Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 113. amandman su zajedno podneli poslanici Komlenski i Torbica.
Na član 113. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman posao sastavni deo Predloga zakona.
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona.
Prelazimo na Predlog zakona o uređenju sudova.
Primili ste amandmane koje su podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici grupe „Ujedinjeni“.
Na član 1. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević.
Izvolite, imate reč.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedniče Skupštine.

Podneli smo amandmane na gotovo sve predložene pravosudne zakone sa željom da ih poboljšamo. Međutim, nažalost, oni se ne mogu ni ovim amandmanima u potpunosti poboljšati. Ne može se otkloniti ono što je ključna zamerka, a to je da ostaje i dalje uticaj izvršne vlasti na pravosuđe, odnosno na sudije i tužioce.

Međutim, ono što se može popraviti jeste ako prihvatite ovaj amandman, podneli smo sa željom da se prosto na ovaj zakon primeni i Zakon o rodnoj ravnopravnosti.

Zakon o rodnoj ravnopravnosti doneli ste 2021. godine. Vi ste ga usvojili, ova vladajuća većina, trebalo vam je doduše šest godina da ga napišete, da ga usvojite, da ga prihvatite, dajte da ne mora da prođe šest godina da bi ste počeli da ih primenjujete.

Mi imamo prosto i tužioca i tužiteljke i sudije i sudinice ili suditeljke, prosto može se odrediti šta bi trebalo da bude izgovor i u muškom i u ženskom rodu i dajte da to primenjujemo. Ako se čak i pogleda, 70% je, zapravo na sudijskoj funkciji su 80% žene i u tom smislu bi smo morali tu činjenicu da uvažimo.

Takođe, treba da uvažimo i činjenicu da je predsednica Ustavnog suda, da je predsednica Vrhovnog kasacionog suda, da je predsednica, vrhovna javna tužiteljska, takođe u tom smislu žena. Dajte da se ne igramo više sa ovime. Postoje tužioci, tužiteljke. Dajte da koristimo i muški i ženski rod pri nazivanju i davanju funkcije nekome i titule.

U tom smislu, počnimo da primenjujemo i Zakon o rodnoj ravnopravnosti. Stvarno nije teško, nema potrebe da se ljutite, svi ste usvojili ovaj zakon, dajte da ga primenjujemo. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli Nestorović, Zelenović, Jovanović, Cakić, Kalajdžić, Miketić, Nešić, Nikolić.

Izvolite, imate reč.

Jelena Kalajdžić

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala, predsedavajući.

Naš amandman vezan je za član 1. koji se odnosi na nezavisnost sudstva. Sudska nezavisnost načelno je proklamovana Ustavom Republike Srbije, ali nezavisnost se ne stiče samo ustavnom proklamacijom.

Svi smo ovde svesni da nezavisno sudstvo ne postoji. Nezavisnost sudova godinama unazad je marginalizovana, dok na kraju nije potpuno ugušena.

Takođe smo svesni da predmeti u sudovima traju u nedogled, a neki se nalaze i u fiokama, sve do zastarelosti gonjenja, a sudije, sudije su vrlo često izložene raznim vrstama pritiska politike i tabloidnih medija.

Sve ovo je činjenica, a imajući u vidu kako uopšte možemo goriti o vladavini prava. Za vladavinu prava je potrebno da sudije ne trpe pritiske, da sude po zakonu i da svako pod istim uslovima dobije pravičnu i zakonitu odluku. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli Miloš Jovanović, Dejan Šulkić, Miloratka Bojović, Gorica Gajić, Zoran Sandić, Predrag Marsenić.

Amandman kojim se predlaže dodavanje člana 1a, zajedno su podneli Zoran, Lutovac, Dragana Rakić, Nebojša Novaković, Sanja Miladinović, Srđan Milivojević.
...
Demokratska stranka

Sanja Miladinović

Demokratska stranka - DS
Hvala predsedniče.

Ovim amandmanom mi smo dopunili 1a koji bi glasio – nosioci sudske vlasti su sudovi. Sudovi su nezavisni u svom radu. Sudska vlast obezbeđuje vladavinu prava, stručnom primenom pravnih normi na nepristrasan, pravičan i efikasan način. Sudska vlast je jedinstvena na teritoriji Republike Srbije.

Ovo je jedan vrlo interesantan primer i vrlo je važno, poštovani građani Srbije, kolege poslanici, da vidite kada ima neko posla sa srpskim sudovima kako su oni efikasni, a zapravo spori pa predmete koje bi trebalo rešiti u dva ročišta traju po nekoliko godina, kao i npr. odluke Upravnog suda gde je vremenski ograničen rok za donošenje odluka na 30 dana. Taj isti sud je takvu odluku donosio pet ili šest meseci. Pričam o Upravnom sudu iz Niša. Što je najgore, niko odgovoran, niko sankcionisan.

Primer je oduzimanje mandata odbornicima u Skupštini opštine Merošina, verovatno i u drugim opštinama u Srbiji, ali nemam informaciju, gde su neistomišljenicima, kako bi se omogućilo formiranje vlasti bez SNS ili na isti način čuvala većina SNS grubo kršili Izborni zakon i izbornu volju građana.

Još jedan primer rada Upravnog suda koji je bio u interesu političara, a to je kako je eliminisana grupa građana na našoj teritoriji da ne učestvuje na lokalnim izborima. Upravni sud u Nišu je, zapravo sudija je odbacio žalbu grupe građana i na taj način direktno uticao na rezultat lokalnih izbora, čime je onemogućio učestvovanje na izborima. To je direktan politički uticaj, odnosno, pritisak na rad sudije i sudova od strane vladajuće većine.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Dva minuta.

Replika.
...
Srpska napredna stranka

Uglješa Mrdić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Spominjanje SNS. Da, to je stvarno grozno kako smo grubo kršili izbornu volju građana. Preko dva miliona i 200 hiljada građana je glasalo za Aleksandra Vučića. Ubedljivo je na izborima pobedila i lista Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve. Upravo ste vi ti koji žele da se grubo krši izborna volja građana i da oni za koje su građani dali ogromnu podršku da ako mogu ikako, ne samo da učestvuju u vlasti, nego da budu stalna opozicija. Toliko o vašoj vladavini prava i toliko o vašem poštovanju volje građana, a građani su na izborima rekli za koga su. Građani su na izborima rekli da su za Aleksandra Vučića, SNS i za listu Aleksandar Vučić – Zajedno možemo sve.

(Sanja Miladinović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ne, ali sledi još jedan čvrst odgovor.
Po amandmanu Milija Miletić.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Zahvaljujem se dr. Orliću.

Samo bih rekao nekoliko stvari konkretno vezano za neki period 2008. godine, bili su neki izbori, lokalni izbori konkretno. Tada sam ja u Svrljigu vodio političku partiju Ujedinjena seljačka stranka gde smo dobili najveći broj glasova, gde smo mi sa Radikalnom strankom i sa Novom Srbijom, koja su tada bila opozicija, vlast je tada bila DS, pokušali smo da napravimo većinu. Napravili smo većinu, ali Upravni sud je poništio sve one odluke izborne komisije, sve ono što je bilo u skladu sa svim zakonskim propisima. To je bio pokazatelj kako je rađeno u tom periodu.

Godine 2009. reforma pravosuđa, takozvana, imam iz familije čoveka koji je tada bio sudija, vrlo kratko vreme posle toga u toj reformi pošto se on prezivao na neki način slično kao sudija koji je bio tada ispred SRS, bio radikal, taj čovek je razrešen i normalno, on je kasnije posle 2012. godine vraćen da bude sudija. Taj čovek sada radi u sudu, a ima takvih na stotine i stotine koji su časni i pošteni i koji su ispaštali zbog te reforme pravosuđa.

Sada bih rekao nekoliko stvari koje su konkretno bitne za Niš, za okolinu. Evo današnjeg dana, tačnije danas u 12,30 minuta naša predsednica Vlade Ana Brnabić bila je u Nišu, gde je na sastanku sa direktorom Naučno-tehnološkog parka, sa gradonačelnicom, gde su bili privrednici, je dogovoreno da se uradi još jedan objekat kojim će moći da se proširi Naučno-tehnološki park, da će moći da se obezbedi još mesta, jer Naučno-tehnološki park u Nišu je nešto što zaslužuje veliku pažnju. Tamo je veliki broj intelektualaca, mladih ljudi koji čine motor, pokretač razvoja jugoistočne Srbije a i cele zemlje.

Još jednom velika podrška svima vama. Ministarka vama želim uspeh u radu, a siguran sam da ovo sve što radimo radimo u interesu svakog čoveka, bez obzira da li no živi u Svrljigu, Nišu, Prijepolju ili bilo kom drugom mestu.