Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Znam, da govornik treba da priča o dnevnom redu.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Dakle, ako znate, zašto ne postupate po Poslovniku? Vi ste čuli šta je malo pre šta je gospodin Torbica izgovorio ovde, a vaš komentar na to je bio da vas je pomenuo, reko da ste ološ…

Žuti ološ, jel? Dakle, da ste poštovali…
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Odgovoriću vam kada završite. Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Šta sam ja? Kažite šta sam ja?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ne dobacujte, molim vas. Imate minut i po još da obrazložite pa ću vam odgovoriti.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Ovo ovde, evo slušajte sad. Znači, ja sam „zeleni ološ“, šta sam još? Da čujem?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ne ulazite u repliku sa poslanicima, molim i ostale.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Ne ulazim ja u repliku gospođo Kovač, vi ste u obavezi da vodite ovu sednicu u skladu sa Poslovnikom. Da li je vama normalno ovde da se malo pre gospodin Torbica obraća sa „ološem“? Da li je to normalno? To je za repliku? Ne, to je za opomenu. Neću da vas učim, vi dobro znate, počinjete lepo. Vidim da vam je zadovoljstvo da vodite ovu sednicu, taj osmeh koji ne možete da sakrijete sa lica.

Bravo gospođo Kovač, ja vas samo upozoravam da u članu 107. Poslovnika stoji da ste dužni da opomenete govornika koji se uvredljivo izražava u odnosu na druge kolege. Vama je to smešno, sve je u redu, ja sam za to ovde dobijao neke kazne, a ovom ovde, nije on ološ, ovaj Bakarec, nisi ti Bakarec ološ, tebe nešto otelo ovde i dovelo.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ulazite u repliku, molim vas.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Molim?