Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Ulazite u repliku, treba da obrazlažete povredu Poslovnika.
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Imam ja još vremena, pet sekundi.

Dakle, gospođo Kovač, drago mi je da se užasno zabavljate ovde, samo vas molim da poštujete Poslovnik. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li želite da se u danu za glasanje izjasnimo o povredi Poslovnika?
...
Narodni pokret Srbije

Aleksandar Jovanović

MORAMO - ZAJEDNO
Želim.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Želite? U redu.
Molim ostale poslanike da ne viču.
Nastavljamo.
Dakle, povreda Poslovnika, citiraćete član, obrazložiti ga.
Reč ima Aleksandar Jerković. Izvolite.
...
Bunjevci građani Srbije

Aleksandar Jerković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hvala, gospođo predsedavajuća.

Član 107.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Sad je bio član 107. Nismo uspeli dva puta.
...
Bunjevci građani Srbije

Aleksandar Jerković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Hoću da vas pitam – kako ste kaznili koleginicu Parlić, a da žena nije izgovorila nijednu reč?
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Žena je pustila snimak, nije pričala o amandmanu.
Molim vas da me ne podučavate.
Izvolite.
...
Bunjevci građani Srbije

Aleksandar Jerković

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Kakve to veze ima. Evo.

(Aleksandar Jerković reprodukuje zvuk sa snimka na telefonu u mikrofon.)

Kakve to veze ima, ja vas pitam?

Kakve to veze ima? (Isključen mikrofon.)