Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 15 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Savez vojvođanskih Mađara

...

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara

Liberalno demokratska partija

...

Kenan Hajdarević

Liberalno demokratska partija
...

Nataša Mićić

Liberalno demokratska partija
...

Nenad Milić

Liberalno demokratska partija
...

Žarko Korać

Socijaldemokratska unija