Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 16. amandman su zajedno podneli poslanici Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
Na član 16. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno Gajić, Jovanović i Parlić, zajedno poslanici grupe Ujedinjeni i zajedno Lutovac, Rakić, Novaković, Marković i Milivojević.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Šulkić, Jovanović, Marsenić, Sandić, Bojović i Stojanović.
Na član 17. amandman su zajedno podneli Šulkić, Jovanović, Marsenić, Sandić, Bojović i Stojanović.
Na član 17. amandman, sa ispravkom, podneli su zajedno Nestorović, Zelenović, Jovanović, Cakić, Kalajdžić, Miketić, Nešić i Nikolić.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Gajić, Jovanović i Parlić.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Marković, Milivojević.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Šulkić, Jovanović, Marsenić, Sandić, Bojović, Stojanović.
Na član 19. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 19. amandman su zajedno podneli Gajić, Jovanović, Parlić.
Na član 19. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
Na član 19. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Marković, Milivojević.
Na član 20. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić, Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
U članu 20. stav 1. reči „ili zbog drugog važnog razloga“ brišu se, predloženim izmenama otklanja se nedostatak koji se ogleda u činjenici da član koristi izraz kaučuk, normu zbog drugog važnog razloga koji saglasno metodologiji predstavlja faktor rizika jer je nedovoljna, precizna i jasna, odnosno njena primena zahteva tumačenje i diskreciono odlučivanje. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 20. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 20. amandman su zajedno podneli Gajić, Jovanović, Parlić.
Na član 20. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
Na član 20. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Marković, Milivojević.
Na član 21. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 21. amandman su zajedno podneli Gajić, Jovanović, Parlić.
Na član 21. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
Na član 21. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Marković, Milivojević.
Na naslov iznad člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli Gajić, Jovanović, Parlić.
Na naziv člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Marković, Milivojević.
Na naziv člana 22. i član 22. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
Na član 22. amandman su zajedno podneli poslanici grupe Ujedinjeni.
Na član 23. amandman su zajedno podneli Milenković, Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić, Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Borko Puškić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Uvažena ministarko pravde, u Predlogu zakona Javno tužilaštvo u članu 23. stav 2. predlažem u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri – Patriotski blok da se menja ovaj član i da glasi: „zahtev na uvid dostavlja se nižem glavnom javnom tužiocu koji po prijemu za akte neodložno ostavlja predmet neposredno višem javnom tužiocu, odnosno vrhovnom javnom tužiocu“.

Predloženim amandmanom se otklanja proceduralni nedostatak iz predloga zakona kako uvid u predmet može vršiti ne samo neposredno viši glavni javni tužilac već i Vrhovni javni tužilac. Logično je da se stav 2. propisuje obavezu nižeg glavnog javnog tužioca da predmet dostavi Vrhovnom javnom tužiocu kada uvid zahteva Vrhovni javni tužilac, a ne da predmet u svakom slučaju dostavi neposredno višem glavnom javnom tužiocu.

Smatram da se na ovakav način otklanja pravno-tehnički nedostatak primetne odredbe zakona. Uz napomenu da predložena izmena može biti od uticaja na ekonomičnije raspolaganje budžetskim sredstvima. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 31. amandman su zajedno podneli Milenković Kerković, Obradović, Puškić, Jakovljević, Kostić, Vasić.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
U članu 31. stav 1. posle tačke 4) dodaje se tačaka 4a) koja glasi – daje mišljenja o nacrtima predloga zakona i drugih propisa važnih za organizaciju i rad javnog tužilaštva i za obavljanje javnotužilačke funkcije.

Od izuzetne je važnosti da Vrhovno javno tužilaštvo daje mišljenje o zakonima koji se odnose na njegovu organizaciju, Zakon o javnom tužilaštvu, Zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, kao i o zakonima koji se odnose na rad tužilaštva, Zakonik o krivičnom postupku, Krivični zakonik, Zakon o policiji, Zakonik o javnom redu i miru, Zakon o prekršajima. Takva rešenja predviđena su i u uporednom pravu na primer u Republici Hrvatskoj u članu 29. tačka 5) Zakona o državnom odvetništvu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 31. sa ispravkom su zajedno podneli Gajić, Jovanović, Parlić.
Na član 31. amandman su zajedno podneli Nestorović, Zelenović, Jovanović, Cakić, Kalajdžić, Miketić, Nešić, Nikolić.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Poštovani predsedavajući, tražim da se ovaj amandman dopuni tako što insistiramo da javni tužilac bude odgovoran za štetu koju pričini iz krajnje nepažnje. Mi smo kao stranka više puta apelovali na poslovanje određenih preduzeća, javno smo isticali na sve ono što oni ne rade, na nelegalne i koruptivne radnje i čak smo od direktora dobili da nemaju upotrebne dozvole, da su recimo u energetici Kragujevca dimnjaci izgrađeni iako nije dobijena građevinska dozvola, da nemaju odobrenje za izvođenje radova. I, pored svega oni su pustili u rad jedno veliko preduzeće i najveći projekat i istoriji grada Kragujevca.

Kada smo počeli da se žalimo, ovo preduzeće je imalo gubitak pet miliona dinara, sada ima gubitak 560 miliona dinara, a već su projektovali gubitak 860 miliona dinara. Zbog toga javni tužioci moraju da reaguju na sve ono na šta mi ukazujemo i kao opozicija i tražimo da rade svoj posao i zbog toga mora da se poveća nivo njihove odgovornosti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala vama.
Obaveštavam narodne poslanike da je upravo ispunjen uslov iz člana 158. stav 4. Poslovnika, podnosioci amandmana više nemaju pravo na dva minuta za obrazlaganje.
Vreme ovlašćenog, 22 sekunde.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Pa, upravo da kažem sada, da završimo sa ovim, pričali smo o dvostepenosti u disciplinskoj komisiji koja treba da se primeni, upravo na član 51. koji sam povezao sa članom 17. o Visokom savetu tužilaštva, tačka 13. sam razdvojio ko će da imenuje disciplinskog tužioca, zamenika članova disciplinske komisije…

Whoops, looks like something went wrong.