Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Miodrag Linta glasao
usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao