Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Tomislav Ljubenović

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Govori

Ne bih hteo da nešto posebno polemišem sa uvaženim kolegom iz razloga što same činjenice govore u smislu, ono što je sve objasnio i što se veoma često služe tim objašnjenjem koliki je suficit i koliko je poboljšanje standarda života, ja bi samo hteo da dam konstataciju, koliki je odlazak mladih, obrazovanih ljudi koji svakodnevno odlaze iz Srbije? To je odgovor na konstataciju i na diskusiju mog prethodnika. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Članom 3. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu o kome danas vodimo raspravu predložena je izmena članova 8. osnovnog zakona.

Član 8. osnovnog zakona odnosi se na nadležnosti glavnog grada. Srpska radikalna stranka je mišljenja da kada predstavnici vlasti menjaju bilo koji postojeći zakon taj novi tekst mora da bude kvalitetniji od prethodnog i u tom smislu smo podneli ovaj amandman.

Srpska radikalna stranka ovim amandmanom predlaže da se u tački 17. reči – može učestvovati zamene rečju – učestvuje. Pored toga što bi tekst zakona bio kvalitetniji od mnogo većeg je važnosti što bi ovom izmenom bila stvorena obaveza gradu Beogradu da finansira protivgradnu zaštitu i da osniva poljočuvarsku službu.

O značaju protivgradne zaštite je zaista suvišno raspravljati. To je nešto što bi zaista zakonom trebalo postaviti kao prioritet. Važno je istaći da u mnogim jedinicama lokalne samouprave ima i te kako velikih problema kada se radi o plaćanju strelcima. Na svaku potencijalnu opasnost od grada vredni strelci provode sate i sate pored lansirnih rampi kako bi zaštitile letinu, objekte i ljude. Imamo i slučajeva da neispravnost lansirskih rampi koje nisu u situaciji da adekvatno odreaguju i opravdaju svoju ulogu. Imali smo takvih slučajeva u skorašnjem periodu.

Međutim, naknade koje se njima isplaćuju su više neko mizerne, a te naknade dobijaju od Republike preko Hidrometeorološkog zavoda. Pojedine jedinice lokalnih samouprava su ranije izdvajale novčana sredstva za dodatne naknade strelcima. Međutim, sada to nije slučaj jer ne postoji nijedan zakonski osnov za takva izdvajanja. Ako bi tako nešto radili, prekršili bi zakon. Upravo zbog toga predstavnici vlasti treba da imaju sluha kada narodni poslanici opozicije kroz amandmane predlažu rešenja koja su u interesu svih građana i da o amandmanima SRS dobro razmisle pre nego što ih odbiju. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Ovakve izmene Zakona o glavnom gradu, koje je predlagač predložio u članu 12. Predloga zakona, Narodna skupština ne bi smela da usvoji ni u kom slučaju.

Ukoliko Narodna skupština ne prihvati ovaj amandman poslaničke grupe SRS, biće pogaženi svi osnovni principi na kojima treba da se zasniva najminimalniji dijalog vlasti i opozicije.

Predlagač želi da ubuduće načelnik Gradske uprave grada Beograda za svoj rad i rad uprave ne odgovara Skupštini grada, kako je definisano sadašnjim odredbama zakona.

Naime, u važećem zakonu piše da načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini grada i Gradskom veću u skladu sa statutom grada i aktom u organizaciji gradskih uprava za pojedine oblasti.

Predlagač želi da iz zakona izbaci odgovornost načelnika prema Skupštini grada i da ubuduće on odgovara samo Gradskom veću.

Svima nama je dobro poznato, ali ću to ipak reći, da sastav Gradskog veća čine predstavnici vlasti, a da sastav Skupštine čine odbornici, kako vladajuće većine, tako i opozicioni odbornici.

Predlagač sada namerava da u potpunosti ukine kontrolu funkcije Skupštine i na taj način omogući načelniku Gradske uprave grada Beograda da radi šta god hoće i on i članovi vladajuće strukture u gradu. Tako nešto ni u kom slučaju ne može da bude dobro, ne može da bude u interesu niti građana grada Beograda, niti u interesu građana drugih jedinica lokalne samouprave, jer će se ovakva rešenja preneti i na njih.

Zato je poslanička grupa SRS podnela ovaj amandman i njegovim prihvatanjem imate mogućnosti da sprečite mnogo toga lošeg u budućnosti što će proizvesti ove odredbe zakona o glavom gradu. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Predstavnici vlasti u Narodnoj skupštini Republike Srbije uporno ignorišu predloge SRS, ali mi ćemo biti uporni i nećemo odustati od predloga zakona koji mogu da utiču na poboljšanje pojedinih oblasti u životu, u ovom slučaju u oblasti dečije zaštite, tačnije finansijske podrške porodici sa decom.

Ovaj naš predlog za izmenu i dopunu je sveobuhvatan i precizan u delu kojim se regulišu dečiji i roditeljski dodaci. Prihvatanjem ovih izmena koje predlaže SRS bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona, kojim je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete, bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Predstavnici vlasti Republike Srbije bi trebalo da dobro razmisle kako će ubuduće trošiti novac iz budžeta Republike Srbije, da li će nastaviti po starom ili će napraviti trajnu preraspodelu sredstava, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka.

Na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, usvajanjem ovih izmena i dopuna ostvarila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom, koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije, iz Leskovca i drugih opština Jablaničkog okruga, iz Pčinjskog okruga. Odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu, sigurno se više neće vratiti, ali treba uložiti sve napore da oni koji su tu i ostanu.

Demografski problemi su veliki, a jedan od najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovan odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge, znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja predloga zakona o sprečavanju korupcije neke odredbe jasno definišu, pa smo u ime SRS podneli ovaj amandman na član 41.

Član 41. odnosi se na definisanje pojma sukoba i interesa, inače, korupcija je bolest koja razara društvo, a konkretno u Srbiji je u mnogo višem nivou što ne bi smelo da bude kada je u pitanju vlast koja za sebe želi da kaže da je odgovorna, morala bi mnogo više pažnje da posveti istinskoj borbi protiv korupcije.

Pred nama se sada nalazi zakon, čijim usvajanjem će biti zamenjen Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, međutim, suštinsko poboljšanje se ne vidi u tekstu ovog zakona, i ovde je najviše pažnje posvećeno o osnivanju nove agencije, koja će se za sada zvati Agencija za sprečavanje korupcije.

U obrazloženju za donošenje ovog zakona je navedeno da je za sprovođenje ovog zakona potrebno obezbediti sredstva u iznosu od milion dinara samo za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije. Navedeno je još i to da će biti i zaposleno 17 novih državnih službenika i da je potrebno za njihove plate u 2020. godini obezbediti 25,6 miliona dinara, za izgradnju aplikativnog softvera potrebno je 3,1 milion dinara i još 240.000 za njegovo godišnje održavanje. Za sredstva za rad novozaposlenih planirano je 3,3 miliona dinara i još skoro milion za sprovođenje obuku, za buduće lobiste.

Još jednom se navodi da je potrebno izdvojiti sredstva za objavljivanje oglasa o javnom konkursu za izbor organa agencije u 2020. godini, ali se ovog puta radi o iznosu od 200.000 dinara.

Navedeni su i iznosi potrebni u 2021. godini, ulaganje novca iz budžeta Republike Srbije u borbu protiv korupcije u sprečavanje korupcije ne bi treba žaliti kada bi bili rezultati. Situacija je koju sada imamo nije dobra, pa samo možemo da iznesemo činjenice da je ovo jedna u nizu agencija koja skoro, pa apsolutno ničemu ne služe. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom kojim je poslanička grupa SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakona, predložena je izmena člana 16. Članom 16. predlagača želi da izmeni član 114. osnovnog zakona a SRS ovim amandmanom predlaže da se posle tačke 11) doda tačka 12) koja glasi – svako ko javno tvrdi da se u Srberenici desio genocid. Kako bi građanima Srbije bilo jasnije zbog čega predlažemo ovaj amandman podsetiću da je predsednik SRS dr Vojislav Šešelj više puta objasnio da jeste došlo do pogibije muslimanskih zarobljenika ali da genocida nije bilo.

Priča o genocidu je smišljeno plasirana kako bi se srpski narodu nanela nemerljiva šteta. Stav da u Srebrenici nije bilo genocida mora da se brani na svakom mestu jer je više razloga zašto se genocid nije mogao desiti. Prvi razlog je što su tamo streljani isključivo ratni zarobljenici, nije bilo dece niti žena. To je nešto što ne treba odobravati ali se nikako ne može nazvati genocidom. Pojedinac ne može da bude izvršilac genocida, to može da bude samo država ili paradržava. Pokušaje da se u javnom mnjenju stvori utisak o genocidu je pokušaj da se optuži srpska država i srpski narod zajedno sa Republikom Srpskom.

Ono što je važno istaći jeste ko je taj ko pokušava da stvori takav utisak za novac stranih obaveštajnih službi, nevladinih organizacija u Srbiji postoje neki koji prenose glasine da je u Srberenici bilo genocida. To rade neke novine, neke elektronski mediji i pojedinci potpuno nesmetano. Zato SRS svojim amandmanom želi da doprinese tome da takvi dođu pod udar zakona i to pod najtežu krivičnu sankciju i predstavnici vlasti bi morali još jednom dobro da razmisle i prihvate ove naše amandmane. Hvala vam.
Hvala, gospodine predsedavajući.

Finansijska podrška porodicama sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba da deca u porodicama sa decom koja nisu u mogućnosti da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se dečiji roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete, bez obzira na red rođenja, mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Produženje vremenskog perioda isplate roditeljskog dodatka i to: za treće dete do navršene 18. godine života, umesto dosadašnje 10. godine života, za četvrto dete do navršene 18. godine života, umesto dosadašnje 10. godine života, za peto i svako naredno dete za koje se do sada nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18. godine života, obezbedilo bi delimičnu finansijsku sigurnost porodicama sa više dece. Republika Srbija se poslednjih decenija suočava sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju u kojoj je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva.

Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno održava na rađanje i podizanje dece. Imajući u vidu ove činjenice, neophodno je da država hitno preduzme i sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom uticalo bi se u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koja bi motivisala roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije. Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije…
Zahvaljujem.

Kada je reč o zakonu koji je od izuzetne važnosti za građane Republike Srbije, poslanička grupa SRS insistira na većoj dozi ozbiljnosti, pa je to razlog zašto smo podneli amandman na član 13. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji.

Mi smo predložili brisanje člana 13, jer smo zaprepašćeni koliko je propusta u dosadašnjem zakonu, što smo uvideli iz predloženih izmena i dopuna. Zato je naš stav da treba primeniti pored poslanika Narodne skupštine i izaći sa novim predlogom zakona.

U obrazloženju razloga za donošenje ovih izmena zakona predlagač na početku navodi da je resorno ministarstvo nadležno za obavljanje poslova državne uprave u oblasti železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, koji se odnosi, između ostalog, i na legalizaciju projekta izgradnje saobraćajne infrastrukture i infrastrukturne projekte od posebnog značaja u oblasti niskogradnje.

Baš iz ovih razloga je i stav poslaničke grupe SRS da se ova oblast mora mnogo ozbiljnije urediti i da se tom poslu mora mnogo ozbiljnije i pristupiti.

Dalje su u obrazloženju navedena dosadašnja iskustva u realizaciji projekata i zaključci da u procesu realizacije projekta puno vremena oduzima rešavanje imovinsko-pravnih odnosa pre izdavanja građevinske dozvole i da zbog toga radovi često kasne sa realizacijom.

Kao problem su identifikovani izrada projekta, parcelizacije i preparcelizacije, zatim, sprovođenje procedura u katastru po tim projektima i na kraju sam proces eksproprijacije, ali se u toku eksproprijacije nailazi na razne probleme, kao što su nelegalni objekti, čekanje rešenja, zahtev za legalizaciju za te objekte, neupisani objekti u katastru, preseljenje stanovništva, žalbe na rešenja o upisu u katastar, žalbe na rešenja o eksproprijaciji i slično.

Sve ovo navedeno je razlog više da predlagač posluša savet poslaničke grupe SRS i ozbiljno pristupi izradi potpuno novog zakona. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na član 8. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o žičarama i transport lica, predloženo je da se reč ministar zameni rečju ministarstvo.

Ovaj stav SRS dugo već iskazuje kroz svoja amandmane, ali predstavnici vlasti se uporno oglušavaju na ove naše dobronamerne sugestije. Razlozi za ove naše predloge su jasni i ministar predstavlja ministarstvu, nije sporno da određene akte on i donosi.

Međutim, i ministar je živ čovek i mnogo je situacija u kojoj on može da bude sprečen da određeni akt donese. Baš takva situacija, zakonom je potrebno definisati da podzakonske akte donosi ministarstvo. Dakle, bitno je da se podzakonski akti donose, da regulisanje određene oblasti ne trpi zbog nemogućnosti ministra da taj akt bude donet, a možda i da se otkloni mogućnost da ministar ne želi ili izbegava da donese određene akte.

Mnogo je primeraka kašnjenja donošenja podzakonskih akata, probijanje svih mogućih rokova, pa postoje rupe u zakonu, jer je neka oblast ostala ne uređena. S obzirom na to da žičare predstavljaju vrlo kompleksne sisteme sa pravno-tehničkog i bezbednosnog aspekta, nema sumnje da zakon kojim se one uređuju, treba da bude kvalitetan i da se njegovim izmenama i dopunama pristupi na ozbiljan način, a sa ciljem unapređenja zaštite zdravlja i bezbednosti lica i bezbednosti imovine.

Kada uzmemo u obzir sve navedeno, jasan je razlog za donošenje ovog amandmana poslaničke grupe SRS. Zašto bi ovaj amandman trebalo da bude prihvaćen, a to je da tekst zakona koji će biti usvojen, bude što kvalitetniji. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 9. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju.

Mi smo ovim amandmanom predložili da se član 9. Predloga zakona briše. Naše je mišljenje da je staro rešenje bolje i sveobuhvatnije.

Naime, članom 9. predlagač želi da izmeni član 161. postojećeg Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju. Izmena koja se predlaže je kozmetička, ničemu ne doprinosi i lošije je rešenje u odnosu na postojeće rešenje. Mi smo pokušali predlagaču da amandmanom na to skrenemo pažnju.

Ovo nije prvi put da se vrše izmene ovog zakona. Predlagač je naveo da se izmene vrše zbog neophodnosti hitnog usaglašavanja sa odredbama zakona i podzakonskim propisima kojima se uređuje bezbednost saobraćaja na putevima, u delu koji određuje kvalifikacije profesionalnih vozača, kao i zbog neophodnosti preciziranja pojedinih odredbi zakona radi obezbeđivanja jedinstvene primene propisa od strane organa upravljanja svih jedinica lokalne samouprave.

Navedeno je još da će ove izmene dovesti do stvaranja povoljnijih uslova za obavljanje navedenih delatnosti, bez nametanja bilo kakvih novih troškova i obaveza privrednim subjektima.

Ukoliko predlagač zaista teži ka ovome što je naveo u obrazloženju, trebalo bi još jednom dobro da razmotri amandmane Srpske radikalne stranke i prihvati ih. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 7. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca, poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana. Članom 7. predlagač želi da izmeni član 23. osnovnog zakona koji se odnosi na radnu dozvolu za zapošljavanje. Poslanička grupa SRS je predložila ovim amandmanom izmenu u članu 23. osnovnog zakona u stavu 2. tačka 2, i to tako što će sada glasiti – dokaz da ima odgovarajuće kvalifikacije za obavljanje konkretne delatnosti u slučaju kada je potrebno prilikom registracije kod nadležnih organa.

Naše mišljenje je da stranac koji namerava da se u Republici Srbiji bavi preduzetništvom ne treba da se obavezuje na način kako je to u postojećem članu zakona propisano. Predstavnici vlasti Republike Srbije koji su pred poslanike Narodne skupštine izašli sa ovim predlogom najavili su kao osnovni razlog za donošenje ovog zakona preciziranje odredbi zakona, kojima se vrši pojednostavljenje postupaka izdavanja dozvola za rad, a u cilju daljeg razvijanja povoljnijeg poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija.

Sada kada se usvajaju ove izmene zakona treba imati još jednu bitnu stvar u vidu. Treba usvojiti što kvalitetniji tekst zakona, jer će za koju godinu Srbiji zaista biti potreban veći broj stranaca koji će raditi, jer ako se nastavi ovaj trend odlaska mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, koji je prisutan u poslednjih nekoliko godina, jedino rešenje će biti zapošljavanje stranaca. Većina srpske mladosti i pameti svoj posao uveliko traži i nalazi van Srbije, jer su svuda u okruženju mnogo povoljniji uslovi za rad. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Finansijska podrška porodicama sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodicama sa decom koja nisu u mogućnosti koja to ostvare, tj. postignu, a broj takvih porodica je sve veći. Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojim je definisano da se pravo na dečiji, roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Svako dete bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno, tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Produženje vremenskog perioda isplate roditeljskog dodatka i to za treće dete do navršene 18 godine života umesto dosadašnjih 10 godina života.

Za četvrto dete do navršene 18 godine života umesto dosadašnjih 10 godina života, za peto dete i svako naredno dete, za koje se do sada nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života i obezbedilo bi delimičnu finansijsku sigurnost porodicama sa više dece.

Republika Srbija se poslednjih decenija suočava sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja.

Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva. Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno odražava na rađanje i podizanje dece.

Imajući u vidu sve činjenice neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskih položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, uticalo bi se u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Što se tiče finansijskih sredstava, potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg o roditeljskog dodatka, na način kako SRS predlaže, ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Usvajanjem ovih izmena i dopuna, stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i za finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije, iz Leskovca i drugih opština Jablaničkog i Pčinjskog okruga, gde odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu sigurno se više neće vratiti, treba uložiti sve napore da oni koji su tu, tu i ostanu.
Dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 36. Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je podnela poslanička grupa SRS predloženo je da se izmeni navedeni član u stavu 1. koji se odnosi na druga pravna lica, pružaoce zdravstvene zaštite. Ovde je reč o fakultetima u sastavu univerziteta na kojima se izvode integrisani studijski programi, akademskih studija iz oblasti medicinskih, stomatoloških i farmaceutskih nauka.

Predlagač ovog zakona, oni mogu obavljati zdravstvenu delatnost preko svojih organizacionih jedinica, ako ministarstvo rešenjem utvrdi da te organizacione jedinice ispunjavaju uslove za određenu vrstu zdravstvene ustanove propisane ovim zakonom i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona. Mi smo ovim našim amandmanom predložili brisanje reči – i propisima donetim za sprovođenje ovog zakona.

Razlog za podnošenje ovog amandmana je potreba da se uslovi za obavljanje zdravstvene delatnosti jasno utvrde zakonskim odredbama, a ne propisima za sprovođenje ovog zakona. Da ne bi došlo do nesporazuma SRS nema ništa protiv ovog vida pružanja zdravstvenih usluga, samo insistiramo da zakon jasno bude definisan, uslovi za njihovo obavljanje zdravstvene delatnosti.

Ovaj predlog zakona je možda malo obimniji, ima 270. članova, ali je materija takva da mi u SRS smatramo da ne bi predstavljalo nikakav problem ako bi se dodao još koji član kojim bi se preciziralo sve što je neophodno da se precizira, jer oblast zdravstvene zaštite je i te kako bitna, jer je zdravlje ljudi važnije od svega.

Zakone koje usvaja Narodna skupština moraju da budu u interesu građana Republike Srbije i morali biste da saslušate, a ponekad i uvažite konstruktivne predloge opozicije, kako pojedine stvari ne bi ostale nedorečene. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o zdravstvenoj zaštiti neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 116.

Član 116. se odnosi na direktora zdravstvene ustanove, tačnije na postupak sprovođenja javnog konkursa za izbor direktora. Mi smo predložili da se u ovom članu izmeni stav 22, tako da glasi – direktor zdravstvene ustanove imenuje se na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da se ovakvim amandmanskim rešenjem precizira da direktor zdravstvene ustanove može da bude više puta imenovan. Predlagač nam u obrazloženju navodi da je ovo zakonsko rešenje uvedeno da ne bi vremenski bio ograničen mandat direktora koji se pokazuje kao izuzetan rukovodilac i menadžer.

Svakako da dobre rukovodioce zdravstvenih ustanova treba stimulisati da ostanu na tim mestima, treba ih zadržati da ne odu u inostranstvo što je poslednjih nekoliko godina postala masovna pojava kod naših zdravstvenih radnika, čime je država Srbija na ogromnom gubitku.

Istovremeno, važno je istaći i da direktori zdravstvenih ustanova koji ne obavljaju svoj posao u skladu sa zakonom, koji osramote svoju struku, treba da budu razrešeni i da u buduće ne mogu da obavljaju funkciju direktora.

Prihvatanjem ovog amandmana poslaničke grupe SRS bila bi napravljena razlika između te dve kategorije direktora, i onima koji dobro rade svoj posao omogućeno imenovanje više puta na mesto direktora zdravstvene ustanove. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, predstavnici vlasti u Narodnoj skupštini Republike Srbije uporno ignorišu predloge SRS, ali mi ćemo biti uporni i nećemo odustati od predloga zakona koji mogu da utiču na poboljšanje pojedinih oblasti života, u ovom slučaju u oblasti dečije zaštite, tačnije finansijske podrške porodicama sa decom.

Ovaj naš predlog za izmenu i dopunu je sveobuhvatan i precizan u delu u kome su regulisani dečiji i roditeljski dodatak. Prihvatanjem ovih izmena zakona koje predlaže SRS bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Predstavnici vlasti Republike Srbije bi trebalo da dobro razmisle kako će u buduće trošiti novac iz budžeta Republike, da li će nastaviti po starom ili će napraviti trajnu preraspodelu sredstava i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka.

Na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Usvajanjem ovih izmena i dopuna stvorila bi se osnova za podsticaj rađanja više dece i finansijsko osnaživanje porodica sa decom koje bi motivisalo roditelje da ostanu u Srbiji, da se zaustavi trend masovnog odlaska iz Srbije.

Svedoci smo svakodnevnog odlaska čitavih porodica sa juga Srbije. Iz Leskovca i drugih opština Jablaničkog okruga odlaze mladi ljudi, mladi bračni parovi sa malom decom. Oni koji odu sigurno se više neće vratiti, ali treba uložiti sve napore da oni koji su tu i ostanu.

Demografski problemi su veliki, a i jedan broj najvećih je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Kada tome dodamo i masovni odlazak mladih i sredovečnih ljudi, jasno je da bi vlast morala hitno da reaguje ukoliko želi da se situacija malo popravi. Ukoliko nastavi da se oglušuje o ovakve naše predloge znači da vlasti nije bitno kakva će biti budućnost Srbije. Hvala.