Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanica Dijana Vukomanović glasala

Dijana Vukomanović

Socijalistička partija Srbije