Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Hvala, gospođo predsedavajuća.

  Da vas pitam - što vi ne smete opoziciju da pustite redovno na nacionalni servis u vestima? Hajde što nećete da pustite opoziciju, ne tražim ja da budem u vestima, ne tražim ja da budem u Dnevniku, ne tražim ja da budem u informativnim emisijama, u emisijama političkog karaktera, ali bar pustite građane Srbije da imaju pravo da vide istinu, da čuju neke stvari.

  Jel vi znate da građani Srbije ne mogu da čuju ništa na tim elektronskim medijima o aferi "Jovanjica", "Krušik", o padu helikoptera, rušenju u "Savamali", o vašim vezama sa Belivukom, o tome da ste aferu "Jovanjica" osmislili kao državni projekat, kao najveću fabriku marihuane u Evropi? Da li znate da građani Srbije ne mogu na svojim elektronskim medijima ništa da vide o tome da su vaši medijski tajkuni i magovi odrali zemlju Srbiju? Da li znate da građani Srbije ne mogu da vide ništa na tim zauzetim, zarobljenim medijima, ništa o tome kako kumovi predsednika Aleksandra Vučića lupaju automobile od 200, 300 hiljada evra, kako krše zakone, pa onda policija dođe i umesto da uhapsi vinovnike tih nedela ona uhapsi vozila, pa im vrati vozila da bi deca mogla ponovo da se igraju? Da li znate da ne mogu ništa na tim zarobljenim medijima ljudi da vide o nedelima i krivičnim delima bivših istaknutih funkcionera SNS?

  Naprotiv, oni koji su do juče bili u zatvoru, dolaze na televizije da se brane pred auditorijumom, kao ozbiljni privrednici koji su, eto, ozbiljno osmislili privredne grane kao što su trgovina narkoticima, trgovina marihuanom i prosto je neverovatno sa kakvom lakoćom vi to sve slušate dok vam ja pričam. Ne interesuje to vas uopšte, terate vaš Titanik do 17. decembra i udara u santu leda.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 12. amandman je podnela narodni poslanik Tatjana Manojlović.
  Ne želite reč.
  Aha, zadremali ste.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Nisam zadremala, kako možete tako da komentarišete? Ako imam tehnički problem ovde sa ovom jedinicom, to je problem druge vrste. Vratite mi vreme. Nemate pravo da komentarišete. Takve zlurade komentare nemate prava da upućujete. To nije vaša uloga.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Hajte vi o amandmanu.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Ako hoćete da polemišete sa mnom, siđite dole u klupu pa polemišite, a ne sa mesta predsedavajućeg. To je krajnje nekorektno. Zloupotrebljavate govornicu. Ovo vreme mi vratite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Obavezno, samo neki drugi put.
  Izvolite.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Ovim amandmanom sam predložila da se mesto u Savetu REM-a koje je predviđeno za predstavnike verske zajednice ustupi predstavnicima novinarskih udruženja da bi se izbegao neprimeren uticaj na one koji treba da se stručno, objektivno bave ovim vrlo važnim poslom.

  Već nekoliko meseci traju protesti "Srbija protiv nasilja". Neverovatno je da se i zaposleni u REM-u, kao i moje kolege zaposleni u RTS-u, čude šta se to dešava ispred vrata njihovih radnih kuća. Nije im jasno otkud toliki nezadovoljni narod, a narod je nezadovoljan jer je uskraćen za elementarno ustavno pravo da bude objektivno, istinito i blagovremeno informisan. Zato je važno da ovaj zakon, kao i prethodni o kojima smo diskutovali… (Isključen mikrofon.)
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Bilo je to dva minuta.
  Na član 13. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik i zajedno Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Izvolite, kolega Milivojeviću.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Da imamo slobodne elektronske medije, da imamo zakone koji bi uredili ovu medijsku sferu, građani Srbije bi mogli da pročitaju kako izgledaju slobodni demokratski izbori u Vučićevoj Srbiji. U Beogradu je samo u septembru mesecu upisano 10 hiljada novih birača. Pazite, zemlja Srbije je za 10 godina napredne vlasti smanjila broj stanovnika za jedan milion, ali se broj birača neverovatno povećao. Sada da vas pita neko - kako to ljudi može? Pa može tako što se bavite izbornim mahinacijama, što se bavite pripremama za krađu izbora, što ljude šetate sa ove na onu adresu.

  Da vas pitam - gde ćete sutradan kada padnete sa vlasti, kako ćete da pravdate, kako ćete da objasnite kako ste te ljude šetali ko džakove krompira za 2.000 dinara sa ove na onu adresu, ne bi li samo ukrali još neki glas? Šta ćete kada se pojave ovi pacovi SNS koji zabijaju nož u leđa, koji reše da postanu kanarinci? Znate kako je gadno kad pacov postane kanarinac? Pa, peva, peva, a kavez lep na nacionalnom stadionu, a publika zadovoljna pa aplaudira, pa se čudi i krsti - šta smo mi sve živeli, u kakvoj smo mi zemlji živeli?

  Dakle, građani Srbije, ovi što sada vam dolaze na vrate, ovi što vam sad useljavaju na vaše adrese ljude, svi će odgovarati, ništa ne brinite.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Tepić, Stefanović, Grujić, Veselinović, Obradović, Oreg, Veselinović, Milošević, Lukić, Grbović, Ristić, Jekić, Albahari, Pašić i Đorđić.
  Da li neko želi reč? (Ne.)
  Na član 14. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Aleksandar Olenik i zajedno Srđan Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.