Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Daću vam reč po amandmanu. Budete li ulazili u repliku tog momenta isključujem mikrofon, jer ćete zloupotrebljavati mogućnost.

Dakle, nemate sada pravo na repliku, nije vas spomenuo. Morate pričati isključivo o amandmanu. Nemojte zloupotrebljavati moju objektivnost i dobru volju.

Imate reč, izvolite.

(Ivana Parlić reprodukuje zvuk sa snimka na telefonu u mikrofon.)

Izričem vam opomenu zato što sam vam dala reč po amandmanu. Vi ste pustili snimak. Sram da vas bude. Snimak ste pustili. Kakve to veze ima sa amandmanom? Izričem vam opomenu. Sedite, molim vas.

(Ivana Parlić: Sram vas bilo.)

Mene da bude sram? Vi zloupotrebljavate mogućnost. Tražili ste reč po amandmanu. Ne laže. Molim vas, pričajte po amandmanu. Ne možete pustiti snimak. Dobila je pravo na repliku kada je on govorio tako nešto. Sada je pričao isključivo o programima u Jagodini, pažljivo sam slušala. Molim vas smirite se i tražite reč po onome o čemu želite da govorite. Nastavljamo.

Na član 8. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici zajedno Marko Ristić, Milica Đurđević Stamenkovski, Nikola Dragićević, Strahinja Erac, Dragana Miljanić, Dragan Nikolić, Zoran Zečević i Bojana Bukumirović i zajedno Đorđe Komlenski i Bojan Torbica.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Marko Ristić.
...
Srpska stranka Zavetnici

Marko Ristić

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Predložena odredba člana 8. predviđa da se predložene zakonske izmene primenjuju retroaktivno, odnosno stupanjem na snagu 1. juna 2023. godine. Takvo rešenje u konkretnom slučaju nije u skladu sa Ustavom Republike Srbije prevashodno iz razloga jer predlagač u Predlogu zakona nije objasnio koji su to razlozi koji opravdavaju njegovu retroaktivnu primenu.

Ističemo da u skladu sa Ustavom Republike Srbije povratno dejstvo mogu imati samo pojedine odredbe zakona, ako to nalaže opšti interes utvrđen pri donošenju zakona. Predlagač zakona u tekstu predloga mora posebno da obrazloži koji to opšti interes dozvoljava retroaktivno dejstvo zakona.

U konkretnom slučaju ta ustavna obaveza nije ispoštovana jer Vlada Republike Srbije kao predlagač ovog zakona nije obrazložila konkretne razloge za njegovu retroaktivnu primenu. Naprotiv, Vlada u obrazloženju Predloga zakona navodi razloge zbog kojih se predlaže da zakon stupi na snagu pre osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Imajući to u vidu, predlažemo da se član 8. Predloga zakona izmeni tako da glasi: „da ovaj zakon stupa na snagu 1. avgusta 2023. godine“. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Da)
Narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Mi smo takođe predložili amandman kojim bi se ovo uskladilo i izbeglo da zakon stupi retroaktivno, jer smatramo da je stvarno izuzetno bitan zakon, izuzetno važan i da je finansijska pomoć porodicama sa decom neophodna u ovom trenutku. Pre svega neophodna, jer mora podsetiti da je posle 2000. godine 400.000 ljudi u Srbiji isterano na ulicu, da su hiljade fabrika prodate u bescenje, da su šećerane prodavane za jednu marku, da je cela srpska poljoprivreda ukinuta, da ne kažem ugašena preko noći.

Onda možemo da slušamo ovde reči ljudi koji pričaju o nekom sistemu koji je bio, o nekim partijama koje su bile pre njih na vlasti, ljudima iz DS koji pričaju o sistemu i partijama koje su tom 90-tih vladale, a neće da kažu kada su im 2008. godine zapadni ambasadori i domaći tajkuni zavrnuli uši, odveli ih u Klub privrednika i rekli sa njima ćete da napravite Vladu, da su potpisali, ušli u Vladu sa tim istim koji su te rezultate napravili.

Gospodo, tog dana kada sate vi potpisivali Vladu, ja sam tu partiju napustio i rekao – sa žutim ološem ne idem u koaliciju, idem na ulicu ako treba, ali sa ovim lopovima nikada u koaliciju. Hvala vam i doviđenja.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Pošto ste rekli „žuti ološ“, moraću da dam pravo na repliku Srđanu Milivojeviću. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Zahvaljujem, gospođo Kovač.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Šta da radim? Izazvao je čovek repliku. Molim vas da se smirite.
Srđan Milivojević dva minuta. Izvolite
...
Demokratska stranka

Srđan Milivojević

Demokratska stranka - DS
Gospođo Kovač, da produžimo Vladimiru Orliću boravak u Teheranu, ovo ipak liči na Skupštinu. Znači, kada predsedavaju dame, vi, Suzana, Sandra Božić, ipak smo imali neku raspravu, polemike. Daj da mu produžimo, da otkažemo avion. Evo ja ću da mu dam celu platu da ostane tamo. Lep je Teheran. Jedno 15, 20 dana da završimo ove sednice.

Dakle, da se vratim na ovo što je prouzrokovalo repliku. Prvo, ja razumem taj vokabular „žuti ološ“. On dolazi od ljudi koji imaju patološku mržnju prema ljudima koji vole Srbiju. Ja razumem te ljude i razumem taj vokabular, ali ne razumem kako može sada da sedi u koaliciji sa SPS. Ispada da su njima Amerikanci zavrtali uši da sednu u Vladu sa nama. Nisam ja to kazao, to je kazao on.

Sa druge strane, moram nešto da vam kažem, kad god je DS formirala Vladu, evo javiće se gospođa Paunović za repliku, ali ja moram samo da vam kažem, kad god smo pravili Vladu, a pravili smo je i sa strankom SVM i sa SPS, pravili smo i sa drugim političkim strankama, uvek je bilo u interesu građana Srbije.

Kad se okrenem iza sebe i pogledam to vreme i ono što smo zatekli, da li zaista možemo da poredimo dobro i zlo, svetlost i tamu? Da li možemo da poredimo ono što je zatečeno, onaj sunovrat države, morala, ekonomije, svega čemu smo mogli da svedočimo i vreme koje je nastalo posle toga? Ja znam da ste i vi i kolege iz SPS ponosni na učinke te Vlade. Hvala.

(Aleksandar Jovanović: Poslovnik.)

(Aleksandar Jerković: Poslovnik.)
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Izazvali ste nekoliko replika, vidim i Poslovnike. Redom će se prijavljivati poslanici. Prvi je podigao Poslovnik Aleksandar Jovanov.
Citiraćete član, obrazložiti ga i onda Aleksandar Jerković. Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Gospođo Kovač, da li znate šta piše u članu 107. Poslovnika?