Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

2. dan rada

24.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 02:05

OBRAĆANJA

...
Srpska stranka Zavetnici

Bojana Bukumirović

Srpska stranka Zavetnici
Zahvaljujem, predsedavajući.

Srpska stranka Zavetnici se pridružuje protestu roditelja koji su se pobunili zbog teksta pesmice koju naša deca uče u drugom razredu osnovne škole. Pogledajte, poštovani građani Srbije kako se u udžbenicima nemačkog izdavača Klet vređaju roditelji. Ovo naša deca uče o očevima i majkama koji podižu kredite da im plate udžbenike, školski pribor sveske, pernice, neretko privatne časove, najskuplje ekskurzije i đačke izlete u regionu.

Kakav će biti odnos deteta prema roditeljima kada pročitaju da je citiram – otac onaj koji se grči, a majka nervozna i da oboje ništa ne vrede. Udaraju nam na porodicu na svim frontovima, prosveta je dotakla dno, reforma školstva je hitan. Nemamo više šta da čekamo, ako hoćemo da spasemo ovo društvo i suprotstavimo se svim oblicima dekadencije i destrukcije. Hitno moramo da pooštrimo kontrolu sadržaja u udžbenicima i u tom smislu postavljam pitanje, Ministarstvu prosvete, kada ćete Zavod za udžbenike i nastavna sredstva uvesti kao obaveznog izdavača školskih knjiga za sve naše najmlađe osnovce?

Koristim priliku da uputim pitanje Ministarstvu zdravlja, da li ste videli kako izgleda upitnik o zdravstvenom stanju studenata za upis u studentske dom koji izdaje Zavod za zaštitu studenata? Najpre, moram da pomenem da je sastavljen na latinici iako je ćirilica pismo koje je u zvaničnoj upotrebi. Drugo, izdavanje ovog običnog papira košta 750 dinara, a ono na šta posebno želim da ukažem jeste činjenica da pod opcijom pol student može da se izjasni kao muškarac, kao žena ili kao transrodna osoba. Ovo je suprotno odredbama Ustava naše zemlje koji ne prepoznaje kategoriju roda, već koji isključivo pominje muški i ženski pol. Da li ovo uvođenje džender ideologije vodi ka tome da se na mala vrata nameće brisanje pojmova otac i majka, koji planirate da zamenite terminima roditelj jedan i roditelj dva? Hvala vam.