Prva sednica Drugog redovnog zasedanja , 25.10.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/237-23

3. dan rada

25.10.2023

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:15 do 01:40

 • TAGOVI

 • Prva sednica Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Potvrđivanje mandata narodnom poslaniku (25.10.2023.)
 • Pretres u pojedinostima o 2. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 3. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 4. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 6. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 7. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 21. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 22. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 23. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 25. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 26. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 27. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 28. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 29. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 30. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 31. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 32. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 33. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 34. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • Pretres u pojedinostima o 35. tački dnevnog reda Prve sednice Drugog redovnog zasedanja (2023)
 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicima
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd po osnovu zaduženja Akcionarskog društva za železnički prevoz robe „Srbija Kargo“ Beograd
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izgradnje Nacionalnog fud
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod Banke Poštanska štedionica, akcionarsko društvo, Beograd za potrebe finansiranja Projekta Izgradnje linijske infrastrukture za potrebe razvoja nove oblasti u okviru izg
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o Ustavnom sudu
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku
 • Zakon o zaduživanju Republike Srbije kod NLB KOMERCIJALNE BANKE AD BEOGRAD za potrebe finansiranja Projekta izgradnje obilaznice oko Kragujevca
 • Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Nemačke razvojne banke KfW, Frankfurt na Majni, po zaduženju Akcionarskog društva „Elektroprivreda Srbije“, Beograd (EPS) (Program za ubrzanje razvoja obnovl
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama
 • Zakon o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima
 • Zakon o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o elektronskom fakturisanju
 • Zakon o dopuni Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu
 • Zakon o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Zakon o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnom premeru i katastru
 • Zakon o javnom informisanju i medijima
 • Zakon o elektronskim medijima
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Tatjana Manojlović

  Demokratska stranka - DS
  Ovim članom htela sam da ukažem na nešto što je vrlo ozbiljan problem, da ovaj zakon mora, pre svega, regulisati tretman dečijeg programa na programima televizija sa nacionalnom pokrivenošću i zaštitu maloletnika i to su sasvim dva različita pojma.

  Teško mi je bilo da objasnim čak i predstavnicima Vlade o čemu se tu radi i koliko je to bitno i važno i koliko su to bitne i važne kategorije, naročito u svetlu onoga o čemu svi pričamo, da nam je zaista od posebnog značaja ta posebna briga o mladima i o deci u Srbiji, ali taj amandman je, sticajem nekih okolnosti, odbačen. To, takođe, govori o ozbiljnosti i ozbiljnom pristupu ove Vlade ovoj situaciji, donošenju ova dva posebna važna zakona, zakona od posebnog značaja

  Nije smešno, Orliću. To ne može biti smešno. Znači, svima nama je ovde...

  Odbacili ste formiranje tog odbora. Niste dozvolili da se raspravlja dalje, da se na jedan kvalifikovaniji način bavimo onim što nam se desilo, da utvrdimo sve okolnosti i da nađemo način kako da sprečimo da nam se ikada više ponove takve tragedije koje su se desile ne tako davno u Srbiji i to ne smemo zaboraviti, a eto u ovoj situaciji niste dozvolili da se medijskim zakonima time pozabavimo.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ništa vas nisam razumeo.
  Na član 40. amandman su zajedno podneli Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Miodrag Gavrilović.
  ...
  Demokratska stranka

  Miodrag Gavrilović

  Demokratska stranka - DS
  Dugujem nešto svom pokojnom kumu Nebojši Jeftiću, da pitam poslanike. Zamolio me je. Kaže, ako ikada budeš poslanik, pitaj predstavnike naroda kada bi sišao kralj Milutin sa nebesa šta bi nam rekao? Šta bi, kaže, kume, on pomislio kakav smo mi to sad narod, pa postavi pitanje ko je ministar vojske, ko je ministar policije, ko je premijer i da li bi ikada pomislio da toliko radimo jedni protiv drugih i protiv sebe, bez želje i suštine da sagledamo gde ćemo završiti za nekih 10, 15 ili 50 godina.

  Nalazimo se stalno u nekim raskrsnicama, stalno u nekim situacijama u kojima razmišljamo gde će i na koji način ići naš narod i koju budućnost ostavljamo svojoj deci.

  Ovo što smo uradili u ovom sazivu, što je bilo za godinu i po dana, je jedna vrlo teška činjenica koja optužuje sve nas koji smo ovde, jer nismo dovoljno uradili za građane. Oni su sa pravom očekivali da ćemo uraditi više.

  To je pitanje koje uvek postavljamo pred sebe kada se završava jedan ciklus nečega čime smo se bavili.

  Nadam se da će sutrašnji dan biti bolji nego ovaj što je danas, da će sledeći saziv biti bolji nego što ovaj jeste sada i da će građani imati bolju budućnost i da će bolje živeti.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Dva minuta.
  Hvala.
  Na član 41. amandman su zajedno podneli Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Ja ne znam što vi mislite da mi u ponoć slabije pamtimo i da građani Srbije u ponoć slabije pamte, pa da možete baš sve da nam servirate ili vaš portparoli, glasnogovornici, koji se usude da se jave negde oko ponoći i misle da smo mi nešto zaboravili, pa kažu - Vučić vas je brutalno pobedio.

  Nije brutalno pobedio, brutalno je pokrao. Kod vas je sve brutalno. Brutalno je ubijen Oliver Ivanović. U pravu ste. Brutalno je ubijen Slavko Ćuruvija, iako kažete - pamte građani Srbije ko je to uradio. Pa, nisu nikada zaboravili građani Srbije da je za mandata vašega 3,5 miliona ljudi ostalo bez posla, 3,5 miliona ljudi ste isterali sa posla. Privredu i ekonomiju iz Srbije i bivše države ste satrli. Dva i po miliona ljudi je ostalo bez zavičaja. Proterali ste Srbe tamo gde su Pavelića i Crnu legiju preživeli. Uradili ste više nego Pavelić i Crna legija zajedno. A, na kraju uspeli ste Srbe da proterate sa Kosova i Metohije.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Ajmo, Milivojeviću, malo samokontrole.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Što vas boli istina gospodine Orliću? Šta je, problem neki, u ponoć.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Kažem, samo malo samokontrole.
  ...
  Demokratska stranka

  Srđan Milivojević

  Demokratska stranka - DS
  Proradi vam savest u ponoć. Znam da boli.

  Pa evo, ja ću vas podsetiti. Znači, ne možete juče da pišete recenziju za knjigu „Engleski pederski isprdak Toni Bler“, a da ga danas uzmete za savetnika za 200 hiljada evra.

  Da li hoćete da vas podsetim ko je pisao recenziju za ovo? Da li hoćete da vas pitam da li ste ponosni što vas danas savetuje? Da li vam odgovara to? Znam da ste ponosni, samo kažite građanima Srbije kada ste govorili istinu – kada ste pisali recenziju za ovu knjigu ili danas, dok ih obmanjujete i lažete?
  ...
  Srpska napredna stranka

  Vladimir Orlić

  ALEKSANDAR VUČIĆ – ZAJEDNO MOŽEMO SVE | Predsedava
  Kada pogledate statistiku, od 2012. godine na ovamo ima 550 hiljada zaposlenih više, a kada pogledate šta je bilo za vreme mandata vaše vlasti, bilo je više od 500 hiljada manje. Dakle, toliko je ljudi ostalo bez posla u vaše vreme, a toliko i još preko toga dobilo posao u vreme Aleksandra Vučića, koji, uzgred budi rečeno, nema prijavljene prihode od milijardu evra. To ima Dragan Đilas, tako da to je negde odgovor na vaše pitanje ko je brutalno krao.
  Na član 42. amandman su zajedno podneli Milivojević, Novaković, Marković, Mitrović i Gavrilović.
  Reč ima Srđan Milivojević.