Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Četvrtog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 91 narodni poslanik.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je primenom elektronskog sistema utvrđeno da je u sali prisutan 131 narodni poslanik, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika, da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.
Obaveštavam vas da je sprečen da sednici prisustvuje narodni poslanik Janko Veselinović.
Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima o Prvoj tački dnevnog reda – PREDLOGU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OZAKONjENjU OBJEKATA.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su na sednicu pozvani da prisustvuju Siniša Mali, potpredsednik Vlade i ministar finansija, Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, prof. dr Darija Kisić, ministar za brigu o porodici i demografiju, Dubravka Đedović, ministar rudarstva i energetike, Nikola Selaković, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i gospodin Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova, naravno sa saradnicima.
Predlog zakona o dopunama Zakona o ozakonjenju objekata je 1. tačka dnevnog reda na osnovu kojeg ste primili amandmane koje su na predlog zakona podneli narodni poslanici Nešić, Parandilović, Tepić, Stefanović, Grujuć, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić, Đorđić, Komlenski, Lutovac, Rakić, Milivojević, Novaković, Mitrović, Marković, Miladinović, Manojlović, Rističević, Lazović, Đorđević, Kozma, Jerinić, Pavićević, Gavrilović, Aleksić, Jovanović, Lipovac Tanasković i Đorđe Stanković.
Primili ste Izveštaj Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje i saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupštine obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 1. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici: Nikola Nešić, Miloš Parandilović i zajedno Marinika Tepić, Borko Stefanović, dr Danijela Grujić, Janko Veselinović, prof. dr Vladimir Obradović, dr Anna Oreg, Željko Veselinović, Jelena Milošević, Marija Lukić, Pavle Grbović, Slaviša Ristić, Dalibor Jekić, Natan Albahari, Tatjana Pašić i Đorđo Đorđić.
Nikola Nešić ima reč.
Izvolite.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala, predsedavajuća.

Poštovani građani, poštovane kolege, zahtevam da se ovaj zakon povuče iz procedure zato što ministar Vesić nije spreman za ovaj zakon, odnosno nije uradio dovoljno analiza kako bi mogao da nam obrazloži, da adekvatno izračuna koliko bi, recimo, bilo opterećenje elektroenergetske instalacije kada se svi građani budu priključili koji budu dobili potvrdu, koliko je takvih građana kojima treba da pomognemo, da izađemo u susret kao Narodna skupština, a gospodin Vesić ne zna ni koliko imamo nelegalnih objekata. On je naslednik i prethodne i ove sadašnje vlasti, ne mogu da verujem da je preuzeo ovo ministarstvo a da još uvek ne zna koji je broj nelegalnih objekata u Republici Srbiji.

Da li na ovaj način, da li je ovo uvod u masovnu legalizaciju, ono što je pominjao njegov prethodnih, ministar Momirović, kada je pominjao masovnu legalizaciju? Da li će se sada neko legalizovati kada dobije sve ove potvrde? Da li je on upravo ovim ugasio najefikasnije rešenje koje je doneto 2015. godine? Molim vas za odgovor.

Šta sa ljudima koji su poštovali sve procedure do sada? Šta ćemo sa njima? Zašto pravimo građane prvog i drugog reda, gospodine Vesiću?

Hoćete li da odgovorite na neko pitanje? Da li vi verujete da će neko da se legalizuje i da uradi sve po proceduri kada ima mogućnost da samo sa jednom potvrdom dobije sve priključke?

Razumem ja humanu potrebu, ali mi nismo mapirali koji su ti građani kojima treba da izađemo u susret. Zbog toga zahtevam da se ovaj zakon, dok ne uradite adekvatnu analizu i ne dođete spremni pred narodne poslanike, da ga povučete iz procedure. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Anna Oreg.
Izvolite.
...
Građanska demokratska partija

Ana Oreg

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA
Hvala predsedavajuća.

Uvažene kolege, poštovani građani, povodom izmena i dopuna ovog zakona i svih ovih zakona koji su danas ne dnevnom redu, mi smo zapravo prošle nedelje imali priliku da čujemo od našeg ministra Vesića, koji je inače postao poznati stručnjak za izgradnju po tome što je prevrtao one behaton kocke po Beogradu, dakle, naš ministar je rekao slušajući šta opozicija predlaže da se izmeni i da se dopuni kako mi zapravo iz opozicije ne želimo da se u Srbiji gradi i Bože moj kako ne želimo da se Srbija razvija.

Moram da vam kažem svakako ako pričamo o vašoj viziji razvoja tu ćemo se složiti to nikako ne delimo. Dakle, ako taj razvoj uključuje višestruko pretplaćivanje projekata, ako taj razvoj uključuje pranje novca kroz građevinsku mafiju, ako taj razvoj uključuje građevinstvo kao takvo, koje će da utiče na smanjenje kvaliteta života svojih građana, to nikako ne podržavamo.

Evo objasniću vam na par plastičnih primera šta za vas znači tačno razvoj Srbije. Dakle, za vas je razvoj kada na primer u centru Novog Sada dozvolite divlju gradnju. Dozvolivši izgradnju podzemnih garaža kod zgrade Banovine bez građevinske dozvole i to na taj način da te gradnje oštete statiku zgrade Skupštine Vojvodine, koja je inače pod zaštitom države.

Sa druge strane ste dozvolili da se izgrade nekakve betonske nadstrešnice koje su trajno naružile izgled Banovine, jedno velelepno arhitektonsko zdanje.

Za vas je razvoj Srbije i kada dozvolite da privatna svojina koja je predmet eksproprijacije tj. da vi procenite da treba da se gradi nešto što će biti od javnog interesa od sutra vredi manje. To znači da zemljište na koje su građani do juče plaćali porez uredno kao da je građevinsko od sutra kada ga država otkupi platiće za njega cenu kao da je poljoprivredno.

Niko nama ne garantuje da vi nećete promeniti na primer urbanistički plan posle otkupa tog zemljišta i dozvoliti na tim mestima na primer izgradnju stambene zgrade. Da li možete da razumete da na taj način utičete na nešto što je Ustavom zagarantovano pravo građanina na nešto što je svetinja a to je privatna svojina ili je za vas plan razvoja Srbije i to što ukinete nadoknadu za plaćanje prilikom konverzije zemljišta, što smo mi u Novom Sadu izračunali da na samo četiri lokacije, Futoškom putu, gde su se nekada nalazili objekti „Jugoalat“, „Jugodente“, „MB grafika“, i „Novitet“, budžet grada Novog Sada, znači Novi Sad samo na tim lokacijama gubi 12,5 miliona evra i tu korist imaju isključivo investitori.

Istovremeno, imamo saznanje da režim SNS priprema promenu urbanističkog plana u Novom Sadu i da nam tim lokacijama želi da dozvoli izgradnju osamnaestospratnica.

Dakle, za vas je razvoj kad gradite nebodere koji će biti, inače, puni podstanara, ili za one sa malo više sreće, moći će doživotno da se zaduže bankarskim kreditima, zato što danas više zaista, niko ne može da plati cenu koju iznosi kvadrat nekretnine, posebno ne u Novom Sadu.

Takođe, ta vaša vizija razvoja ne predviđa da infrastruktura prati gradnju stambenih zgrada. Dakle, vi u tim vašim vizijama razvoja niste isplanirali nijednu zelenu površinu, nijedan novi vrtić, nijednu novu školu, gde će ta deca koja će tu živeti, dakle, naselićete deo grada sa više hiljada građana bez da obezbedite normalne uslove za život. Ali, dobro, tačno vam je toliko i stalo do obrazovanja, mi smo prošle nedelje imali priliku da čujemo i premijerkin odgovor na zabrinutost moje koleginice iz našeg poslaničkog kluba koja je rekla da profesori, nažalost, ne mogu da pruže dovoljno kvalitetno obrazovanje svojim đacima, zato što ih u razredu ima previše.

Premijerka je rekla da to nije tačno, iznela je statistički podatak kako u Srbiji ima manje od 20 đaka u razredima. To je tačno, ima manje od 20, ali u taj prosek ulaze i ona mesta gde zapravo, skoro, pa, i nema dece, pa ih godišnje upiše petoro. To je ono što je takođe vaša vizija razvoja.

Dakle, jedan centralistički režim. Još sam na prvoj sednici predlagala inače, da napravite i formirate Ministarstvo za regionalni razvoj, jer na moju ogromnu žalost, se Srbija svela na Novi Sad, Beograd i na Suboticu. Ali dobro, oprostićemo premijerki tu opasku, zato što svi znamo da ona nije baš previše vremena provela u našim obrazovnim institucijama.

Da budemo iskreni do kraja, dok nam deca uopšte i stignu do tih škola do tada ih čuvaju babe i dede. Evo, poslanica iz SNS i moja sugrađanka se prošle nedelje hvalila kako mi u Novom Sadu imamo besplatne vrtiće. To je tačno, draga Staša, ali mi u tim vrtićima nemamo mesta, ne znam da li to znate, verovatno i ne znate, s obzirom da uvek ima mesta za članove vaše partije.

Dakle, vaša vizija razvoja nove vrtiće ne predviđa. Ali, dobro, s obzirom da ste sveli kvalitet života penzionera na našto što znači stajanje u redu za vaučere za putovanja, ili eventualno za kilo mesa na akciji, šta bi oni drugo radili nego čuvali unuke. Jel, to za vas vizija razvoja? Ali, dobro, i ako se neko žali, uvek postoji ona stara dobra 10 hiljada dinara po detetu, 10 hiljada dinara po penzioneru, malo zadužimo zemlju, malo zamažemo oči i svima je dobro. Ne, nije dobro.

Dakle, nama treba uređena zemlja, nama treba sigurna budućnost. Nama treba da ima ko da nas leči, da ne čekamo po šest meseci za neke specijalističke zdravstvene preglede, zato što pokušajte da razumete, zdravstvo ne može da bude privilegija bogatih i onih koji imaju novaca da plate privatnog lekara. Nama treba bolje obrazovanje, nama treba čist vazduh, čista voda. Treba nam dostojanstven život, a ne vaša milostinja.

Za kraj, sa ovim završavam, ako nemate kapaciteta da osmislite neki smisleni razvoj kako bi Srbija trebala da izgleda, ugledajte se na zemlje EU. Nećete mi valjda reći da je Ljubljana potpuno luda što ne gradi nebodere u svom širem centru, ili da je Švedska izgubila kompas što nije čitavu Švedsku naselila u Stokholm, ili Nemačka u Berlin. Neće biti drage kolege. Neće biti. Znam da je vama dobro, vi ste sebe i sve vaše debelo obezbedili, baš preko tih vaših investitora, koji bi se inače u svakom normalnom svetu zvali drugačije, imali bi drugu adresu za stanovanje. Ali, Srbiji i njenim građanima nije dobro. Zato ćemo vas menjati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Po amandmanu Milija Miletić.
...
Srpska napredna stranka

Milija Miletić

ZA POMIRENjE SPP-USS-DSHV
Zahvaljujem se, poštovana potpredsednice.

Unazad nekoliko dana govorili smo o ovom zakonu kojim se daje mogućnost našim ljudima kojima je isključena struja i koji nemaju struju da mogu da se priključe. Mislim da je to ispravna stvar. Stvarno treba da damo podršku tim ljudima, a nastavljamo se naravno postupak ozakonjenja.

Ne razumem šta je problem, šta je šteta da neko kome je isključena struja ili treba da mu se priključi struja, do sada nije mogao, a posle će moći. Uvaženi ministre, mislim da je ovo ispravno. Treba da omogućimo našim ljudima koji do sada nisu imali tu mogućnost, kroz zakonsku formu da mogu to da urade. Prema tome, ovaj amandman ne treba da se prihvati. Treba da nastavimo da radimo da se obezbede uslovi da ljudi mogu da grade i da u tim izgrađenim objektima, gde treba da se dogradi, da se ljudima obezbedi elementarna stvar, a to je struja i voda.

Još jednom, pozivam kolege da ne glasamo za ovaj amandman.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Reč ima Marijan Rističević, po amandmanu.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dame i gospodo, narodni poslanici, meni je jako dirljivo kada ovi šolakčići pričaju o izgradnji i kada govore o ozakonjenju. Oni su u principu stručnjaci za razgradnju. Dakle, kada su vladali, malo šta su gradili, ali su se zato dobro ugrađivali.

Most na Adi je najbolji dokaz za to. Most koji je spojio dve mesne zajednice, koji nema nikakvu funkciju, koji je preveo žedne preko vode. Dokaz za to je, što ga ni oni sami ne blokiraju. Dakle, blokiraju pokušaj izgradnje mosta u Novom Sadu, pokušaj izgradnje u Beogradu, ali nikada ne pokušavaju da blokiraju most koji je napravio njihov lider. Dakle, nemaju šta veliko tamo ni da blokiraju. Obično idu na Gazelu, na delo Branka Pešića, ali nikako da odu na nedelo gospodina Đilasa.

Dame i gospodo narodni poslanici, blokirali su puteve, prerastaju polako u žuto zelene eko teroriste. Ne verujem da oni bilo šta mogu da izgrade, a tamo negde posle 2013. godine zatekli smo posle njihove vlasti, njihovo nedelo potpuno razvaljenu i razgrađenu državu u kojoj se malo šta gradilo, ali su se oni uveliko ugrađivali u tu neizgradnju.

Dakle, pravili su puteve iz njive u njivu, pravili su razne gluposti, trošili novac, ali ništa nije bilo u funkciji građana, niti su bilo šta dobro doneli. Nama je posle 2013. godine odnosno posle 2012. godine pripala obaveza i čast da gradimo državu. Oni je nikad nisu gradili, uveliko su je razgradili i dok se mi borimo za državu, oni se bore za Šolaka.

Zato mi je strašno dirljivo to njihovo zalaganje za ozakonjenje, navodno za izgradnju. Kada su bili stručnjaci za neizgradnju i kada se uveliko nezakonitim protestima bore protiv izgradnje ove zemlje. Mi smo na strani države, oni na strani Šolaka, svako brani svoju stranu i zato mislim da nam je čast da branimo državu, a na njihovu sramotu i bruku je da brane Šolaka i njegov kapital. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
Zahvaljujem.
Po amandmanu, Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem.

Kratko ću, čak se ne bih ni javio, da nismo čuli ovde razne mudrosti, da tako kažem. Dakle, jasno je svima da ovaj predlog zakona je predložen i nadam se da će biti usvojen, da olakša položaj i život određenoj kategoriji stanovništva koja u 2023. godini nema struju. Ne svojom krivicom u najvećem broju slučaja. Zato smo se odlučili na izmene postojećeg zakona, da olakšamo život tim ljudima.

Ono što želim da poručim ovim mudracima koji su pričali, a sede preko puta mene, da to što su oni protiv ovog zakona direktno znači da su protiv te kategorije građana koji u 2023. godini nemaju struju. U najvećem broju slučajeva, ne svojom krivicom. Ja bih voleo da poznajete nekog od tih ljudi. Sticajem okolnosti poznajem ljude koji su u toj situaciji. Apsolutno, ne svojom krivicom su dovedeni u situaciju da nemaju struju i da ne mogu da se priključe na komunalnu infrastrukturu. Ne svojom krivicom.

Šta treba da radimo? Da posmatramo te ljude kako nemaju struju u 2023. godini, u 21. veku. Jel to vaš predlog? Jel to vaša politika? Jel to vaša ideja? U redu, samo to kažite građanima. Dakle, onaj koji je protiv ovog predloga zakona taj je protiv hiljada i desetina hiljada ljudi koji nemaju struju, a imaće struju i to vrlo brzo, upravo zahvaljujući ovim izmenama zakona koje se nadam se ćemo usvojiti u danu za glasanje. Još jednom pozivam da olakšamo život tim ljudima. Hvala.