Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala, predsedavajuća.

Pre svega, htela sam da vas zamolim da pogledate, imamo problem sa vremenom poslaničke… Predsedavajuća, ne čuje me…Predsedavajuća, izvinjavam se.

Na početku želim da skrenem pažnju da imamo malo i problem sa vremenom poslaničke grupe. Ja sam se na početku bila javila i tražila da se to skida sa vremena ovlašćenog, bar kada je bio Zakon o ozakonjenju, pa bih volela da to ispravite i da naravno u narednim terminima ukoliko pređem dva minuta isto skidate sa vremena ovlašćenog a ne sa vremena poslaničke grupe. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Iz Sekretarijata mi kažu da će ispraviti. Izvinite.
...
Srpski pokret Dveri

Radmila Vasić

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Hvala.

U Predlogu zakona o privremenom registru majki mi smo tražili u članu 6. da se promeni stav 10. i da glasi – banka je dužna da u skladu sa ugovorenim načinom komunikacije sa klijentom, na premer dopisom, mejlom, SMS-om ili u aplikaciji elektronskog bankarstva, obavesti podnosioce prijave, svog klijenta da je na njegov tekući račun u banci izvršena uplata novčane pomoći.

Svakako smatramo da ovo treba da se ispoštuje i da sve, da kažem, okolnosti koje su povoljnije za buduće majke da podignu novac, da dobiju informaciju, treba uzeti u obzir i to primeniti.

U svakom slučaju, ako se vratimo na ovaj kompletan zakon bez obzira što hoćete da date 10 hiljada dinara i dalje pozivam i predstavnike vladajuće većine i pre svega sve vas da zajedno idemo ka tome da se ovaj iznos od 10 hiljada dinara podigne na 20 hiljada dinara.

Prvog septembra porodice imaju problem i sa zimnicom i sa grejanjem i sa kupovinom ogreva i naravno poseban i najveći problem finansijski izdatak je svakako za porodice je kupovina knjiga, rančeva, školskog pribora, opreme za decu itd.

Porodica u svakom slučaju mora da bude na prvom mestu. To je program Srpskog pokreta Dveri. Mi to promovišemo punih 10 godina. Pozivam vas da pre svega se novac u budžetu koji se izdvaja prvenstveno bude za rešavanje osnovnih životnih problema svake porodice, posebno socijalno ugrožene, a posebno i 1. septembra.

U okviru Skupštine grada Beograda sam čak i pored svih vaših ovih uslova koje imate dešava se da imamo socijalno ugrožene porodice, a posebno porodice koje su ostale bez jednog ili oba roditelja, da nemaju zakonsku mogućnost da dobiju pomoć i pored sve dobre volje i predloga da se u okviru Beograda oformi jedan fond za brigu o deci koja imaju samo jednog roditelja ili su ostala bez oba roditelja nije u tome vladajuća većina videla dobru ideju i to nije prihvatila.

U svakom slučaju imajte u vidu da sve te zakonske propuste koje imate kada su porodice u pitanju rešavate na dobrobit svake porodice, a posebno ovih socijalno ugroženih. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Lutovac, Rakić, Novaković, Mitrović.
Da li neko želi reč?
Dragana Rakić, izvolite.
...
Demokratska stranka

Dragana Rakić

Demokratska stranka - DS
Poštovane građanke i građani Srbije, DS je podnela amandman gde se podnetim amandmanom propisuje dužnost, odnosno obaveze banke da ugasi poseban namenski račun nakon što banka u celini isplati iznos novčane pomoći, odnosno nakon što lice kome se novčana pomoć uplaćuje bez podnošenja prijave na drugi način raspolaže sredstvima novčane pomoći u celini itd.

Međutim, da se vratimo mi na suštinu. Ovaj zakon predviđa 10 hiljada dinara za svako dete. To znači da će po 10 hiljada dinara dobiti i dete ministra i deca nas narodnih poslanika i deca zaposlenih ovde u Narodnoj skupštini koji imaju platu jednaku minimalcu ili čak niže od minimalca, odnosno rade za 38 hiljada dinara, znači radnici, zaposleni u Narodnoj skupštini sa srednjom stručnom školom.

Deset hiljada dinara dobiće i jedno od 122 hiljade dece koja gladuju u Srbiji, koja nemaju tri obroka dnevno. To znači da će ta gladna deca dobiti po 27 dinara dnevno da utole svoju glad.

Deset hiljada dinara će za svako dete dobiti i majka Jelena Mažić. Znate li ko je Jelena Mažić? To je samo jedna od majki iz Pećinaca čiju ste decu, Jakšu i Sofiju, izbacili nezakonito iz vrtića samo zato što porodica Mažić u opštini Pećinci ne glasa niti za Aleksandra Vučića, niti za SNS. O tome da su dece nezakonito izbačena jasno su se izjasnili i Prosvetna inspekcija i Zaštitnik građana i Poverenica za ravnopravnost.

Dakle, Jakša i Sofija već godinu dana su prinuđeni da idu u privatni vrtić u Ugrinovcima. Znate li koliko tamo košta samo za jedan mesec boravak jednog deteta, košta upravo kao plata zaposlenih ovde u Narodnoj skupštini, ovih što rade sa srednjom stručnom školom 38. hiljada dinara. Znači, 38. hiljada dinara košta boravak samo jednog deteta porodice Mažić, 38 hiljada dinara puta dva pa puta 12 meseci, 912 hiljada dinara je trošak koji ste vi iz SNS napravili porodici Mažić iz Pećinaca.

Koliko je potrebno ovakvih zakona da biste vi nadomestili trošak koji ste porodici Mažić napravili. Potrebno je 46 godina, ako biste svake godine davali jednokratnu pomoć. Znači, potrebno je 46 godina da uplaćujete porodici Mažić 20 hiljada dinara godišnje da biste im refundirali troškove koje ste im nezakonitim, duboko nehumanim, ne civilizacijskim ponašanjem tako što ste diskriminisali njihovu decu, samo na osnovu političke pripadnosti njihovih roditelja. Zato treba da vas bude sram samo zbog toga, a takve diskriminisane dece hiljade i hiljade u Srbiji. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Pravo na repliku, Milenko Jovanov.
...
Srpska napredna stranka

Milenko Jovanov

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Dakle, vidimo sada političku razliku, bar mogu da naslutim političku razliku koju imamo, pa, ću u vezi sa tim i govoriti. Dakle, mi ne delimo decu, na decu koja su deca naprednjaka, koja su takođe ostali neupisani u te vrtiće, čak najviše ljudi koji glasaju i podržavaju SNS. Ne delimo decu na one koji su deca ministara, dete poslanika, dete je dete. To je naše viđenje. Videli ste viđenje i ovih koji žele i decu da dele i nije to prvi put, imali smo to milion puta i to se prosto ponavlja. Zato ostaje samo da citiram velikog LJubivoja Ršumovića – dete je dete, da ga volite i razumete, a dete nije dete igračka za strine i tete“, a neko se stalno ovde igra decom i deli decu u želji da prikupi nekakav politički poen. Koliko će im poći zarukom, verujem da neće, ali moje je samo da kažem da su za nas sva deca dragocena i bukvalno, zato hoćemo svako dete da ima jednaka prava, jer, to su deca, i ako ništa drugo bar njih, ne treba da delimo, ako smo se mi stariji podelili po političkim, ovim, onim rovovima, i linijama, hajde bar, onda decu ne delimo. Prosto, to nije naša politika i ponosan sam na tu činjenicu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Na šta repliku. Kad vas je pomenuo. Nije vas pomenuo, koleginice Rakić, hajde da idemo dalje.
Kolega Rističeviću, jel po amandmanu? (Da.)
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marijan Rističević

ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
Po amandmanu. Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, ha živim u Sremu. Pomagao sam Pećincima da i oni podignu industrijsku zonu zato što sam jedan od tvoraca industrijske zone u Inđiji.

Dame i gospodo narodni poslanici mogu da pitaju njihove članove, to je tako tačno, da smo im pomagali, Pećinci su se industrijski razvili. Roditelji se zaposlili, za razliku od njihovog nekog vremena, roditelji su se zaposlili i naravno da je trebalo više mesta u vrtiću. Činjenica je da broj roditelja koji je zaposleni i broj dece koja zbog toga trebala da budu u vrtiću nije odgovaralo kapacitetima tih vrtića, 80 dece nije primljeno u vrtić, 80 dece, i postavili su se neki kriterijumi da se u vrtić prime prvo osobe čija su oba roditelja zaposlena itd. Ali, gle čuda, oni se zalažu samo za dvoje dece, samo za decu čiji su roditelji njihove stranke. Ja se zalažem, za razliku od njih, da sva deca budu primljena u vrtić, da sva deca imaju jednaka prava, da ničija deca ne budu posebna, a očigledno da se oni zalažu da ta deca budu posebna deca.

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da se njima može pomoći, ali moraju početi da sarađuju. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po kom osnovu kolega Lutovac.
Kolega Lutovac, da biste mogli da replicirate mora neko da vas spomene ili da pomene partiju kojoj pripadate. Kolega Jovanoviću, ne čujem sebe od vas, hajte molim vas. Postoji prostor ispred skupštine u hodnicima gde možete na taj način da razgovarate, ovde pustite da se bavimo radom.
Možete naravno. Zoran Lutovac. Izvolite.