Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 24.10.2023.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

2. dan rada

24.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 02:05

OBRAĆANJA

Đorđe Miketić

MORAMO - ZAJEDNO
Hvala vam, predsedavajući.

Evo, ja imam pitanje za ministra Gašića, kao i moja uvažena koleginica.

U julu sam postavio pitanje – šta je sa krivičnom prijavom protiv Aleksandra Šapića, bivšeg gradonačelnika Beograda, koji je pretio vlasnici restorana i njenoj deci?

Ovde sam pustio snimak na kojem se čuje glas bivšeg gradonačelnika kako Ljiljani Đokić izgovara – ti si ugrožena i deca, sama si to tražila.

Krivična prijava protiv Aleksandra Šapića se nalazi u policiji još od 7. decembra 2022. godine. U julu sam ove godine postavio pitanje ministru Gašiću i nema odgovora.

Da li je potvrdila policija verodostojnost ovoga i zašto nije? Zašto nije potvrđena verodostojnost glasa gradonačelnika na pomenutom snimku? Zato vas pitam – zašto mi niste odgovorili i zašto štitite nasilnike?

Dragi građani, o ostavci Gašića ćemo odlučivati 17. decembra. Dan kao stvoren da ispunimo zahteve protesta, a zahtev, jedan od zahteva od protesta je smena ministra Gašića.

Pitanje za ministra Selakovića. Još jedan radnik je poginuo u Srbiji. Jedan je poginuo, a drugi je vrlo teško povređen, kritično povređen u fabrici „MeiTa“ u Obrenovcu. U Srbiji jednom nedeljno pogine radnik.

U julu kada je poginuo radnik u Nišu, kada ga je zatrpala neka zemlja, postavio sam pitanju ministru Selakoviću – gde su te inspekcije rada koje ste naložili i koje ste obećali građanima Srbije? Zašto ih nema? Kako to brinete o radnicima koji su bukvalno u robovlasničkom odnosu, naterani da rade najteže i najopasnije poslove, bez zaštite i bez nadzora država?

Očekujemo hitnu reakciju nadležnih institucija i Ministarstva rada da se tačno utvrdi šta se desilo u fabrici „Meita“ u Obrenovcu.

Srbija mora biti mesto za dostojanstven i bezbedan život svakog radnog čoveka.

Ministarki zaštite životne sredine – da li znate da građani Mladenovca nedeljama i već mesecima ne izlaze iz svojih stanova. Neko noću pali kablove na 500 metara od centra, u bivšoj fabrici „Petar Drapšin“. Količina purana i dioksina je nepodnošljiva. Ljudi sakrivaju svoju decu i sebe same u stanove.

Paljenje kablova, pored pomenutih gasova koji su užasno štetni, kancerogeni i mutogeni, to znači ne samo da su štetni ne samo za ovu generaciju i izazivaju kancere, nego izazivaju mutacije za sledeće generacije.

Hitno molim da se pošalje inspekcija za zaštitu životne sredine da zatvori ljude koji to rade. Pritom, ne zna se ko to radi. Mi ne znamo koje se pravno društvo sada nalazi u fabrici bivšoj „Petar Drapšin“ i noću pali kablove. Čitavom rečicom se prenosi dim, smrdljivi.

Za Ministarstvo građevine, saobraćaja i infrastrukture, gospodina i ministra Vesića – 20. oktobra je oglašena javna prezentacija urbanističkog projekta prostornog kompleksa za Beogradski sajam. Namena Beogradskog sajma je uređena važećim planom Generalne regulacije Beograda koji upućuje obavezno donošenje Plana detaljne regulacije, kojim bi se razradila namena, način uređenja i izgradnje u prostornoj celini. Pre nego što Plan detaljne regulacije bude usvojen svako urbanističko uređenje izgradnje u okviru Beogradskog sajma je nezakonita.

Odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, član 33. nalaže hijerarhijsku usklađenost planova nižeg reda sa planskim dokumentima višeg reda, kao i izričitim zahtevima plana generalne regulacije Beograda. Stoga, Plan detaljne regulacije predstavlja zakonski osnov na osnovu koga bi u budućnosti mogao biti izgrađen bilo koji pojedinačni urbanistički projekat za prostornu celinu Beogradskog sajma, pa čak i sa „Milenijum tim“ koji je krišom kupio Beogradski sajam.

Trenutno se na Beogradskom sajmu održava Sajam knjiga. Poštovani građani, sledeće godine, ako ovi ostanu na vlasti, nećemo imati gde da kupujemo knjige na čuvenom Beogradskom sajmu zato što planiraju da ga sruše.

Stoga, zašto kršite zakon, ministre, i kada ćete povući ove odredbe? Pozivam stručnu javnost da zaista damo sve primedbe i da srušimo ovu tendenciju nezakonitog rušenja Beogradskog sajma.

Hvala vam još jednom i 17. decembra ćemo rešiti sva ova pitanja, ako ne dobijemo odgovor, a nećemo dobiti po staroj praksi. Hvala vam.