Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dva minuta. Hvala.
Na član 49. amandman su zajedno podneli poslanici Vladimir Gajić, Miroslav Aleksić i Stefan Jovanović.
Na član 49. amandman, sa ispravkom, podnela je narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Reč ima podnosilac.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Hvala vam predsedavajući.

Podnela sam amandman na član 49. stav 4. kojim se ovaj stav, koji sam ja dodala, zamenjuje postojeći zato što sam smatrala da nije primereno da nadležni odbor Narodne skupštine dva puta odlučuje o utvrđivanju predloga kandidata za člana Saveta.

Takođe, slušamo ovde o uticaju izvršne ili zakonodavne vlasti na pravosuđe, o kontroli pravosuđa, ponovo bih zaključila da je kontrola pravosuđa ipak bila najbolja 2009. godine. Upravo kao rezultat sprege između politike, odbora Narodne skupštine, predstavnika pravosuđa i u vidu Snežane Malović ili Nate Mesarović, sudova, tužilaštva itd. Nažalost, za našu državu, kao posledica, javili su se otkazi, porodice nosilaca pravosudnih funkcija koji su ostali na ulici, a šteta po budžet je bila oko 4,5 miliona evra.

Sa druge strane želim da kažem i kakva je situacija danas. Danas se garantuje, pre svega, sigurnost nosiocima pravosudnih funkcija. Najpre, možemo da govorimo o ukidanju probnog perioda, tzv. probnog perioda od tri godine za sudije, čime se stavlja tačka na svaki uticaj na pravosuđe sa strane, ali pomenula bih da iz ovih predloga možemo da vidimo da npr. svi članovi Državnog veća tužilaca mogu biti ponovo birani ili npr. da sudije i tužioci nastavljaju da obavljaju svoje funkcije ili npr. predsednik Vrhovnog kasacionog suda i Republički javni tužilac nastavljaju da vrše funkciju kao predsednik Vrhovnog suda i vrhovni tužilac. Dakle, zaključiću, da naša reforma koju sprovodimo, koju sprovodi ova Vlada Srbije, nikoga ne izbacuje na ulicu, već naprotiv stvara bolje uslove za rad nosilaca pravosudnih funkcija. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman, sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman sa ispravkom postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 49. amandman su zajedno podneli poslanici Radomir Lazović, Biljana Đorđević, Robert Kozma, Jelena Jerinić i Đorđe Pavićević.
Reč ima podnosilac.
...
Zeleno-levi front

Đorđe Pavićević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Teško je reagovati na ovo i ja bih samo na početku, pre nego što kažem u kom pravcu ide naš amandman, pomenuo da je onu izjavu, povodom slučaja Rodić, rekao predsednik Republike i dao je „Kuriru“ 1. novembra 2021. godine. Znači, to da se tužioci plaše svoje senke, ali samo nije rekao od koga se plaše i zašto se plaše.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Pokušajte po svom amandmanu.
...
Zeleno-levi front

Đorđe Pavićević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Ima vrlo veze sa amandmanom zato što se u stvari bavi procesom samog izbora istaknutih pravnika. Ono što svi mi znamo jesu da rezultat glasanja uvek zavisi od procedure glasanja. Većinsko glasanje može da odgovora samo onome što smo već više puta pominjali – politički homogenom telu. Doći ćemo u situaciju da nam odbor predloži osam istaknutih pravnika, da ovde glasamo za četiri od njih koji će biti kandidati iste većine i svi će biti po volji te iste većine.

Zato smo predložili da se uvede jedan oblik preferencijalnog ili proporcionalnog glasanja u zavisnosti kako ga ko naziva koji bi obezbedio da makar u plenumu imamo predstavnike i nehomogene političke većine, manjine u stvari. Ne morate ih izabrati, ali da makar raspravljamo o tome koji će biti kandidati i koji su bolji istaknuti pravnici u odnosu na one koje predloži većina.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dva minuta.
Inače, proverio sam, u vašem amandmanu predsednika Republike nema, opet vam se pričinjava.
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Selma Kučević, Enis Imamović, Aleksandar Olenik i Šaip Kamberi.
Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vladimir Gajić, Ivana Parlić i Stefan Jovanović.
Na član 50. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici Marinika Tepić, Borko Stefanović, Jelena Milošević, Dalibor Jekić, Danijela Grujić, Đorđo Đorđić, Željko Veselinović, Vladimir Obradović, Marija Lukić, Tatjana Pašić, Slaviša Ristić, Natan Albahari, Anna Oreg, Pavle Grbović i Janko Veselinović i zajedno narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Srđan Milivojević i Nenad Mitrović.
Reč ima podnosilac.
...
ZAJEDNO

Nenad Mitrović

Demokratska stranka - DS
Hvala puno.

Slušajući ovih dana poslanike opozicije, a za koje verujem da pričaju istinu, da sam poslanik vladajuće većine, ja bih ladno otišao na Grenland i pustio bih da me proguta kit, jer istina je sveta stvar i planiram da dođem na vlast pričajući samo istinu. Moja DS i ja kada budemo došli na vlast zabranićemo da se govore laži i za laži će se odgovarati.

Ovaj amandman je vezan za izbor članova, pa bih hteo da pitam ministarku – da li je gospođa Zagorka Dolovac u vezi izbora 2012. godine ikad procesuirala ljude koji su sa lažnim glasačkim listićima i sa lažnim vrećama uticali na ishod izbora.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ako možete o svom amandmanu da govorite.
...
ZAJEDNO

Nenad Mitrović

Demokratska stranka - DS
To je amandman.