Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona , u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na rad po 7. tački dnevnog reda.
Poštovane kolege, primeniću Poslovnik i počeću da udaljavam sa sednice jer ne mogu da vičem i nadvikujem se sa vama. Meni ne pomaže ni mikrofon u odnosu na vas. Ne znam da li imate svest kako to zvuči.
Dakle, prelazimo na rad po 7. tački dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ENERGETICI.
Primili ste amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Boško Obradović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, mr Ivan Kostić, Radmila Vasić, Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević, Bojana Bukumirović, Miodrag Gavrilović, Marinika Tepić, Borko Stefanović, dr Danijela Grujić, Janko Veselinović, prof. dr Vladimir Obradović, dr Anna Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natan Albahari, Tatjana Pašić, Đorđo Đorđić, dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Ksenija Marković, dr Nenad Mitrović, Sanja Miladinović, Nebojša Novaković, Tatjana Manojlović i dr Aleksandra Tomić.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku, kao i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici: zajedno Boško Obradović, prof. dr Tamara Milenković Kerković, Borko Puškić, Milovan Jakovljević, Ivan Kostić i Radmila Vasić i zajedno Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović.
Radmila Vasić želi reč.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala, predsedavajuća.

Poštovani građani, mi smo u ovom zakonu o izmenama i dopunama Zakona o energetici tražili da se briše član 1.

U ovom članu se planira osnivanje republičke komisije za energetske mreže koja bi bila samostalan i nezavistan organ za kontrolu operatera prenosnog sistema električne energije i operatera transportnog sistema prirodnog gasa. Osnivač je Republika Srbija koja je za te potrebe i kontrolu prenosa energetskog sektora već osnovala Agenciju za energetiku.

Ovim novim predloženim zakonom osniva se još jedno preduzeće sa svim službama isključivo po nalogu EU, a ne zbog potreba građana i rešavanja njihovih problema.

Ovo novo preduzeće je novi trošak za budžet Republike Srbije, a samim tim i dodatno opterećenje za siromašne građane ove zemlje.

Ulazak u EU nije skoro moguć, pa ne vidimo potrebu da se osniva neko novo preduzeće zbog toga i zato tražimo da se ovaj član briše. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu, u svojstvu predlagača, Nikola Dragićević.
Izvolite.
...
Srpska stranka Zavetnici

Nikola Dragićević

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Srpska stranka Zavetnici podnela je na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici amandman koji se tiče uspostavljanja republičke komisije za energetske mreže. Predloženi amandman ima za cilj brisanje odredbe člana 1. ovog predloga zakona.

Poslanici Srpske stranke Zavetnici još u raspravi u načelu istakli su da ne postoji opravdani i nužni razlozi za uspostavljanje ovog organa.

U Srbiji danas pored Ministarstva za energetiku postoji još i Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije, kao i Agencija za energetiku Republike Srbije.

Poštovana ministarka nam je pre neki dan pokušala da obrazloži formiranje ove nove komisije rečima da bi se time izvršilo potpuno upravljačko razdvajanje EPS, EMS, kao i „Srbijagasa“ i „Transportgasa“.

Postavlja se pitanje – zar ovaj cilj nije mogao da se ostvari i da se postigne preraspodelom nadležnosti i funkcija u okviru već postojećih organa i agencija, a ne da se sada uspostavlja jedna nova institucija koja će dodatno finansijski opteretiti budžet Republike Srbije, ako se ne varam reč je o sumi od 55 miliona?

Takođe, ministarka je obrazložila da ove izmene, pokušala je da opravda ove izmena na način da se time naši energetski propisi usklađuju sa zakonodavstvom EU, pa se postavlja pitanje – da li predlagač i onaj ko je pisao predlog zakona se služio onom starom, dobrom, opravdanom politikom usklađivanja našeg zakonodavstva sa EU i usklađivanja naših interesa sa interesom EU ili se vodio nečim drugim, što bi, po meni, trebalo da bude slučaj, a to je državnim i nacionalnim interesima Republike Srbije?

Zato, još jedanput, predlažemo brisanje ovog člana, odnosno izostavljanje formiranja republičke komisije za energetske mreže. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala.
Po amandmanu kolega Jovanović.
Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Vreme zamenika šefa poslaničke grupe.

Iskoristiću prisustvo gospodina Vesića. Ovde je bilo reči između ostalog u proteklih nedelju dana o priključenju ljudi koji nisu legalno priključeni tj. stambenih objekata koji nisu priključeni na infrastrukturnu mrežu.

Gospodine Vesiću, prenosim vam zahtev stanovnika tj. stanara iz naselja „Radio Far“ Surčin. Ne znam da li ste upoznati sa njihovom sudbinom. Dakle, radi se o ljudima, to su bivši radnici „Ratka Mitrovića“ koji već 11 meseci nemaju struju, a samim tim ni vodu pošto im snabdevanje vodom zavisi od električne energije jer pumpe kojima se snabdevaju rade na struju. To su ljudi koji 11 meseci žive bez vode i bez struje. Zašto? Zato što opština Surčin, EDB i vlasnici aerodroma ne mogu da raspetljaju nekakve odnose.

Ja ovom prilikom od vas zahtevam da dođete kod tih ljudi, da vidite u kakvim uslovima oni žive. To je sedam porodica. To je negde 20 ljudi. Zamislite da vi živite bez vode i bez struje 11 meseci. Mogu da vam pokažem fotografije kasnije.

Dakle, vi ste dužni, znam da ste sposobni, znam da vas ima svuda, pošto ste tako sposobni odite i rešite problem. To su građani grada koji ste vi nekada vodili iako ste bili zamenik.

Još nešto samo hoću da kažem gospodinu Jovanovu tj. hoću da se obratim građanima Srbije koji možda to ne znaju, mada cela Srbija zna o čemu se radi. Dakle, biti Milenko Jovanov nije politička funkcija, u ovom slučaju šef poslaničkog kluba SNS. To je karakterna osobina. To znači da viriš iz dupeta svakom ko je na vlasti zvao se on Koštunica ili Aleksandar Vučić.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Pravo na repliku kolega Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Kao što ste videli, čovek je opterećen zadnjicama i ja na to da odgovorim ne mogu, niti sam stručan, niti umem, ali on stvarno potrebu neku. Evo, jel dok sam govorio je pričao o zadnjici mojoj? Jeste. Sad kad ne govorim, on opet priča o zadnjicama. Ja stvarno molim ovog čoveka, koji je malopre ponovo spominjao, nemam nikakvih ideja u tom smislu. Shvatite, obiđite me sa tim pričama o zadnjicama. Vašu fascinaciju zadnjicama na neki drugi način artikulišite, a mene ostavite na miru ko Boga vas molim. Ja stvarno sa tim ne želim da imam nikakve veze.

Probajte to negde drugo. Znam da to posle određene količine alkohola valjda čoveku padne klapna pa više ga ništa drugo i ne zanima pa se ohrabri valjda da ono što duboko krije u sebi javno ispolji. Izgleda da je došao u tu fazu i ja stvarno sa tim nemam veze. Ali, nemojte više mene dovodi u kontekst sa bilo kakvim zadnjicama. Rešavajte to negde sami.

Ako vam je teško, ako to želite da pobedite, poverite se nekom, idite kod psihoterapeuta, lezite tamo na kauč, pričajte o najranijem detinjstvu, radite nešto, a mene ostavite na miru, ko Boga vas molim.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Manojlovića.
...
Demokratska stranka

Tatjana Manojlović

Demokratska stranka - DS
Poštovani građani Srbije, ovim amandmanom sam predložila na član 1. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o energetici da se u članu 64b u stavu 1. u tački 8. tekst – „daje saglasnost na akte“ menja i glasi – „donosi odluku na predložene akte“.

Zašto je to važno? Vlada je predvidela da Republička komisija samo daje saglasnost na akt o promeni pravne forme i statusnoj promeni koju prethodno donesu npr. Elektromreže Srbije, i Transport gas. Dakle, to je postfestum. Ko donosi odluku kada će se promeniti pravna forma ili kada treba da dođe do statusne promene? EMS, i Transport gas, samovoljno. Ko će suštinski upravljati ovim privrednim subjektima? Ovo treba da bude nadležnost Republičke komisije da Komisija o tome donosi odluku, a ne samo daje saglasnost. Hvala.