Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Dragana Rakić

  Demokratska stranka - DS
  Demokratska stranka upravo zato što je svesna važnosti ovog Zakona o elektronskim medijima i zakona koji regulišu rad REM-a podnela je više desetina amandmana u želji da poboljša ovaj loš zakon. Upravo zato što REM u Srbiji nije radio svoj posao, građani Srbije su tražili ostavke članova REM-a u najvećim protestima od 2000. godine do danas, to su protesti koji su nastali u maju mesecu i traju još uvek „Srbija protiv nasilja“. Zato što REM nije sankcionisao govor mržnje koji se neprestano 24 sata dnevno širi sa TV Hepi i Pink, sa tih televizija koje ima nacionalnu frekvenciju koja jeste nacionalno dobro, zbog toga su građani sa pravom tražili da se ovim televizija oduzme nacionalna frekvencija i da ministar unutrašnjih poslova Gašić i direktor BIA Vulin podnesu ostavke.

  Kada bi mediji bili slobodni, građani Srbije bi mogli da čuju na primer da je belgijski ministar pravde pre samo nekoliko dana podneo ostavku zato što se u Briselu desio teroristički akt u kome je nastradalo dvoje švedskih državljana. Tamo u Belgiji se niko nije premagao, tamo u Belgiji niko nije tvrdio da je sistem zakazao. Jednostavno čovek je iz moralnih, ljudskih razloga, ministar pravde podneo ostavku. On nije sprečio da se tako nešto desi i sam je podneo ostavku. Nije na ulicama izlazilo više stotina Belgijanaca da ga na to podsete.

  Suština REM-a jeste da i dalje drži građane Srbije dezinformisane, da širi kontinuirano i sistematsku …

  (Predsedavajuća: Vreme.)

  Jel mogu da završim?

  (Predsedavajuća: Završite.)

  Suština REM-a jeste da osigura i dalje ostanak ove nakaradne vlasti samo zato što je REM mnogo važan upravo u kreiranju javnog mnjenja.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  Hvala.
  Amandman na član 25. kojim se dodaje novi član 25a. zajedno su podneli narodni poslanici Lutovac, Manojlović i Rakić.
  Reč ima Tatjana Manojlović.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Mi iz DS zaista smo vrlo prilježno pristupili ovom poslu, pisanju amandmana. Konsultovali smo i najstručnije ljude u ovoj zemlji koji se bave sferom medija pokušavajući da tim amandmanima umanjimo štetu koja će nastati ako se ovi zakoni bez tih izmena donesu.

  Očekivali smo da će ministar informisanja imati razumevanja takođe za to, ali on je pokazao svoju neodgovornost i odnosom ovde na samoj ovoj sednici tokom ova dva dana. Čovek je potpuno nezainteresovan, ali mene to ne čudi, jer ovih dana nismo imali prilike ni na javnom medijskom servisu da vidimo opsežniji izveštaj čak i o tome o čemu se ovde u ovoj sali govori kada su u pitanju dešavanja po donošenju ova dva važna zakona.

  Takođe i juče nije bilo izveštaja sa ovog Odbora za kulturu i informisanje, koji je bio maratonski, koji je trajao satima, koji je trajao i danas i usvojen je još jedan dodatni amandman. A zašto? Zato što Drugi dnevnik RTS-a ključno utiče na formiranje javnog mnjenja u Srbiji, a košuljice Drugog dnevnika, hoću reći plan te emisije, se šalju na Andrićev venac, taj glodur, glavni i odgovorni urednik, svih režimskih medija, nažalost i javnog medijskog servisa, danas je direktno u Takovskoj 10 uređivao tu emisiju.
  ...
  Socijalistička partija Srbije

  Snežana Paunović

  IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
  To je bilo dva minuta.
  Amandman kojim se posle člana 25. dodaje nov član 25a zajedno su podneli narodni poslanici Aleksić, Jovanović, Novaković, Radovanović, Stanković, Nestorović, Nikolić i Parandilović.
  Kolega Rističeviću, Poslovnik.
  Samo polako, samo polako, kolega, molim vas, ja sam previdela da je kolega Rističević tražio povredu Poslovnika.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marijan Rističević

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, moram član 107, dostojanstvo Narodne skupštine. Moram dostojanstvo Narodne skupštine, rušenje dostojanstva. Tako nešto stvarno ja nisam doživeo. Evo, u sedam saziva sam narodni poslanik. Mene je Radio-televizija Srbije svojevremeno kao opozicionara masakrirala.

  Dakle, bilo je ono – poštovani gledaoci vi koji ste se kasnije uključili u program, gospodine predsedavajući, ja sam bio žrtva tog RTS-a. Sada gledajte na javni medijski servis, gospodine ministre, bili ste prisutni, na javni medijski servis i na nezavisnost javnog medijskog servisa, informisanja, se žali urednica RTS-a. Ljudi, ja tamo, a ni vladajuća većina, gotovo portira nemamo i ovo je takvo rušenje dostojanstva, kada urednik na RTS-u ustane da se žali na uređivačku politiku RTS-a, sam na sebe, to je za mene nekako uvredljivo.

  Hvala. Ne tražim da se glasa.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Poslovnik.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Ja vas molim da, na osnovu člana 103. stav 8, oduzmete vreme poslaničkoj grupi, jer ovo što je gospodin govorio nema veze uopšte sa povredom Poslovnika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ništa se ne brinite, to stalno radimo, to sve radimo, stalno radimo, tako da nema potrebe ništa da ukazujete, podrazumeva se.
  (Tatjana Manojlović: Samo što mi nemamo kontrolu nad tim što vi radite.)
  Kakvu kontrolu vi hoćete? Hoćete vi ručno da skidate vreme? Pa, to ne može.
  Vaš amandman, izvolite.
  Nemojte da galamite, dao sam reč podnosiocu amandmana, nemojte da smetate, dao sam reč podnosiocu amandmana, gospođo Manojlović. Šta sad?
  Na amandman kojim se posle člana 25. dodaje novi 25a zajedno su podneli Aleksić, Jovanović, Novaković, Radovanović, Stanković, Nestorović, Nikolić i Parandilović.
  ...
  Narodni pokret Srbije

  Borislav Novaković

  Narodni pokret Srbije – Ekološki ustanak – Novo lice Srbije
  Ovaj Zakon o elektronskim medijima je jako važan da se uspostavi balans kada je u pitanju osnovna profesionalnost u ovoj struci. Dakle, mera slobode, političke slobode, meri se kritikom vlasti. Tamo gde mediji nisu u prilici da kritikuju vlast, tamo gde se mediji kažnjavaju ako kritikuju vlast, tamo gde se mediji kontrolišu da ne bi kritikovali vlast nema demokratije. Tipičan primer je od pre četiri dana, imali ste prilike da vidite transkript razgovora između Slobodana Mališića, načelnika Policijske uprave u Novom Sadu i bivšeg gradonačelnika Miloša Vučevića, koji je aktuelni predsednik SNS-a. Iz tog transkripta razgovora koji su svi mediji, odnosno većina medija prikrila, a o tome su pisali samo objektivni mediji, govorim o N1 i govorim o Novoj S se jasno vidi da je sadašnji predsednik SNS-a, a bivši gradonačelnik Novog Sada, imao razgovor sa načelnikom Policijske uprave Novi Sad, iz kog se jasno vidi da utiče na tok istrage.

  Dakle, načelnik ga u tom razgovoru zamoljava da interveniše, da ne bi bio priveden, da ne bi bio procesuiran, da ne bi završio u pritvoru, a gradonačelnik u aluzijama, ali sasvim preciznim rečenicama ide u susret tome i govori, dakle, aktuelni predsednik SNS, da će učiniti sve što je u njegovoj moći da se tako nešto ne dogodi. To je sramotno. Da imamo slobodne medije, da imamo normalan Zakon o elektronskim medijima, ove informacije bi bile dostupne. Ove informacije ne bi bile samo na objektivnim medijima, poput N1 i Nove S, nego bismo na RTS-u imali prilike da vidimo koju vrstu marifetluka i lopovluka je radio Miloš Vučević dok je bio gradonačelnik Novog Sada.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Inače, tim tajkunskim medijima sigurno veruju svi, uopšte ne sumnjam.
  Amandman kojim se posle člana 27. dodaje novi 27a zajedno su podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.