Raspodela glasanja

Za: 0 Protiv: 13 Uzdržani: 0 Nisu glasali: 0 Nisu prisustvovali: 0

Preuzmi rezultate glasanja u Excel formatu

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK

...

Radmila Vasić

Srpski pokret Dveri
...

Ivan Kostić

Srpski pokret Dveri

Demokratska stranka - DS

...

Sanja Miladinović

Demokratska stranka
...

Nebojša Novaković

Demokratska stranka
...

Dragana Rakić

Demokratska stranka

MORAMO - ZAJEDNO

NADA - NOVI DSS - POKS

...

Marija Vojinović

Monarhisti
...

Branko Vukajlović

Monarhisti
...

Gorica Gajić

Nova Demokratska stranka Srbije
...

Ljubinko Đurković

Monarhisti
...

Zoran Sandić

Nova Demokratska stranka Srbije

PRAVAC EVROPA - SSP, PSG, PREOKRET, SLOGA

...

Željko Veselinović

Stranka slobode i pravde
...

Tatjana Pašić

Stranka slobode i pravde