Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Predsednica Narodne skupštine sazvala Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

[06.12.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković zakazala je Petu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine za sredu, 6. decembra, na kojoj će narodni poslanici razmatrati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu.

Na dnevnom redu sednice, koja počinje u sredu u 9 časova, biće Predlog zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu, Predlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2017. godinu, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu.

Narodna skupština razmatraće i Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2018. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2018. godinu.

Predviđeno je da narodni poslanici razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koje je podnela Vlada Srbije.

Predloženo je da narodni poslanici razmotre Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnoj svojini, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, Predlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, koje je podnela Vlada.

Narodna skupština razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Zajam za razvojne politike u oblasti upravljanja rizicima od elementarnih nepogoda sa opcijom odloženog povlačenja sredstava) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Program unapređenja efikasnosti i održivosti infrastrukture) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u vezi sa otvaranjem Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge u Beogradu, u Republici Srbiji, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o stečaju.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, Predlog zakona o zaposlenima u javnim službama, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Predlog zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i Predlog zakona o izmeni Zakona o uređenju sudova, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodni poslanici razmatraće i Predlog autentičnog tumačenja odredbe člana 48. Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS“, br. 106/15 i 106/16 – autentično tumačenje), koji je podneo Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Predlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske medije za 2017. godinu, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine.


Predsednica Narodne skupštine sazvala Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

[23.11.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je za četvrtak, 23. novembra Četvrtu sednicu Drugog redovnog zasedanja, sa četiri tačke dnevnog reda.

Narodni poslanici razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o osnivanju Transportne zajednice i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za Projekat modernizacije i rekonstrukcije mađarsko-srpske železničke veze na teritoriji Republike Srbije, za deonicu Beograd Centar-Stara Pazova između Vlade Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo finansija, kao Zajmoprimca i kineske Export-Import banke, kao Zajmodavca, koje je podnela Vlada Srbije.

Narodna skupština razmatraće Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između KfW, Frankfurt na Majni i Republike Srbije koju predstavlja ministar finansija za Program vodosnabdevanja i kanalizacije u opštinama srednje veličine u Srbiji V, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o izmenama i dopunama finansijskih ugovora 23.761, 24.745, 25.002, 25.198, 25.497, 25.610, 25.872, 81.657 i 82.640 između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je takođe podnela Vlada Srbije. 

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10.00 časova.


Predsednica Narodne skupštine sazvala Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. za utorak, 14. novembar

[06.11.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Treću sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini, za utorak 14. novembar, sa tri tačke dnevnog reda.

Narodni poslanici razmatraće Predlog zakona o medicinskim sredstvima, Predlog zakona o dopunama Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva i Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Klinički centri/C između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koje je podnela Vlada Republike Srbije.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, sa početkom u 10 časova.


Predsednica Narodne skupštine sazvala Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini

[23.10.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Drugu sednicu Drugog redovnog zasedanja za utorak, 24. oktobar, sa 12 tačaka dnevnog reda, među kojima i Predlog zakona o dualnom obrazovanju.

Na dnevnom redu biće i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, koje je podnela Vlada Srbije.

 

Narodni poslanici razmatraće i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat inkluzivnog predškolskog obrazovanja i vaspitanja) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti upravljanja istrošenim gorivom i o sigurnosti upravljanja radioaktivnim otpadom, koje je podnela Vlada.

 

Pred narodnim poslanicima biće i predlozi odluka o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, potom predlozi više odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, na predlog Poslaničke grupe Srpske napredne stranke, Poslaničke grupe Socijalističke partije Srbije i na predlog Poslaničke grupe Dosta je bilo.

 

Sednica će se održati u Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Sazvana Prva sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2017. godini

[25.09.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Prvu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine za utorak, 3. oktobar, sa 11 tačaka dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti, kao i Predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju, koje je podnela Vlada Srbije.

 

Narodna skupština razmatraće predloge odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koje je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, kao i više predloga odluka o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koje su podnele Poslanička grupa Srpska radikalna stranka, Poslanička grupa Srpska napredna stranka i Poslanička grupa Nova Srbija – Pokret za spas Srbije.

 

Sednica će se održati u Domu Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Predsednica Narodne skupštine sazvala Peto vanredno zasedanje Narodne skupštine u Jedanaestom sazivu

[19.09.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Peto vanredno zasedanje za sredu, 20. septembra, na zahtev Vlade Republike Srbije, sa dve tačke dnevnog reda.

Na dnevnom redu sednice biće Predlog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i Predlog zakona o visokom obrazovanju.

Zasedanje će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu

[18.08.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je, Četvrto vanredno zasedanje Narodne skupštine za četvrtak, 24. avgust, a na dnevnom redu biće Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Predsednica Narodne skupštine sazvala je vanredno zasedanje na zahtev Vlade Republike Srbije.

Zasedanje će se održati u Velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.


Konkurs za drugu generaciju Škole demokratije

[15.08.2017.]

U okviru Inicijative Otvoreni parlament, Centar za istraživanje transparentnost i odgovornost (CRTA) uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji raspisuje

                                                                   KONKURS

                                      za polaznike druge generacije “Škole demokratije ”

Da li želite da naučite više o osnovnim pojmovima vezanim za politički i izborni sistem Srbije i kako se usvajaju zakoni, šta sadrže važeće parlamentarne procedure i kako se primenjuju u praksi? Da li želite da saznate više o omladinskoj politici, ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti ali i da naučite da pišete predloge javnih politika? Ukoliko želite, prijavite se na konkurs za ,,Školu demokratije”.

Program je namenjen studentima diplomskih/postdiplomskih studija,  mladim aktivistima političkih partija, aktivistima organizacija civilnog društva i novinarima (uključujući i studente novinarstva).

Tri modula predavanja, koji će biti održani tokom oktobra i novembra 2017. godine, obuhvataju:

Politički i izborni sistem Republike Srbije;

Parlamentarne procedure i prakse;

Javne politike – Ljudska prava, rodna ravnopravnost i omladinska javna politika;

 

PRIJAVLJIVANJE

Konkurs je otvoren od 15. avgusta i traje do 15. septembra

CV sa motivacionim pismom poslati najkasnije do 15. septembra 2017. godine na e-mail adresu: bojana.dzulovic@crta.rs

U prijavi obavezno naglasiti za koju grupu polaznika se prijavljujete (studenti, novinari, NGO aktivisti, akrivisti političkih partija)

Ukupno 20 polaznika učestvovaće u programu (5 studenata, 5 mladih aktivista organizacija civilnog fruštva, 5 aktivista omladine političkih partija i 5 novinara)

Najbolji kandidati biće pozvani na intervju

Za dodatne informacije kontaktirajte Bojanu Džulović na broj 063 591 243

 

Cilj inicijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. 


Srbija dobila novu Vladu, 15. od uvođenja višestranačkog sistema

[01.07.2017.]

Nakon završetka Redovnog prolećnog zasedanja, jun mesec protekao je u isčekivanju imenovanja mandatara za sastav nove Vlade.

Budući da je novoizabrani predsednik Republike i doskorašnji premijer, Aleksandar Vučić, položio zakletvu poslednjeg dana maja, krajnji rok za izbor nove Vlade bio je 30. jun.

Tek krajem juna u proceduru Narodne skupštine ušli su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima i Predlog odluke o izboru Vlade Republike Srbije, čime je i zvanično započeo proces izbora nove Vlade. U skladu sa ustavnim ovlašćenjima i nakon konsultacija sa parlamentarnim strankama, predsednik Republike, Aleksandar Vučić, za mandatara nove Vlade Republike Srbije predložio je dosadašnju ministarku za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Anu Brnabić. Tako je, po prvi put, jedna žena predložena za premijera Republike Srbije.

Sam proces izbora nove Vlade Republike Srbije, 15. od uvođenja višestranačkog sistema 1990. godine u Parlamentu išao je relativno brzo.

Nakon dva dana rasprave, narodni poslanici su, najpre, usvojili Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima. Novim zakonom povećao se broj ministarstava sa 16 na 18. Naime, trenutno Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine je podeljeno u dva resora. Tako je zakonom predviđeno da Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine nastavlja sa radom kao Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dok se sa druge strane formira Ministarstvo zaštite životne sredine. Takođe, zakonom je predviđeno i formiranje Ministarstva za evropske integracije. Naime, ukida se Kancelarija za evropske integracije, iz razloga što će delokrug rada Kancelarije preuzeti Ministarstvo za evropske integracije.

Nakon usvajanja novog Zakona o ministarstvima, mandatarka Ana Brnabić predstavila je narodnim poslanicima svoj ekspoze i predlog sastava nove Vlade. Ona je poručila da će ekonomski razvoj, digitalizacija i obrazovanje biti ključni prioriteti nove vlade. Nastavak evropskih integracija i kontinuitet u reformama i spoljnoj politici su okviri rada njenog budućeg kabineta.

I pored činjenice da je većina ministara iz prethodne Vlade zadržala svoje pozicije, Ana Brnabić predstavila je i tri nova imena koja će činiti njen kabinet. Branko Ružić, Goran Trivan i Nenad Popović su novi ministri. Branko Ružić, potpredsednik SPS-a, vodiće Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Dosadašnji gradski sekretar za ekologiju Goran Trivan sa gradskog prelazi na republički nivo, vodiće novi resor u Vladi – ministarstvo životne sredine. Još jedan novi član Vlade, bez portfelja, biće i Nenad Popović iz Srpske narodne partije. Biće zadužen za inovacije. Pored toga, aktuelni ministri Aleksandar Vulin i Zoran Đorđević menjaju mesta. Vulin će biti ministar odbrane a Đorđević preuzima resor za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja.

Nakon dva dana rasprave, sa 157 glasova “za” i 55 “protiv” narodni poslanici usvojili su Predlog odluke o izboru Vlade Republike Srbije.

Neposeredno pre izbora Vlade, predsednik Bundestaga Savezne Republike Nemačke, Norbert Lamert posetio je Srbiju i obratio se narodnim poslanicima, prenevši poruku o potrebi postojanja jakih parlamenata u Evropi. "Kompromisi su neophodan uslov za funkcionisanje jednog demokratskog sistema i tako ih treba shvatiti, i ne samo shvatiti nego i primeniti." poručio je Lamert u Narodnoj skupštini Republike Srbije.


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine

[27.06.2017.]

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Maja Gojković sazvala je Devetu posebnu sednicu Narodne skupštine za sredu, 28. juna, sa jednom tačkom dnevnog reda - izbor Vlade i polaganje zakletve predsednika i članova Vlade.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine, sa početkom u 10 časova.