Četvrto vanredno zasedanje , 20.07.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

2. dan rada

20.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 22:40

OBRAĆANJA

...
Građanska demokratska partija

Ana Oreg

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Hvala.

Kao narodna poslanica sa desetogodišnjim iskustvom doktora veterinarske medicine prvenstveno moje pitanje želim da uputim Ministarstvu poljoprivrede, ministarki Tanasković, kao i Upravi za veterinu.

Želim da pitam prvo ministarku da li je pročitala moje otvoreno pismo koje sam joj slala pre tačno mesec dana, pošto reakciju i odgovor zaista nisam nigde videla? Nije problem, pitaću ponovo.

Gospođo Tanasković, da li ste svesni kriminalnih radnji od strane udruženja građana koje se zove Kinološki savez Srbije? Da li svesno dozvoljavate da to udruženje radi mimo zakona, bez posedovanja rešenja od strane vašeg resornog ministarstva, koje je neophodno za rad? I šta ćete učiniti povodom toga što to udruženje prodaje rodovnike bez provere legala i neobeleženim psima?

Naš zakon jasno predviđa da je obeležavanje pasa obavezno, jer jedino na taj način možemo sprečiti neodgovorno vlasništvo. Dakle, mi kako veterinari ne možemo da lečimo bolesnu neobeleženu životinju, dok oni imaju pravo da dobijaju rodovnike. Ja zaista ne vidim način kako je tu uopšte logično i moguće.

Kinološki savez Srbije pored toga podstiče rad nelegalnih odgajivačnica tako što ih promoviše na svom sajtu, a one su takođe neposredno odgovorne za broj napuštenih pasa. Da li ste svesni da mi kao zemlja nismo u stanju da otvorimo toliki broj prihvatilišta za pse koliko imamo izbačenih pasa na ulici?

Mi Zakonom o dobrobiti životinja imamo jasno definisano ko može i na koji način da se bavi odgojem pasa u komercijalne svrhe. Dakle, samo je potrebno taj zakon implementirati. Da vam pomognem, lepo otvorite sajt Kinološkog saveza Srbije, izlistate tamo sve subjekte koji se nalaze, a istovremeno se ne nalaze na sajtu Uprave za veterinu i dobićete sve odgajivačnice koje rade na crno. Ne treba nama nova radna grupa o izmeni Zakona o dobrobiti životinja. Nama trebaju da se postojeći zakoni poštuju.

Želim, takođe, da pitam Ministarstvo finansija – da li ima mehanizam i koje kontrole rada Kinološkog saveza Srbije, kako i na koji način može da utvrdi koliko je tačno rodovnika to udruženje prodalo, dakle uz novčanu nadoknadu, kada ih izdaje neobeleženim životinjama na praktično lepu reč?

Ako se uporedi finansijska dobit, koji je Kinološki savez Srbije prijavio APR-u sa podacima sa kojima se taj isti Savez hvali i objavljuje javno, dakle postoje nelogičnosti i osnove sumnje da su podaci o stečenim prihodima lažni i da se time oštetio budžet Republike Srbije za 120 miliona dinara u poslednjih 10 godina. Molim vas proverite to.

Želim da pitam Ministarstvo pravde – da li je proverilo navode subjekta koji je tužio Kinološki savez Srbije i to pre nekoliko godina, jer postoje osnovi sumnje da je Savez izradilo 40.000 lažnih rodovnika, eksportnih rodovnika i drugih javnih isprava, te da ih je naplaćivalo u gotovom novcu i da je na taj način prisvojio najmanje 80 milina dinara samo u poslednjih 10 godina?

Takođe, postoje dokazi da je zakonski zastupnik Kinološkog saveza Srbije deo neraspoređene dobiti, i to u iznosu od 250 miliona dinara, deponovao kod poslovne „AIK banke“ a.d. Beograd i kupovao stanove u elitnom delu Beograda.

Jasno vam je da je, pored osnova sumnje da je ovim radnjama načinjeno krivično delo, na ovaj način je zastupnik Kinološkog saveza Srbije praktično izbegao da vrši transfer dela prihoda članovima i tako je praktično onemogućio da se razvijaju i unapređuju kinološka društva u Srbiji i zaštitu životinja, što je zapravo najvažniji statutarni cilj Kinološkog saveza Srbije.

Ono na čemu mi iz Pokreta slobodnih građana insistiramo je da se zakoni moraju poštovati, da je primena zakona obavezujuća i jednaka za sve. Dakle, ne sme da postoje povlašćeni. Ne smeju da postoje oni na kojima će institucije da žmure. Glavni problem naše političke krize, pored toga što nam na čelu institucija sede neškolovani i nekompetentni kadrovi koji su zaposleni preko partijske linije, a ne preko stručnosti, je upravo to selektivno primenjivanje zakona. Smatramo da je to jako važno i da to sada mora da stane. Hvala.