Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na rad po Tački 6. dnevnog reda - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici Miloš Parandilović, dr Zoran Lutovac, dr Dragana Rakić, Srđan Milivojević, Nebojša Novaković, dr Nenad Mitrović, Ksenija Marković, Sanja Miladinović, Tatjana Manojlović i Miodrag Gavrilović. Ž
Primili ste izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj i infrastrukturu i telekomunikacije, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miloš Parandilović.
Kolega Parandiloviću, izvolite.
...
Novo lice Srbije

Miloš Parandilović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Ja se samo pitam kako gospodi naprednjacima ne dosadi više da zaluđujete ovaj narod već punih 11 godina. Meni bi stvarno dosadilo da konstantno svaku skupštinsku raspravu obesmislim i građani ove zemlje moraju da znaju i da shvate samo jednu stvar, a to je da svaki zakon koji naprednjaci predlažu i donose u ovoj Narodnoj skupštini ima samo jedan cilj, a to je da se funkcioneri, kumovi, rođaci, prijatelji predsednika države, ministara, premijerke obogate i apsolutno ništa više. Apsolutno vas više ništa od toga ne interesuje.

Građane ove zemlje ste sveli na socijalne slučajeve, sada im delite nekih 10.000 mladima do 18 godina da se saniraju. Koliko je to smisleno, govori podatak da će unuci Miroslava Miškovića dobiti 10.000 dinara.

Dakle, umesto da shvatite šta je država, država je jedan ram, okvir u kome treba da napravite situaciju zdravu, takmičarsku da ljudi mogu da se razvijaju, da razvijaju privatne i porodične biznise, vi ste sve to srušili i sada vi nešto dotirate. Ne znam nijednu Vladu na svetu, ni jednu jedinu Vladu na svetu koja može nekome nešto da da i da poklanja, a da prethodno nekome nije otela ili oduzela. Za takav primer ne znam. Ne znam nijednu Vladu na svetu koja proizvodi novac. Možda vi znate, recite mi.

Dakle, vi delite novac građana Srbije kao da vam je od dede ostalo, još se sa time hvalite i računate da ćete građane Srbije da kupite pred izbore.

Kako se koji izbori primaknu vi upumpavate, te mladima do 18 godina, a sve to služi da se sanira. Da to popravlja štetu koju nanosite pa bi čovek rekao u redu. Šta će čovek sa 10.000 dinara da uradi u svom životu? Apsolutno ništa. Ponižavate sopstvene građane i ponižavate sopstvene članove stranke.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Lutovac, Dragana Rakić, Srđan Miliovojević, Nebojša Novaković, Nenad Mitrović, Ksenija Marković, Sanja Miladinović i Tatjana Manojlović.
Reč ima Srđan Milivojević.
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Poštovana gospođo Snežana Paunović, izvinite malopre sam pogrešio, zaista nije bilo namerno, u imenu, dakle, mi smo predali amandman na ovaj zakon koji predviđa malo duži rok kako bi se obavestio neko o promeni rasporeda radnog vremena, gde je traženo da to bude 24 sata.

To je veoma važno i ovaj zakon je veoma važan, jer Zakon o vazdušnom saobraćaju je zakon od koga bitno zavisi bezbednost jedne države. Bezbednost jedne države zavisi i od direktora BIA. Ako je on pod sankcijama SAD, odnosno Ministarstva finansija SAD, zato što je optužen da je umešan u šverc droge, narkotika i zloupotrebe javne funkcije, ne zato što brani ne Kosovo, nego Kosovo se kaže i Metohija, ne zato što on hoće ili neće neke sankcije Rusiji, on je ovde označen samo zbog ovoga.

Pazite sada, kažete – tražili smo dokument od Ministarstva finansija SAD da nam dostave informacije o ovim inkriminisanim radnjama. Hajde za početak da vas pitam da pokažete građanima Srbije taj dokument. Da vidimo kada ste to tražili, ko je tražio, koja institucija. Pokažete to crno na belo, kažete evo ovaj je stisnuo petlju i to je tražio.

Znam da ste tražili nešto drugo. Išli ste i plakali, nemojte mene na sankcije molim vas. Sećate se kada je bila Ana Brnabić, šta je ovde rekla, napadaj Gašića, nemoj mene. Dakle to je vaš manir ponašanja. Ovde pred građanima tvrdite kako eto vi ste nešto tražili od SAD. Što od Amerikanaca, tražite od Specijalnog suda da sasluša Veljka Belivuka koji vam je sve rekao kakav je čovek Aleksandar Vulin. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Poslovnik, kolega Komlenski.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Poštovana predsedavajuća, reklamiram čaln 107. Već sam pre neki dan objasnio da postoji određene količina neznalica koje veruju da postoji jedanaesta Božija zapovest pa time mogu i građane da dovedu u zabludu, a ta zapovest po njima glasi – sve što Amerikanci odvale je neprikosnovena istina.

Ono što je verovatno istina je to da od početka decembra meseca kada je gospodin Hil izjavio da neće sarađivati sa BIA Republike Srbije zato što je na njenom čelu Aleksandar Vulin, trebalo je osam meseci da shvate da BIA i bez njihove saradnje može da besprekorno da funkcioniše, pa su onda smislili lagariju i ovu neistinu po principu svih svojih velikih istina, kao što su Račak, Markale koji ponavljaju neki ovde, da ne nastavljam rimu, da uvedu sankcije, međutim, BIA je pokazala da ona i dalje besprekorno funkcioniše.

Ponovo se sprečila malverzacije i sprečila nove Račke, nove Markale, nove neistine o Srbima na Kosovu i Metohiji koje su trebale da posluže kao modus za olakšavanje teroristima UČK da nastave posao koji su započeli zajedno sa svojim čuvenim prijateljima koji ih podržavaju.

Prema tome to je nedopustivo, morali ste da reagujete, presečete i ja vas molim da to ubuduće činite, jer se odavde mogu širiti vrlo ružne i neistinite informacije koje se odnose po pitanju funkcionisanja ove države i njene bezbednosti. Ne mora da se glasa. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Hvala vam.
Kao i ja i vi znate ste malo izašli iz povrede Poslovnika, ali razumem. Samo sam intervenisala malopre.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Gavrilović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Miodrag Gavrilović

Demokratska stranka - DS
Član 1. kaže da Zakon o vazdušnom saobraćaju treba dodati posle reči „stava“ srazmerno vremenu provedeno na radu, da bi građani znali o čemu se tu radi, to je u pitanju sa ovim da se interveniše na članu 199. i gde se regulišu vreme odmora posade aviona.

Ono što smatram da je sada neprimereno i zbog čega tražim da se briše stav 3. ovog člana 1. jeste zbog toga što se predlogom Vlade traži da se između ostalog smanji vreme obaveštavanja posade o promeni plana letova.

Pa, se kaže – u slučaju potrebe posla, a usled nastupanja nepredviđenih okolnosti, operater vazduhoplove je dužan da obavesti članove posade o promeni rasporeda radnog vremena, najmanje 12 časova pre početka dužnosti, vodeći računa o poštovanju propisanog odmora pre početka letačke dužnosti.

Ne znam da li ste imali prilike da razgovarate sa posadama, pilotima i ljudima koji čine tu posadu, mene je zanimalo zbog čega se ovo radi, a o ono što moram da kažem, da na ovaj način se neće uopšte promeniti i uspeti da ispoštuje neki plan koji je faktički u haosu. Mora bolje da se organizuje plan, bolje da se organizuje letačko vreme i onda ne bi dolazilo do ovog kašnjenja.

Način na koji želi da se utegne posada i da imaju manje vremena i da se 100% iskoristi njihovo vreme, neće doprineti tome da imamo manje gužve na aerodromu u Beogradu. Moramo da shvatimo da su to stvari koje se dešavaju baš zbog toga što nemamo dobro planiranje u vezi sa letovima.

Nedavno je otkazano 12 letova „Er Srbije“, 12 letova. Objasnite mi kako će te primenom ovog člana da uspete da tih 12 letova se ne otkaže, na koji način? Da bi mogli ovo da primenimo i da kažemo u redu, ima smisla da glasamo za ovo. Ja tražim da se izbriše član
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 2. amandman u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Miloš Parandilović i Miodrag Gavrilović.
Da li neko želi reč?
Reč ima, Miloš Parandilović.
...
Novo lice Srbije

Miloš Parandilović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Međutim poseban greh koji ste počinili i to neoprostiv greh, gospodo naprednjaci, počinili ste prema srpskoj omladini koja, eno je na aerodromu, a ni aerodromi ne mogu da prime svu mladež koja želi da pobegne od ovog ekonomskog tigra zvanog Srbija.

Vi ste napravili takvu klimu, gospodine Jovanov, 50.000 najboljih iz ove zemlje odlazi svaki dan, 30.000 godišnje više umre nego što se rodi, mi blizu 80.000 ljudi gubimo svake godine, po projekcijama do 2200 godine za nepunih 200 godina ovde Srba više biti neće. U velikoj meri vi doprinosite tome, vašom politikom i vašom kratkovidošću. Vi mislite da je jedina vaša misija na planeti Zemlji da se obogatite i da je to najveći vrhunac vaših života, da zgrnete što više novca za sebe.

Dakle, poseban greh počinili ste prema srpskoj omladini i ne morate vi meni da objašnjavate da je Srbija ekonomski tigar, meni je odavno ovde sve jasno, objasnite ovim mladima koji odavde odlaze, ne odlaze, evakuišu se iz Srbije od tog blagostanje koje ste vi napravili. Svi vrlo dobro znamo i vi vrlo dobro znate da ova država ima privilegovane koji su bliski vama i vašem režimu, koji imaju prava da se bogate, sve ostalo je sirotinja, raja. Možete da pričate do sutra, ljudi, vas život demantuje, najbolji vam odoše odavde. Ništa neće ostati, ostaćete sami kao grobovi. Kome ćete više te floskule da pričate za deset, dvadeset, trideset godina kada se prepolovim. Ništa vam sem toga nije bitno da vi ispadnete u pravu i da dobacujete dok neko drugi priča, to je smisao vašeg političkog delovanja, alal vam vera. Alal vam vera, ako je to vaš domet.