliko se sećam, da bi građani znali, juče smo ovde razgovarali o tome da je ta interpelacija negde nestala. Pa smo pitali lepo predsednika Skupštine zašto on nije uputio odmah interpelaciju kao što stoji u Poslovniku vama, pa ste vi onda ovde rekli kako vi niste dužni da ona ide dalje ka članovima Odbora, da ide dalje ka Vladi i slično.

Vrlo je jasno šta je suština Poslovnika. Dakle, tamo piše odmah, piše rok 30 dana, piše vama rok 15 dana. Ja ne razumem, možda nisam dobacio te kapacitete vrhunskog sagledavanja pravosuđa u ovoj zemlji, pa ne razumem šta je nejasno tu. Šta je nejasno 30 dana da se Vlada izjasni. Možda vi možete to da objasnite malo bolje, nego što ja mogu da razumem, ali na kraju dana dođemo do istog. Sakrivate dokumente kao što ste sakrili 38.000 potpisa građana za zabranu iskopavanja litijuma.

Ne znam, možda ima neko objašnjenje. Ja vas ovde molim svaki put kada se javim za reč, da mi odgovorite šta je sa tom inicijativom građana? I? Ništa? Hoćete da odćutimo par sekundi da čuju građani kako izgledaju vaši odgovori? Daću svoje tri sekunde da čuju građani kako zvučite kada vas to pitam.

Hvala.

Vreme, jel može malo ažurnije to.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Imate problem sa dugmićima. Moraćemo i uputstvo za upotrebu poslaničke jedinice da štampamo.

Ne znam da li je problem u tome što niste dobacili, učinjeno po Poslovniku i čuli ste to više puta juče, ali to i dalje ne razumete.

U skladu sa rokovima koje Poslovnik propisuje.

Povreda Poslovnika.
...
Monarhisti

Veroljub Stevanović

NADA - NOVI DSS - POKS
Ovo je bila lagana diskusija dva poslanika, direktna. Dakle, da ne kažete da nemam isti aršin. Povredili su Poslovnik i jedan i drugi. Obraćali su se jedno drugom. Dakle, ako uspostavite red na način kako to stoji u Poslovniku, nećemo imati problem. Ovo je bilo lagano, a nekad nije lagano pa je ružno.

Dakle, povredili ste Poslovnik. Mogli ste da opomenete poslanika i jednog i drugog. Mogu da se obrate vama i svima. Ne tražim da se glasa, ali shvatite koliko je dobro da se Poslovnik doslovce primenjuje.