Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Aleksandar Senić

Aleksandar Senić

Socijaldemokratska stranka

Govori

Zahvaljujem gospodine predsedavajući.

Izbor gospodina Zorana Đorđevića za ministra odbrane je vrhunac demagogije Aleksandra Vučića. Nemam ništa protiv gospodina Đorđevića, samo želim da podsetim da je Aleksandar Vučić dva meseca odlagao smenu Bratislava Gašića, jer navodno nije imao adekvatno rešenje za ministra.

A gle sada, našao je to rešenje u samom Ministarstvu odbrane i to državnog sekretara. Pitam se da li je moguće da premijer ne zna ni ko su mu državni sekretari u ministarstvima i da su mu potrebna skoro tri meseca da bi došao do jednog od njih? To je ista ona demagogija kojom Aleksandar Vučić nama imputira politiku – mrzimo Vučića. Da se razumemo, ja ne mrzim nijedno ljudsko biće na ovom svetu. To što Aleksandar Vučić mrzi sve one koji nisu zavedeni njegovom demagogijom i ne glasaju za njega je njegov problem.
Gospodine Bečiću, 5. februara u 16 sati i 15 minuta je Aleksandar Vučić pričao sledeće - na kraju, ja volim tu politiku mrzimo Vučića, to je najbolja politika itd. Pošto ga tada niste prekinuli, ja vas molim da me pustite, pošto je to očigledno tema.
Upravo o tome i pričam, da nemam nikakvu mržnju, jer ja…
Zato što je on meni imputirao to kada smo smenjivali Bratislava Gašića. Ja hoću to da kažem.
U redu. Nećemo glasati za gospodina Đorđevića, jer ne podržavamo ovu Vladu, jer je princip korisnosti društvu podredila socijalnoj korisnosti, sopstvenoj koristi i sopstvenoj bitnosti.
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Kada pričamo o Predlogu zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, stav naše poslaničke grupe je da zakon na prvo čitanje i nije toliko loš, ali, ima dosta nedostataka. Mi smo to probali kroz amandmane da popravimo i uložili smo 32 amandmana. Nadam se da ćete ih pažljivo razmotriti i da ćemo prekosutra pričati o njima.
Takođe, želeo bih da mi gospođa ministarka odgovori na pet pitanja u vezi zakona, jer postoje, bar u javnosti, neke nejasnoće. Prvo pitanje – da li je cilj da nove sistematizacije dovedu do neraspoređenih službenika koji će potom biti otpušteni ili premešteni? Zatim – zašto je predviđeno da onaj ko odbije premeštaj koji mu ne odgovara, automatski biva otpušten? Zašto ni ovde, kao ni kod Zakona o javnim preduzećima, nema roka u kom mora da se raspiše konkurs i u kom mora da se isti okonča?
Kada je u pitanju status vršioca dužnosti, da li je najbolje rešenje koje ste mogli da predvidite za status vršioca dužnosti taj da ukoliko položaj nije popunjen, može da se postavi v.d. na tri meseca, uz mogućnost još tri meseca? Dakle, da ukupno šest meseci bude v.d. stanje?
Na kraju, kojom logikom ste se rukovodili da službenik na položaju samo kada se prvi put postavlja, to ide preko javnog konkursa, a po isteku prvog mandata može da mu se produžava mandat i bez javnog konkursa. Mi smatramo da je ovo apsolutno neprihvatljivo.
Sa druge strane, otvara se i pitanje određenih lokalnih samouprava, jer ste u članu 51. predvideli da službeniku prestaje rad na položaju i sad tačka 4) ukidanjem jedinica lokalne samouprave, odnosno gradske opštine.
Ja dolazim iz jedne male lokalne samouprave u kojoj je Vlada ukinula sud, u kojoj nemamo javnog beležnika, gde je katastar razvlašćen, gde ova Vlada ne dozvoljava da zaposlimo javnog pravobranioca, saobraćajnog inspektora, pravnike koji su neophodni za efikasno funkcionisanje naše lokalne samouprave. I, moje pitanje je – da li Vlada uopšte ima strategiju za održivi razvoj tih malih lokalnih samouprava koje imaju do 20.000 stanovnika, ili će ih samo jednostavno ukinuti što se nagoveštava ovim zakonom.
Dakle, nije mali broj lokalnih samouprava koje imaju manje od 20.000 stanovnika. Tu žive i rade neki ljudi, potpuno je neprimereno da im se samo jednim članom zakona predvidi ukidanje lokalne samouprave i da će službenicima zaposlenim u tim opštinskim upravama prestati radni odnos ukoliko se lokalne samouprave ukinu.
Sada bih pričao o Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju. Pretpostavljam da imamo predstavnike Visokog saveta sudstva u sali. Moje jednostavno pitanje je – Kako birate sudije koje predlažete i ako možete da mi objasnite proces kandidovanja i izbora, jer naše sudstvo je u ovom trenutku u potpunom rasulu. Vi možete da se žalite na neku neuspelu reformu u pravosuđu od pre pet, šest godina, itd, ali ono što se sada dešava u našem pravosuđu je daleko, daleko ispod nivoa na kom je naše pravosuđe bilo do 2012. godine.
Želim da vam navedem samo jedan primer gde sam lično učestvovao i pitao određene službenike u sudu, konkretno reč je o Osnovnom sudu u Velikoj Plani, sudska jedinica u Smederevskoj Palanci, gde jedan moj prijatelj ima ostavinski postupak, gde je potpuno sve čisto. On je naslednik prvog reda, predao je zahtev za raspravu za održavanje ostavinske rasprave još u oktobru 2013. godine i do dan danas nije zakazano ni prvo ročište. Dakle, više od dve i po godine postupajući sudija nije zakazao ni prvo ročište. Jednostavno želim da mi objasnite šta to rade sudije koje ovde biramo na vaš predlog, ako ne postupaju u određenim predmetima.
Ostalo je još, obično se o tome ne raspravlja, Predlog odluke o izmenama Odluke o razrešenju i imenovanju članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, na predlog Srpske napredne stranke, gde se generalno mi ne mešamo u kadrovska rešenja koje druge stranke predlažu, ali je interesantno da je ponovo za predsednika Republičke izborne komisije predložen prof. dr Dejan Đurđević, koji je već podneo ostavku na mesto predsednika Republičke izborne komisije 7. avgusta 2014. godine, iz ličnih razloga koje nije objasnio. Njegovo pravo, ali nam nije jasno kako to da je taj čovek ili da je taj čovek ponovo predložen za predsednika Republičke izborne komisije, a pri tome znamo da Srpska napredna stranka propagira neko pravilo da nema duplih funkcija. Čovek ima prema evidenciji Agencije za borbu protiv korupcije, ja brojim, evo bar šest javnih funkcija i sada mu dodajemo ponovo funkciju predsednika Republičke izborne komisije.
Da li će taj čovek moći da obavlja tu funkciju pored svih funkcija koje već obavlja. On je vanredni profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, član Ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita u Ministarstvu pravde i državne uprave, član Ispitne komisije za sprovođenje javnobeležničkog ispita, opet u Ministarstvu pravde i državne uprave. Ovde imam podatke i o tome kolika su njegova mesečna primanja, ali to je, hajde da kažemo, njegova lična stvar. Postavljamo pitanje – da li će on stići da obavlja i tako važnu funkciju kao što je predsednik Republičke izborne komisije, a i sam je podneo ostavku 7. avgusta 2014. godine, iz ličnih razloga. Zahvaljujem.
Reklamiram i ja povredu Poslovnika, jer ste morali da prekinete mog kolegu Babića, član 106, prvo nije rekao koji član Poslovnika reklamira.
Drugo, da se razumemo, ja nisam rekao o kom konkretnom predmetu se radi i nisam nikako mogao da izvršim uticaj na sud, jer nisam rekao o kom predmetu se radi, imam mnogo prijatelja, tako da sigurno ni jedan sudija neće da istražuje ko su moji prijatelji u bilo kojim predmetima.
Jednostavno, primedba koju je kolega izrekao, apsolutno ne stoji i mislim da je trebalo da ga prekinete odmah posle druge rečenice.
Ne tražim da se izjasni Skupština.
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Gospodine predsedniče Vlade na prvom mestu želim da vam se zahvalim na obaveštenju da će se narodni poslanici SNS vratiti da glasaju, jer smo se baš pitali da li će učestvovati u glasanju, a pošto smo od režisera ove predstave dobili odgovor, ja vam se zahvaljujem na obaveštenju.
Očekivao sam danas pobedu pristojne i moderne Srbije, Srbije koja promoviše rodnu ravnopravnost, nad Srbijom koja promoviše klečanje žena, bila ona novinarke ili ne, a ovde smo celog dana slušali žalopojke, sažaljenja, razumevanja, opravdanja i samo što nije rečeno da je to bio lapsus.
Gospodin Gašić je po mom uverenju samo postupio u skladu sa svojim životnim načelima, karakterom, temperamentom i vaspitanjem.
Sada, hronološki, trebalo vam je dva meseca da pošaljete zahtev za smenu ministra, a podsećam vas, ili nema ni potrebe da vas podsećam, vi to dobro znate, jer ste se trkali da ova Vlada koju sada vodite bude najbrže formirana Vlada prvi put u istoriji Srbije. Trebalo vam je samo šest nedelja od održavanja parlamentarnih izbora da formirate celu Vladu sa 18 ministara. Sada dva meseca ne možete da pronađete samo jednog ministra.
Dakle, sva vaša statistika i te lovorike, koje ste pobrali kao najbrže formirana Vlada, jednostavno pada u vodu. Ali, pošto ne možete da nađete ministra, ja vas pitam – koji su kriterijumi za izbor ministra? Ovde smo od vas o gospodinu Gašiću…
Ja vređam?
Šta sam rekao?
Dakle, čuli smo da je gospodin Gašić, ja sam citiram šta je premijer rekao, rekao je da je njegov prijatelj, odličan saradnik, dobar i vredan čovek. Zašto premijera niste tada prekinuli kada je to pričao? Znači, molim vas, nemojte da me ometate.
Uz svo poštovanje i prema vama, gospodine premijeru i gospodine ministre, bivši, odlazeći ili budući, to nisu dovoljne preporuke da neko bude ministar odbrane. Ja nisam ekspert u oblasti vojske i odbrane, ali sam zato pitao ljude koji su za tu oblast stručni - koje su to reference gospodina Gašića dovele na mesto ministra odbrane? I niko od njih nije znao da mi da odgovor. Samo mi je jedan, verovatno u šali rekao, i sada citiram: „Verovatno je lepio pločice ili krečio garnizon u Kruševcu, ne znam tačno, pitaj Vučića.“
Dakle, od svega što ste rekli, ja sam zaključio da je jedini kriterijum da neko bude ministar odbrane to što je vaš jedan od najboljih prijatelja ili jedan od vaših najboljih prijatelja. I odmah da vam kažem, po tom kriterijumu sigurno nećete moći da nađete novog ministra odbrane, jer ste sve vaše najbolje prijatelje i kumove postavili na ministarska mesta i rukovodeće funkcije. Dakle, nema ih više, verovatno.
Da se vratim. Ja gospodina Gašića uopšte ne krivim zbog toga što smo mi primorani da danas učestvujemo u ovoj farsi. Za mene ste vi, gospodine Vučiću, jedini i isključivi krivac, ne zbog toga što ste uopšte predložili svog prijatelja, bez ikakvih kompetencija za to mesto, već zbog toga što nije smenjen pre nego što je rekao ministarki da voli kada ona klekne, ili lako klekne, novinarki.
Dakle, kada je pao helikopter, ja ne znam zašto je uopšte postojalo bilo kakvo opravdanje da ministar ne bude smenjen? Navodili ste da u Rusiji postoji 31 razlog da ministar odbrane bude smenjen, da je u Americi to 24 razloga bilo itd, ali ja vas podsećam da u Rusiji i Americi ne padaju helikopteri zbog toga što se priređuje medijski spektakl.
Samim tim, ne postoji nikakvo opravdanje zašto gospodin Gašić nije smenjen pre toga. Da ne podsećam da je odbijao da dostavi informaciju o incidentu u kome su učestvovali vojna policija i vaš brat, Zaštitniku građana itd.
Sve u svemu, želim vam da što pre, pod uslovom da vaša režija uspe i vaši poslanici se vrate u parlament i izglasaju vaš predlog, tj. usvoje vaš predlog, da što pre nađete ministra odbrane. I predlažem vam da to ovaj put može da bude i neka žena.
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Kao što je već ovlašćeni predstavnik naše poslaničke grupe Socijaldemokratske stranka – Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbiju rekao, naša poslanička grupa će u danu za glasanje podržati sva tri zakonska predloga.
Ostaje jedna nejasnoća, pa molim gospodina ministra da mi odgovori, pošto mi nije najjasnije – zašto se ovaj zakon ne odnosi i na postupak sprovođenja međunarodnih mera ograničavanja koje Republika Srbija uvodi, primenjuje ili ukida na osnovu pravnih akata Evropske unije?
Dakle, tamo gde su razlozi za donošenje zakona piše – donošenjem ovog zakona Republika Srbija će ispuniti jednu od obaveza iz pregovaračkog Poglavlja 31 – spoljna, bezbednosna i odbrambena politika, čime će u potpunosti biti uspostavljen pravni okvir za primenu međunarodnih mera ograničavanja.
To je u redu, dakle, mi podržavamo to, želimo da se naše zakonodavstvo usaglasi sa pravnim tekovinama Evropske unije. Imali smo izveštaj Evropske komisije za 2015. godinu, gde je naglašeno da je neophodno da donesemo upravo ovaj zakon, koji je već tada bio u skupštinskoj proceduri. Sve je to u redu, ali me zbunjuje član 1, gde ne piše da se to odnosi na pravne akte Evropske unije.
Dakle, piše – da se odnosi na pravne akte koji su doneti od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, što je sasvim u redu. Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, što je naravno u redu, kao i pravnih akata drugih međunarodnih organizacija koji obavezuju Republiku Srbiju. Pravni akti Evropske unije ne obavezuju Republiku Srbiju, jer Republika Srbija nije članica Evropske unije.
Dakle, da bi pravni akti Evropske unije ili Evropske komisije, Evropskog saveta obavezivali Republiku Srbiju, mi prethodno moramo da promenimo Ustav. Pošto ovde nije navedeno da će se ove mere ograničavanja odnositi i na pravne akte Evropske unije, pitam se kako se mi to usklađujemo sa pravnim tekovinama Evropske unije, a zakon koji donosimo se ne odnosi na usklađivanje sa pravnim aktima Evropske unije? Vrlo prosto pitanje.
Da vam kažem, mi smo dali amandman koji predviđa da se ubaci i to da se usklađivanje vrši sa pravnim aktima Evropske unije i smatramo da je ovo nenameran propust, koji ćete prihvatanjem našeg amandmana ispraviti.
Takođe, tamo gde su razlozi za donošenje zakona, tačka 5) kaže – nacrt je pripremljen u skladu sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju, usvajanje pravnih tekovina Evropske unije, usvajanje ovog zakona definisano je kao prioritet u Nacionalnom programu za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju. To podržavamo i to je apsolutno tačno i neophodno, ali opet se vraćam na pitanje koje sam već dva puta postavio. Dakle, zašto se ovim zakonom ne propisuje i postupak sprovođenja međunarodnih mera, ograničavanja na osnovu pravnih akta donetih od strane Evropske unije?
Molim vas da mi ne odgovarate da sam za to da Srbija uvede sankcije Rusiji, jer nisam. Dakle, naša politička stranka, naša stranka se jasno opredelila da je protiv uvođenja sankcija Rusiji. Mi smatramo da u ovom trenutku to Srbija sebi ne može da dozvoli, da naša ekonomija nije dovoljno jaka da može da se odrekne tako velikog tržišta i ovo ograničavanje koje ima, ili koje bi trebalo da preuzme Srbija kada je u pitanju usklađivanje sa spoljnom politikom Evropske unije, se ne odnosi samo na Rusiju.
Pošto smo u izveštaju Evropske komisije za 2015. godinu videli da se naša zemlja nije usaglasila sa direktivama i stavovima Evropske komisije kada su u pitanju restriktivne mere prema Moldaviji, možda možete sada da nam odgovorite koji su bili razlozi? Dakle, za Rusiju su sasvim jasni nepobitni razlozi, mi ih podržavamo, Srbija ne treba da uvede sankcije Rusiji, ali zašto se Srbija nije usaglasila sa restriktivnim merama Evropske komisije i Evropskog saveta kada je u pitanju Moldavija? To je drugo pitanje.
Voleo bih da mi odgovorite na ova dva pitanja. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Reklamiram član 106. našeg Poslovnika, stav 1. kaže da govornik može da odgovori samo o tački dnevnog reda o kojoj se vodi pretres. Ako je prethodni govornik govorio o amandmanu koji je na dnevnom redu, evo, ja ću sada da izađem iz ove sale i neću da se vraćam do vanrednih parlamentarnih izbora.
To što se vi pravite da ne čujete i što gledate u taj ekran, a ja vam sve vreme sugerišem da on ne priča o temi, to jednostavno nije moj problem. Ja se samo nadam da će uskoro ovi vanredni parlamentarni izbori i da će ovakvo sramno vođenje sednica Narodne skupštine otići u istoriju.
Ne tražim da se glasa o ovome.
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Na prvom mestu želim da pitam predsednika Vlade, Aleksandra Vučića, da li postoji granica u ponižavanju novinara od strane Vlade Republike Srbije i premijera Vlade?
Juče smo putem medija saznali od premijera da je Bratislav Gašić smenjen sa funkcije ministra odbrane. Kako je to moguće, kada Narodna skupština o tome nije glasala? To je samo još jedan primer kako Aleksandar Vučić ne poštuje državne institucije i ustavni poredak ove zemlje.
Dakle, moje pitanje upućeno premijeru glasi – kada će Bratislav Gašić zaista biti smenjen sa funkcije ministra odbrane?
Ovo pitanje postavljam uz podsećanje da je Aleksandru Vučiću trebalo šest nedelja od parlamentarnih izbora da sastavi Vladu od 18 ministara, a sada ne može da pronađe samo jednog ministra za tri nedelje.
Nama je odavno jasno da Srpska napredna stranka apsolutno nema kadrove da bi uspešno upravljala ovom zemljom, ali verovatno da postoji neka ne stranačka ličnost koja bi prihvatila taj odgovoran posao.
Podsećam i da je premijer, Aleksandar Vučić, posle izjave Bratislava Gašića da voli novinarke koje lako kleknu, rekao da moramo da zaštitimo sve žene u Srbiji i da će Srbija biti moderna, pristojna i normalna zemlja.
Moje pitanje Aleksandru Vučiću je – zašto ne štiti sve žene u Srbiji i da li je odustao od toga da Srbija bude moderna, pristojna i normalna zemlja?
Podsećam i na to da je Socijaldemokratska stranka iznela svoj stav da Bratislavu Gašiću ne sme da bude ostavljeno vreme da podnese ostavku, već da mora biti razrešen, ili smenjen ovde u Skupštini.
Upravo se dešava suprotno od toga i sasvim jasno je da se ide na to da Bratislav Gašić eventualno podnese ostavku na kraju redovnog zasedanja i da onda ostane da vrši svoju ministarsku funkciju do vanrednih parlamentarnih izbora.
Zbog toga, još jednom pitam, podsećajući i na odgovornost Bratislava Gašića za pad helikoptera, podsećajući na njegov neprimereni sukob sa Zaštitnikom građana, kada je odbijao da dostavi informaciju o incidentu u kome su učestvovali Vojna policija i Andrej Vučić, podsećajući i na to da je protiv njega podneta krivična prijava zbog diskriminacije u Vojsci Srbije, kao i na to da je svom sinu i supruzi dodeljivao novac iz budžeta Grada Kruševca za njihovu televiziju, kada će Bratislav Gašić biti smenjen sa mesta ministra odbrane?
Takođe, da li su, naprednim srpskim rečnikom rečeno, „kombinacije“ koje Bratislav Gašić završava za Aleksandra Vučića prioritet u odnosu na poštovanje ljudskih prava u ovoj zemlji? Zahvaljujem.