Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 15 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

...

Gordana Čomić

Demokratska stranka
...

Dušan Milisavljević

Demokratska stranka

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica

Samostalni poslanici

Zajedno za Srbiju