Prva sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.04.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/87-23

2. dan rada

20.04.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:40

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Prve sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2023. godini.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 101 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim sve da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice.
Primenom elektronskog sistema, konstatujem da je u sali prisutno 109 narodnih poslanika, odnosno prisutna su najmanje 84 narodna poslanika i imamo uslove za dalji rad.
Da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje u skladu sa članom 287. Poslovnika?
Reč ima Milija Miletić.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Zahvaljujem se, predsedniče Skupštine.

Poštovane kolege poslanici, građani Srbije, ja ću postaviti nekoliko pitanja, a tiču se lokalnih samouprava, konkretno onih najsiromašnijih opština, kao što je Svrljig, Bela Palanka, Gadžin Han i još takvih opština kojih ima u četvrtoj grupa nerazvijenosti, ima ih 19 koji su i u pet, odnosno devastirane.

Moje pitanje je usmereno nadležnom Ministarstvu finansija, a tiče se transfera takozvanih nenamenskih transfera, koje su od strane Ministarstva finansija usmeravana ka budžetima lokalnih samouprava.

Moje pitanje je, 2014. godine, po podacima koje ja imam iz Zavoda za statistiku, je transfer, konkretno u našoj opštini, odakle ja dolazim, a tako je slično i u drugim opštinama, je bio oko, tačnije 257.130.000,59 dinara.

To je transfer koji su dobijali od strane nadležno od strane Ministarstva finansija namenjenim, tim transferom se obezbeđuju sredstva zajedno sa porezom na zarade, gde u okviru tih sredstava iz budžeta opštine smo finansirali, kao prvo, plate uposlenim. To vreme, 2013. i 2014. godine blizu 16% budžeta je bilo usmereno na plate uposlenih, 6% budžeta od tih sredstava bilo je usmereno za socijalna davanja najugroženijim kategorijama. Konkretno, opština iz koje ja dolazim je iz budžeta to vreme davala na prvo mesto najugroženijim kategorijama ljudi. Izdvajali smo za novorođenu decu, nezaposlene porodilje, izdvajali smo za školsku decu koja polaze u prvi razred, izdvajali smo za decu koja upisuju prvi razred srednjeg obrazovanja. Finansirali smo puno takvih stvari koje su bile bitne za građane naše opštine.

To govorim, to je bitno da se zna, da smo uvek 50% tih sredstava izdvajali za najsiromašnije ljude i 50% izdvajali smo više za one ljude koji žive u seoskim područjima, za bračnu zajednicu koja se stvori u selu, za novorođenu decu koja se rode u selu, njima je bilo isplaćivano 50% više.

Od tih sredstava isplaćivana su sredstva za javnu rasvetu, troškovi koji se tiču svega ostalog. Tu su osnovna škola, srednja škola, dom zdravlja, centar za socijalni rad, vrtić, komunalno preduzeće, kulturni centar, biblioteka. To su sredstva bila njima namenjena.

Sada, posle 10 godina, taj transfer je ostao isti, tako da najveći broj takvih opština, to su četvrta grupa nerazvijenosti, devastirane, su u veoma teškoj situaciji, zato što ne mogu da funkcionišu na način kako bi trebala.

Zbog toga sada mi iz moje opštine ponovo izdvajamo sredstva koja smo izdvajali ranije za te nezaposlene porodilje, za bračne zajednice, za seoska područja, za socijalna davanja, ali sve dolazimo u situaciju da to više ne možemo da isplaćujemo zato što je transfer mali, porez na zarade opštine kao što je moja nema novih radnih mesta. Tako da, dolazimo u situaciju da opštine budu ugrožene, da budžeti opština budu ugroženi.

Sada ponovo kažem, i juče sam govorio o tome, imamo sada tužbe advokata za uzimanje tog putnog zemljišta, atarskih puteva. Imamo tužbe advokata za ujede pasa i niz takvih stvari. To se sve reflektuje na budžet i na taj način dolazimo u situaciju da budžeti opština budu opterećeni, blokirani, da ne mogu da se finansiraju one elementarne stvari, a to su na prvom mestu plate radnika koji rade u tim preduzećima, da se obezbeđuju socijalna davanja i potrebe za te naše sugrađane koji žive u tim opštinama, sa tim akcentom, kažem, za seoska područja. Ne možemo, a kamoli da uradimo neku veću investiciju, recimo, završetak sportske hale koja je kod nas započeta unazad 20, 30 godina, da uradimo neki novi put, da uradimo neku novu investiciju, kao recimo izgradnja dela nekog obdaništa, ili tako nešto što je bitno za napredak te opštine.

Iz svega ovog navedenog, mogu da kažem i Ministarstvo finansija da pitam da li će imati mogućnosti da se povećaju transferi lokalnim samoupravama. Konačno, akcenat na nerazvijena područja i u tim područjima zamolio bih ministarstvo…

Završavam, predsedniče, izvinite. U tim područjima bilo bi dobro da imamo mogućnost da deca koja idu u osnovnu, srednju školu, da se njima obezbede besplatni udžbenici na isti način kao našoj dečici u Beogradu. Hvala još jednom.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Hvala.
Reč ima Robert Kozma.
...
Zeleno-levi front

Robert Kozma

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala vam, predsedniče Skupštine.

Postavljam pitanje ministru spoljnih poslova Ivici Dačiću - koja su vaša saznanja o sastancima i kontaktima koje su predstavnici "Telekom Srbije" imali sa evropskim poslanicima i drugim predstavnicima i telima EU, a vezano za izveštaje Evropskog parlamenta o napretku Srbije ka članstvu u EU? Koliko je ovakvih sastanaka održano, a u kojima su učestvovali predstavnici "Telekoma Srbija" ili oni koje su oni platili da lobiraju za njih?

Ko su bili učesnici sastanka i šta su zaključci ovih sastanaka? Koju ulogu u organizaciji je imala ambasadorka, odnosno šefica misije Srbije pri EU, Ana Hrustanović?

Dodatno, tražim informaciju i obaveštenje od ministra odbrane, Miloša Vučevića, i ministra prosvete, Branka Ružića, ali u njihovom svojstvu kao predsednika i zamenika predsednika Kadrovske komisije Vlade Republike Srbije.

Radi se o štrajku zdravstvenih radnika u „Lazi Lazarević“, u Klinici za psihijatrijske bolesti, odnosno opravdanoj borbi zaposlenih u ovoj klinici protiv mobinga i šikaniranja kojim su izloženi od strane v.d. direktorke, Ivane Stašević Karličić. Šta još treba da se desi, pa da v.d. direktorka bude razrešena funkcije direktorke? Koliko još prava pacijenata treba da budu ugrožena? Koliko još lekara treba da ode ili medicinskog osoblja da bude proterano iz klinike, pa da predsednik i zamenik predsednika Kadrovske komisije urade svoj posao, razreše direktorku, imenuju novu, novog vršioca dužnosti direktora na poziciji direktorke klinike?

Podsećam, još u novembru 2022. godine ministarka zdravlja, Danica Grujičić, obišla je kliniku i nakon toga je stala na stranu zaposlenih i štrajkačkog odbora i tražila razrešenje direktorke klinike.

Citiraću ministarku zdravlja iz jednog intervjua: „Sama činjenica da je za vreme njene, da kažem, vladavine otišlo 23 doktora sa te klinike i oko pedesetak sestara govori u prilog tome da se nešto zaista ružno dešava i da odnosi u toj ustanovi nisu onakvi kakvi bi trebalo da budu. Ona je, zapravo, i pokazala na koji način ne treba voditi jednu kuću“.

Podsećam, zaposleni u klinici štrajkuju gotovo sedam meseci, štrajkuju zbog nesavesnog vođenja institucije, zbog nesavesnog trošenja resursa klinike, ali i zbog sistemskog mobinga kojem su izloženi zaposleni u klinici. Oko toga kako se ponaša direktorka postoji saglasnost svih zaposlenih u klinici, od portira, tetkica, domara, do medicinskog osoblja i lekara i doktora nauka koji su zaposleni u klinici. Zato pitam predsednika i zamenika predsednika kadrovske komisije – šta će učiniti?

Takođe, tražim i obaveštenje od ministra finansija, ministra državne uprave i lokalne samouprave, ministra za rad i ministarke pravde. Njima je Ministarstvo zdravlja uputilo Predlog zakona o hitnoj medicinskoj pomoći koji je izradio pokret „Pravo na život - Meri“.

Želimo da znamo kakvo je njihovo mišljenje povodom ovog predloga zakona i da li su dostavili svoje mišljenje Ministarstvu zdravlja, kao i kada će se predlog ovog zakona naći u našem Domu da o njemu raspravljamo?

Srbiji je hitno potreban zakon o hitnoj medicinskoj pomoći. Mali domovi zdravlja se u pružanju hitne medicinske pomoći snalaze kako znaju i umeju. Gradovi sa manje od 15.000 stanovnika nemaju adekvatnu hitnu medicinsku pomoć. U zavodima i u domovima zdravlja ne postoje jasna pravila oko prioritizacije i načina javljanja na poziv, oko prioritizacije kome će biti pružena medicinska pomoć. Sve ovo moramo da promenimo, jer se radi o životima naših građana.

Takođe, moramo da pronađemo način da adekvatno nagradimo i sve naše lekare i svo naše medicinsko osoblje i vozače hitne pomoći koji su uključeni u proces pružanja pomoći građanima.

Tražim obaveštenje i od ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – zbog čega ni pet meseci nakon što smo podneli Predlog zakona o zakupu stanova i kuća za stanovanje, odnosno uvođenja kontrolisane zakupnine, ovo Ministarstvo nije dostavilo odgovor šta ono misli o ovom predlogu zakona?

Ovim predlogom zakona koje je naš poslanički klub dostavio bi se omogućilo da se razreši stambena kriza koja se dešava u velikim gradovima, stambena kriza zbog koje, nažalost, veliki broj studenata ne mogu da plaćaju kirije kada dolaze da studiraju i zbog toga odustaju od studiranja i prosto prestaju sa svojim školovanjem. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Ivan Kostić.
...
Srpski pokret Dveri

Ivan Kostić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Pitanje za ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – ko je odgovoran što deca iz Vrbasa koja idu u osnovnu i srednju školu početkom aprila nisu imali grejanje nekoliko dana, a u vreme kada su bili izuzetno hladni dani?

Ko će snositi odgovornost za sklapanje izuzetno lošeg ugovora o javno-privatnom partnerstvu po pitanju grejnih usluga, a u cilju dobijanja, citiram, „ekološki čistijeg i efikasnijeg grejanja“ u vrednosti od 360 miliona dinara? Kolika je efikasnost ove transakcije videli smo početkom aprila? Dokle će javna preduzeća u lokalnim samouprava služiti za izvlačenje para i namirivanje stranačkih tajkuna i partija na vlasti?

Ovde želim da pitam – ko su ti koordinatori SNS koji naređuju opštinama šta će da se radi, koji nameštaju tendere i koji ne dozvoljavaju da se održavaju tribine, kao što se meni desilo u Vrbasu da je predsednik opštine morao da zove izvesnog Paunovića, nekad je bio Kružević, da ga pita da li narodnom poslaniku može da se da sala za dobijanje i održavanje tribine? Sa takvom demokratijom nećete daleko dogurati.

Pitanje za MUP – da li će najavljivanje specijalne jedinice policije imati ulogu da sprečava priliv migranata na jugu Republike Srbije ili je namena nešto drugo? Zašto se ne promeni kurs politike Republike Srbije prema migrantima i umesto blagog, tolerantnog odnosa krene u sprovođenje mera na zatvaranju adminstrativne linije za ljude bez dokumenata prema jugu i za zatvaranje jugoistočne granice prema Makedoniji i Bugarskoj?

Samo sa jednom odlučnom politikom moguće je u budućnosti osigurati bezbednost građana Srbije. Specijalne snage policije mogu dati doprinos ako im je namena osnivanja isključivo bezbednost građana Srbije, a pogotovo u pograničnim mestima.

Ko je odobrio učešće policija stranih država u obezbeđivanju naših granica u operativnom radu na terenu severne Srbije? Kakve nadležnosti imaju policije Nemačke, Austrije, Italije, Mađarske da učestvuju u operativnom obilasku terena? Kakve veze imaju nemački policajci i specijalci sa operativnim radom na severu Srbije? Da li je to politika ista kao što je bila i pre Drugog svetskog rata kada su sve nemačke firme služile za obaveštajne poslove u cilju pripremanja terena za početak Drugog svetskog rata?

Zašto je po nalogu MUP-a Republike Srbije posečen deo šume na severu Vojvodine, u opštini Subotica? Ministarstvo unutrašnjih poslova naložilo je da se deo šumskog pojasa u subotičkoj šumi poseče navodno zbog lakše preglednosti terena na uočavanju migranata? Ko je dao pravo MUP-u da seče šumu, jer ne treba zaboraviti da je Vojvodina najmanje pošumljeni deo Evrope i da je sada po novom planu razvoja Vojvodine potrebno još 174.000 hektara za pošumljavanje Vojvodine?

Pitanje za predsednika Republike i ministra spoljnih poslova – da li će se 27. aprila pojaviti u Njujorku na sednici Saveta bezbednosti UN gde će se govoriti o izveštaju UNMIK-a i gde će imati prilike da napokon dominiraju na Albancima po pitanju tematike vezane za Rezoluciju 1244? Da li će se pojaviti? Da li će predsednik Republike Srbije opet tražiti iznova povratak srpskih snaga bezbednosti na Kosovo i Metohiju, a na šta ima pravo na osnovu Rezolucije 1244? Rezolucija 1244 je jedini okvir gde Srbija može da ispoštuje sve obaveze u skladu sa Savetom bezbednosti UN i da zaštiti Kosovu i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Nikakve ZSO, nikakvi francusko-nemački predlozi nisu povoljni za Republiku Srbiju i za naše ljude na severu Kosova.

Da li će tražiti povratak 200.000 raseljenih Srba sa Kosova i Metohije? To su pitanja koja su dužni naši rukovodioci da postave u UN 27. aprila i da se pojave tamo, da budu, da zaštite interese naših sunarodnika na Kosovu i Metohiji.

Pošto mi nemamo mogućnost da govorimo o francusko-nemačkom ultimatumu u Skupštini Republike Srbije, ja ovde javno pozivam sve građane Novog Sada, sve građane severne Srbije, Srema, Banata, Bačke da 22. aprila, u subotu, u 18.00 časova, dođemo svi u Novi Sad, a ispred Srpskog narodnog pozorišta, da poručimo svima koji su na vlasti da ultimatum francusko-nemački neće proći i da bilo kakvo potpisivanje ili implementacija francusko-nemačkog predloga neće proći u srpskog narodu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
O ovome ste već govorili u Skupštini.
Reč ima Đorđe Miketić.
Izvolite.

Đorđe Miketić

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala vam, predsedniče.

Prvo, jedno pitanje za vas i za generalnog sekretara Smiljanića, molim da se poslanička pitanja sva koja postavlja moja poslanička grupa i druge uvažene kolege iz opozicije ili pozicije, nađu na sajtu Narodne skupštine Republike Srbije, jer grehota je zaista da, recimo, Otvoreni parlament ima transparentni uvid u rad ovog parlamenta od same Narodne skupštine. Znači, na zvaničnom sajtu Narodne skupštine bi trebalo i moralo da se nađu poslanička pitanja. Ima odeljak, kliknete tamo, nema ništa, a svi postavljamo poslanička pitanja. Tako da, molim da to da rešite.

Moje dalje pitanje je Ministarstvu unutrašnjih poslova. Postavljam sledeće pitanje, šta se desilo sa krivičnom prijavom protiv kumića Uroša Panića za nasilničku vožnju u njegovom lambordžiniju? Pošto policija nije smela, mi smo podneli krivičnu prijavu za nasilničku vožnju. Protiv ovog vozača, koji se zaista rugao policiji u svim videima koje je cela Srbija gledala, policija je uhapsila auto, a ne vozača. Nećete verovati, policija je vratila auto svom vlasniku, a vlasnik je takođe, neverovatna koincidencija, njegov otac Petar Panić, koji je ponizni kum Aleksandra Vučića i uvaženi telohranitelj Vojislava Šešelja. Ponavljamo, šta je sa krivičnom prijavom protiv kumića i molimo da zakon važi za sve isto?

Takođe, veoma bitno pitanje za Tužilaštvo, kako je moguće da ovaj mladi momak na drumu vozi auto za koji treba raditi 45 godina po prosečnim platama koje su danas u Srbiji?

Pitanje za ministarku zdravlja koje sam postavio još 24. marta, a ne nalazi se na ovom sajtu koji sam pomenuo, povučeno je ukupno 834 bočice BSŽ vakcine, to je zvanično izjavila ministarka zdravlja. Međutim, koliko dece je primilo dozu iz ove povučene serije? Po dokumentu u koji smo imali uvid deca rođena od decembra do marta ovom serijom vakcine koliki je to broj? Znači, koliko dece je vakcinisano ovom povučenom serijom? Ko je utvrdio neispravnost BSŽ vakcina i kojom procedurom, odnosno, metodologijom? Da li je institut „Torlak“ proizvođač ovih vakcina ili su uvezene iz Bugarske? Na koji način, ovo je najvažnije pitanje, roditelji ovih beba moraju da postupaju, koje su dobile vakcinu? Da li se ide na dodatnu proveru potvrde imunizacije ili šta ti roditelji treba da rade?

Podsećam da je 2022. godine, takođe bila jedna afera sa 600 pogrešno vakcinisanih beba u GAK „Narodni front“. Tada su samo podnete krivične prijave, a rečeno je da zbog bugarske vakcine koja je tada uvezena se sestra nije baš najbolje snašla.

Sve ove sumnje govore o rasulu o nekada čuvenom institutu „Torlak“ i zato molimo da se ispoštuje naš zahtev da se na Odboru za zdravstvo dovedu ljudi i direktori „Torlaka“ i da se hitno uputi inspekcija u ovaj nekada uvaženi institut, da vidimo šta se zaista tamo dešava.

Što se tiče ministarke zdravlja, imam još jedno veoma važno pitanje, šta je sa antibiotskim sirupima za decu koji su u deficitu? Zašto kasne tenderi za citostatike? Šta ministarstvo planira sa državnim apotekama? Naši partneri solidarnosti su uspeli da odbrane privatizaciju apoteka „Beograd“, ali vidimo sada se u koncesiju daju apoteke širom Srbije. U isto vreme jačaju veliki lanci apoteka, privatni lanci apoteka. Ovako će u budućnosti naši građani biti bez lekova ili će lekovi toliko koštati da će se najbogatiji sloj ljudi moći da se leči.

Pitanje za Ministarstvo energetike i rudarstva, EPS je preko noći od javnog preduzeća postao akcionarsko društvo da bi se delovi ovog preduzeća mogli prodavati direktnom trgovinom i ono što je još bitnije, biti sakriveni od javnosti.

Sam Aleksandar Vučić je najavio da nemamo problem ako neko hoće da uđe sa 10% u ovo preduzeće. Međutim, 10% od uništenog preduzeća nije isto što i 10% od uspešnog preduzeća. Godine 2016. je EPS vredeo 14 milijardi evra, danas vredi 3,1 milijardu evra. Možda taj Grčić nije džabe ložio blato i od njega pravio struju, možda će kasnije svi oni profitirati. Zato postavljamo jasno pitanje ministarki Đedović, koliko je u poslednje tri godine izdato rešenja za izgradnju novih vetroparkova i solarnih elektrana? Bojimo se da će ova privatizacija pod lažnom brigom za obnovljive izvore energije postati tajkunska privatizacija.

Još jedno važno pitanje, koliko ovih firmi koje su dobile rešenja vetroparkova i solarnih elektrana ima veze sa Nikolom „Meklaren“ Petrovićem, kumom Aleksandra Vučića? Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Samo da vam kažem, što se tiče ovih poslaničkih pitanja, niti je predviđeno Poslovnikom, niti je to ikada rađeno. Znači, ni u vreme vaše vlasti, većine, nikada to nije rađeno, niti bilo gde piše. Tako je na sajtu. Ako su vam to rekli, šta ste rekli, Otvoreni parlament, prevarili vas, standardno.

Reč ima Bojana Bukumirović. Izvolite.
...
Srpska stranka Zavetnici

Bojana Bukumirović

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajući.

Poštovani, koristim priliku da na osnovu člana 287. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine postavim nekoliko pitanja. Od Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane tražim da objasne građanima u čijem interesu je doneta odluka da Vojska Srbije učestvuje u vojnoj vežbi „Platinasti vuk“ sa pripadnicima NATO snaga, koje će se održati u junu ove godine na teritoriji juga Srbije?

Podsetiću vas da je zaključkom Saveta za nacionalnu bezbednost od 25. februara prošle godine uspostavljen moratorijum na vojne vežbe sa stranim vojskama dok traje rat u Ukrajini.

Odlukom da odjednom odstupi od obavezujućih zaključaka Saveta za nacionalnu bezbednost i da oružanim snagama Srbije naredi da učestvuju u vežbama sa NATO, koji je direktan učesnik vojnog sukoba u Ukrajini, ova vlast na najdirektniji način krši vojnu neutralnost Srbije i pruža prećutnu podršku invazivnoj politici koju u Ukrajini sprovodi Zapadna alijansa.

Posebno zabrinjava činjenica da je vest o ovoj vojnoj vežbi građanima prvi saopštio američki izaslanik Derek Šole, što pokazuje da ključne odluke u segmentu odbrambene i bezbednosne politike zemlje ne donose građani, već zvaničnici „Stejt departmenta“.

Ministarstvu poljoprivrede postavljam pitanje, kada će da ukine uredbu kojom je smanjena subvencija domaćim poljoprivrednicima za osigurane useve i životinje? Mi smo upozorili da će ovakva odluka dodatno da ugrozi ionako devastiran položaj srpskog seljaka. Domaći poljoprivrednici će sada morati da izdvajaju mnogo više novca za osiguranje svojih useva, što će u uslovima ekonomske krize za mnoge od njih predstavljati nepremostivu prepreku za normalan rad.

Ono što je posebno neprihvatljivo je da većina poljoprivrednika i ne zna da je ovakva odluka doneta, pa se postavlja pitanje zašto država krije ovako bitnu informaciju koja se tiče poljoprivrednih proizvođača?

Zato tražim od Ministarstva poljoprivrede da hitno pokrene izmenu ove uredbe i svim poljoprivrednicima obezbedi subvencije u istoj visini, kao i prethodnih godina.

Od Ministarstva rudarstva i energetike tražim da objasni zašto se jedno od najvažnijih javnih preduzeća u državi, EPS, pretvara u akcionarsko društvo? Da li je gospođa Dubravka Đedović postavljena na čelo ministarstva kako bi brinula o potrebama građana Srbije ili da bi promovisala zapadne interese i sprovodila diktate predstavnika MMF, koji već više od 20 godina uzurpiraju srpsku privredu, a Srbiju drže u dužničkom ropstvu?

Ako ovo ne sprečimo, sledeći korak je privatizacija EPS-a. Na taj način država će izgubiti kontrolu nad ovim najvažnijim resursom, a električna energija će za mnoge građane postati nedostižan luksuz.

Ministarstvu za ljudska i manjinska prava postavljam pitanje vezano za incident u Rakovici, kada je predsednica Saveta za rodnu ravnopravnost opštinskog odbora SNS, zajedno sa svojim saradnicama javno objavila lokaciju „Sigurne kuće“, gde se nalaze majke sa maloletnom decom. One su zarad medijske promocije na društvenim mrežama razotkrile adresu ove „Sigurne kuće“ u opštini Rakovica i objavile fotografije ove ustanove i njenog okruženja. Time su prekršile zakon i direktno ugrozile bezbednost štićenika ove ustanove.

Postavljam pitanje, da li će Ministarstvo za ljudska i manjinska prava preduzeti odgovarajuće mere u ovom slučaju i da li će počinioci ovog dela biti na bilo koji način sankcionisani za svoje postupke?

Takođe, interesuje me da li ste majke i decu, koji se nalaze u toj „Sigurnoj kući“ izmestili na drugu lokaciju kako bi zaštitili od onih zbog kojih su i smešteni u ovu ustanovu? Zahvaljujem.

Whoops, looks like something went wrong.