Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Neko je pitao kako ja mogu kao urednica na RTS-u da kritikujem RTS. Meni je krivo zato što taj RTS krši zakon. Meni je stalo da ta kuća u kojoj sam provela tolike godine radi u skladu sa zakonom, ali onaj ko je samozvani urednik svih medija neprimereno vrši uticaj da se ne izaberu novi urednici, novi direktor televizije, da bi u vreme pred izbore sve ostalo kako jeste, da se ne bi govorilo o važnim temama, da penzioneri vode tu kuću, da ga niko ne pita i niko ne pozove na duel slučajno sa političkim protivnicima.

  Taj čovek je 12 godina na vlasti u Srbiji i nijednom ta najveća politička kukavica nije se usudila da sedne u televizijski studio sa nekim od političkih oponenata, a nažalost nema ni hrabrih novinara, naročito na javnom medijskom servisu, koji bi ga pozvali i rekli - gospodine Vučiću, vaš sagovornik biće, na primer, Zoran Lutovac, dođite u emisiju. Pa ako ne dođe i ne pristane da kaže - uplašio se. Ili da mu postavi neko nezgodno pitanje, da ga pita - zašto, predsedniče, non-stop rušite Ustav, zašto izlazite van ingerencija koje vam Ustav daje? To je pitanje. To je pitanje medijskih sloboda, gušenja slobode medija, cenzure i autocenzure, to je posledica ovog medijskog mraka.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Znači, sve strašne stvari da se događaju na RTS-u, ali ne pomenuste među njima preprodaju sekundi na RTS-u, znate ono, od kojih se pravilo 619 miliona Draganu Đilasu. Bio vam je Zoran Lutovac na RTS-u sinoć, standardno fantastičan, da vam kažem.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Još niz neistina. Predsednik Republike Aleksandar Vučić svaki put je bio ovde, sam protiv svih vas, na RTS-u, Drugi program RTS-a, dakle nacionalna frekvencija, imali ste prilike da uđete u debatu sa njim. Umesto debate, vi ste nasrtali da bijete predsednika Republike. I sad, ko vama više može da poveruje?

  Ali vama nije problem, recimo, što RTS, koji sam može da proizvodi program, angažuje privatne produkcije, koje naplaćuju ogromnu količinu novca od pretplate osiromašenih građana, kako vi kažete, a brinete se za socijalni aspekt naših građana. To vam nije problem. Nije vam problem što postoji klan na RTS-u koji se nenormalno bogati. To vam nije problem. Nije problem što je ušla policija, što je istraga u toku, što deluje tužilaštvo. Nije vam problem i do 2012. godine što se na taj način i na preprodaju reklamnog prostora neko enormno obogatio, prihodovao 619 miliona evra, dok je Srbija katančena, dok je Srbija ostala, pola miliona Srbije je ostalo bez posla, ljudi nisu imali kako da prehrane svoje porodice. Vama je to u redu? Vi se brinete za građane Srbije?

  Jako je dobro što smo mi danas imali prilike da čujemo sve ovo što smo čuli, jer upravo tog 17. decembra koji ste vi tražili, i dobićete, naravno, ubrzo će se raspisati izbori, utvrdiće se još jače i definisaće se ta razlika između vas i između nas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 28. kojim se dodaje novi član 28a, amandman zajedno podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.
  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  I ovim amandmanom pokušali smo da doprinesemo poboljšanju medijske sfere u Srbiji. Ali, posle ovakvih nadahnutih govora sa ove strane, preko puta mene, od gospođe koja je 1998. godine, bila pomoćnik ministra informisanja u Saveznoj Vladi, u vreme kada je donet jedan od najsramnijih medijskih zakona, u vreme kada su novinari ubijani, a mediji gašeni, kada takve osobe i dalje participiraju javnim prostorom i vrše neprimeren uticaj na medije, pre svega, mislim na režimske medije, a nažalost i na javne medijske servise i trude se na sve moguće načine da ukinu medijski pluralizam i svaku su slobodu od slobodne misli, slobodne reči, onda se čini da je došao definitivno kraj da Srbija apsolutno o tone u medijski mrak. Zato mi insistiramo da ti izbori 17. decembra, ne samo da budu raspisani, nego da ta čuvena politička kukavica Aleksandar Vučić, plašim se i ako ih raspiše da će pronaći 1.000 razloga da onemogući održavanje izbora, a to je neophodno, jer Srbiji preti propast ako ova vlast ostane, ne samo bankrot, nego propast u svakom pogledu i ja sam sigurna da građani Srbije će shvatiti da je ovo sada odluka ili Srbija ili mafija ili Vučić ili Srbija.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Znači, nećemo mafiju, nećemo vas i ovog tajkuna što je rešio da vas okupi, saglasni nećemo. Sigurno nećemo.
  Povreda Poslovnika.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marijan Rističević

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dame i gospodo narodni poslanici, povreda dostojanstva, član 107.

  Ovde se proziva predsednik Republike Srbije, a recimo, zbog RTS-a, a recimo da gospođa koja govori uživo na RTS-u bila na kanalima RTS-a uživo više nego predsednik Republike. To je grubo rušenje dostojanstva Narodne Skupštine. Kao što je rušenje svakog dostojanstva primati platu od takse građana Republike Srbije, primati platu i uređivati program u RTS-u, a onda se na tu istu medijsku kuću žaliti i raditi za Šolaka i Đilasa i njihove biznise.

  Zašto ne kaže da dok je bila urednik u RTS-u, recimo, „48 sati svadba“. Trinaest hiljada evra po epizodi za firmu Dragana Đilasa. Dvesta osam epizoda, tri miliona evra častila Đilasa i ovde nam još drži neku propoved. Ne tražim da se glasa. Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Hvala.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Marina Raguš

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE
  Dakle, još jedna laž, ja nikada nisam bila pomoćnik saveznog ministra informisanja, ja sam bila zamenik saveznog ministra informisanja.

  Sve je u redu. Evo, mi smo najgori, ali vi meni i dalje niste odgovorili kako to da vi kao radnik RTS-a nemate nikakav problem da se RTS zloupotrebljava, da se radnici RTS-a osiromašuju i da se zloupotrebljavaju novci građana Srbije koji oni plaćaju kroz porez, kao pretplatu na RTS. Nemate problem sa tim da privatne produkcije od RTS-a naplaćuje enormne svote novca za izvesne besmislene emisije od kvizova pa nadalje. Sve ono što RTS sam može da radi, isto kao i u vreme tajkuna Dragana Đilasa koji vas je sve okupio.

  Dakle, sve one emisije koje RTS tada mogao da radi, koje su bile u pripremi samo da počnu da se emituju. Odjednom glavni urednik skine tu emisiju i da nezavisnoj produkciji, zamislite Draganu Đilasu za desetine hiljada evra po epizodi, a ima 140 epizoda. Čekajte, vi nemate problem sa tim.

  Dakle, ono za šta se bore ljudi koji su okupljeni oko kase Dragana Đilasa jeste da se vrati to vreme koje, kao što vidimo baš u toj kući medijskoj, u RTS-u su iste ekipe ostale. Građani Srbije treba da znaju gde novci od pretplate zapravo idu, da određeni ljudi pored plata na RTS-u primaju desetine hiljada evra po epizodi u okviru određenih nezavisnih produkcija.

  Ono što smo mi uradili za razliku od vas, presavili tabak pošto vi sve vidite kroz Aleksandra Vučića. Eto taj čovek je presavio tabak, lepo je ušla policija, prikupila dokumentaciju i sada je na nezavisnom tužilaštvu da odradi svoj deo posla.

  Eto, tako mi to radimo i meni je mnogo drago što vi meni redovno dajete priliku da utvrdim tu granicu i tu razliku između vas i između nas.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Na član 31. amandman su zajedno podneli Lutovac, Manojlović i Rakić.