Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 18 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Demokratska stranka

Liga socijaldemokrata Vojvodine

...

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
...

Karolj Čizik

Liga socijaldemokrata Vojvodine

Savez vojvođanskih Mađara

...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara

Ujedinjeni regioni Srbije

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica