Prvo vanredno zasedanje , 08.02.2023.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prvo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/14-23

4. dan rada

08.02.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala, predsedniče Skupštine.

Podneli smo kao i na druge pravosudne zakone i red je da ponovim razne amandmane. Međutim, ono što definitivno ne možemo o ovim amandmanima popravimo jesu ovi pravosudni zakoni, jer i dalje ostaje uticaj izvršne vlasti na pravosuđe, a posebno kada se pogleda kako je postavljen način izbora istaknutih pravnika u Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca.

Pogotovo kada ona priča o dvotrećinskoj većini, koja će tobože da bira na sednici Narodne skupštine istaknute pravnike se vidi da neće doći do toga, jer vladajućoj većini neće to odgovarati, pošto imaju petočlanu komisiju, kao poslednju instancu u kojoj mogu da biraju istaknute pravnike.

Kao što znamo u petočlanoj komisiji većinu će činiti predsednik Skupštine, na primer, zatim Zaštitnik građana kome je odavno istekao mandat i Zagorka Dolovac, glavna u ćutanju kriminala u Srbiji.

E, sad, kada govorimo o amandmanu na član 14, mi smo ovde predložili da se uspostavi pored upravnih sudova i Upravni Apelacioni sud. Zašto je to bitno? Pa, Upravni sud je trenutno jedini sud posebne nadležnosti u sudskom sistemu, koji funkcioniše u sudskom sistemu, koji funkcioniše u jednom stepenu.

To znači, da građani nemaju mogućnost podnošenja redovnih pravnih sredstava protiv odluka Upravnog suda u prvom stepenu, a to je jako bitno, iz prostog razloga, što se građani vrlo često spore u tom smislu sa nekim organom uprave kada su im njihova prava narušena, kao što su česti sporovi sa Fondom za penziono osiguranje ili Fondom za zdravstveno osiguranje, zbog toga predlažemo da pored Upravnog suda postoji i Upravni Apelacioni sud.

Na ministarki je da razmisli ako i ne prihvati sada ovaj amandman, nadam se da će u tom smislu u nekoj sledećoj raspravi se i uzeti za ozbiljno ova ideja, ali siguran sam da se ministarka slaže da je ovo veoma bitno.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 14. amandman su zajedno podneli Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Dejan Šulkić

NADA - NOVI DSS - POKS
Zahvaljujem predsedniče.

Mi smo predvideli da se dopuni odredba, stav 4. odredbe 14. rečima – upravni sudovi i Upravni Apelacioni sudovi, zato što smatramo da se na taj način bolje definiše sudska vlast u Srbiji i u vezi sa tim predložili smo izmenu u članovima 16, 17. i 18. i u isto vreme to je i obrazloženje za te članove radi efikasnosti neću se javljati za ove članove.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Ujedinjeni.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Gajić, Parlić i Jovanović.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
Na član 16. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Miladinović, Milivojević.
Na naziv člana i član 17. amandman sa ispravkom zajedno su podneli narodni poslanici Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
Na član 17. amandman su zajedno podneli Gajić, Parlić i Jovanović.
Na član 17. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
Na član 17. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Miladinović, Milivojević.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Gajić, Parlić i Jovanović.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić i Pavićević.
Na član 18. amandman su zajedno podneli Lutovac, Rakić, Novaković, Miladinović, Milivojević.
Na član 18. amandman su zajedno podneli poslanici iz grupe Ujedinjeni.
Na član 18. amandman su podneli narodni poslanici Jovanović, Šulkić, Bojović, Gajić, Sandić, Marsenić.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gajić, Šulkić, Bojović i Stojanović.
Na član 24. amandman je podneo narodni poslanik mr Nenad Tomašević.
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik mr Nenad Tomašević.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Sada dolazimo do one stvari koja je za nas bila važna, a to je ujednačavanje sudske prakse. Već se pričalo o tome koliko je Venecijanska komisija dala neke preporuke, hajde da kažemo da Venecijanska komisija nije nešto najvažnije, da i ne mora da bude po njoj.

Opet postavljamo pitanje, nigde ne postoji u zakonu definisano da je sudska praksa ta i jasno je da postoji ujednačenje u postupanju, u mnogim stvarima u pravosudnom sistemu.

Na odboru smo pričali o tome. Predsednik odbora je rekao, nije to ništa, to je samo 5%. Mi kao pravnici treba da se zabrinemo za jednog čoveka, a ne za 5% nekih sudskih presuda koje se donose, imaju uticaj sudske prakse.

Ko može sve da utiče na to da sudska praksa donosi obavezujuća uputstva za niže sudove i plus ono što smo pominjali da niži sudovi pitaju više sudove, izvinite, a kako da postupimo u ovom predmetu, zašto moramo da, ako sada kažete da se menja pravosuđe, da će biti, ne idealno, ali nešto najbolje, najpribližnije, idealno, zašto ostavljamo ovu formulaciju, zašto ne prihvatimo način stvaranja tih substituta prakse.

Ono što je problem u samom pravosuđu kada postoji u sudu i kada sudije kažu, ovo sada nije slučaj koji se apsolvira norma kojom moram da sudim, šta u tom trenutku da se radi? Hajde da napravimo sistem i mehanizam, kao što sam rekao, da sa jedne strane advokatura recimo, sa druge strane tužilaštvo, utiču sa jednim i drugim stavovima, da bi ujednačili tu praksu, jer to će dati težinu, to će dati svrhu onome da pravosudni sistem bude na temelju vladavine prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Na član 27. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Znate šta, lako je pričati o tome, sada i da nam bude nezgodno što se nalazimo u sitnim satima da razgovaramo o ovim amandmanima. To je samo pokazatelj da smo trebali da uradimo na vreme, u redovnom zasedanju, da se lepo pripremimo, da razgovaramo čak i dve nedelje.

Šta je sa onom floskulom kada svi kažemo – bolje je da ratujemo sedam godina, bolje da razgovaramo sedam godina, nego da ratujemo jedan dan. Hajde da pričamo dve nedelje o ovim zakonima koji su važni. Ozbiljna argumentacija u jednom domu, kada se usvaja nešto što će imati implikacije, ko zna za koji period koji je ispred nas, jer nemojte da mislite da će biti situacija takva da se stvari neće promeniti, jer ovo nije za stalno, ovo je samo jedna od stepenica, to je reklo ministarstvo, to će biti nešto promenjeno.

Zašto ne prihvatate neke argumente, nije to okej, kada vi opoziciji sa ovolikim predlogom amandmana koji su suštinski obrazlagani, kažete, ti amandmani su bez veze, oni su napisani da bi se potrošilo vreme.

Hajde da pričamo o tome da li mi treba da budemo ovde zbog građana, jer su nas poslali ovde da mi razgovaramo u njihovom interesu, pa koliko god treba da bi doneli prava rešenja.

Zašto smo objedinili celu raspravu? Zašto smo sve ove zakone strpali samo pod jednu raspravu? Zašto nismo malo to podelili? Ne, mi nismo pomenuli danas ni Angolu. Ni juče, ni prekjuče nismo razgovarali o bilo kakvim drugim zakonima i to je veliki problem i sada, kada bude isteklo, ne znam, za sat vremena, mi ćemo završiti sa ovim amandmanima, odnosno ja ću završiti, pošto neće niko da se javlja i to je to. Nemam šta da vam kažem, prosto.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Ovo je bilo najbolje obrazloženje - i to je to, nemam šta da vam kažem.
Dobro, bilo je iskreno.
Na član 29. amandman je podneo Nenad Tomašević.
Na član 30. amandman je podneo Nenad Tomašević.
Na član 31. amandman su podneli Tamara Milenkoković Kerković, Boško Obradović, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić.
Reč ima
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Znači, u Predlogu zakona o uređenju sudova u članu 31. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: „Upravni sud utvrđuje pravne stavove radi jedinstvene primene Zakona o upravnom sporu.“ Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Htela sam samo da vam kažem da smo više puta u toku rasprave čuli pohvale od strane Venecijanske komisije za sav vaš rad i set ovih pravosudnih zakona, a vi ste nekako preskočili to njihovo žaljenje što su vam rekli da je žalosno što ste primenili Zakon o referendumu odmah, i to nepunih dva meseca nakon usvajanja, a ta sudska praska kaže da treba da prođe minimum godinu dana.

Time što ste smanjili cenzus sa 50% plus jedan glas na onoliko koliko izađe birača na referendumu, uspeli ste na takav jedan način da promenite Ustav Republike Srbije, što smatramo da je bilo nezakonito, a samim tim ste bacili senku na zakonitost svih ovih zakona koje ste danas i u prethodnih nekoliko dana i predložili koje usvajate, jer da niste smanjili cenzus za referendum 50% plus jedan glas, nego da izađe koliko izađe, a izašlo je manje od 30%, vi ne biste mogli da promenite Ustav, a da niste promenili Ustav ne biste mogli ni da imate ovaj set zakona i iz tog razloga su oni, u stvari, potpuno nezakoniti.

Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministarka.