Detalji glasanja

Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 10 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"

...

Slobodan Alavanja

Srpska narodna partija
...

Bratislav Jugović

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Jovan Palalić

Srpska narodna partija
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije

...

Josip Broz

Komunistička partija
...

Vladan Zagrađanin

Socijalistička partija Srbije
...

Nina Pavićević

Socijalistička partija Srbije