Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 15 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka

Samostalni poslanici

Zajedno za Srbiju

...

Milovan Marković

Demokratska stranka