Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 0 Uzdržani: 10 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Natan Albahari

Stranka slobode i pravde
...

Ana Oreg

Građanska demokratska partija

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Tamara Milenković Kerković

Srpski pokret Dveri
...

Boško Obradović

Srpski pokret Dveri
...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO

...

Biljana Đorđević

Zeleno-levi front
...

Jelena Jerinić

Zeleno-levi front
...

Robert Kozma

Zeleno-levi front
...

Radomir Lazović

Zeleno-levi front
...

Đorđe Pavićević

Zeleno-levi front