Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanika Tomislav Ljubenović

Tomislav Ljubenović

Srpska radikalna stranka

Govori

Hvala, predsedavajući.

Stav je da Predlog zakona o kome danas vodimo raspravu ne treba usvojiti. Srpska radikalna stranka je izrazila kroz amandmane koje smo na njega podneli, kojima smo predložili brisanje svih članova. U tom smislu je i ovaj amandman na član 10. Predloga zakona koji se odnosi na obrazovanje komisije koja bi pratila primenu zakona.

Poslanička grupa SRS insistira na tome da Narodna skupština Republike Srbije mora da poštuje Ustav Republike Srbije i da spreči usvajanje jednog ovakvog zakona. Zagovornici pune autonomije Vojvodine su nedvosmisleno iskazali svoje namere, a na Narodnoj skupštini je da takve namere spreči, da ih saseče u korenu, jer su i trenutne okolnosti previše. Postojanje Vlade AP Vojvodine je nepotrebno. To je samo jedna administracija više.

Mi se zalažemo za maksimalnu autonomiju lokalnih samouprava, i to za jačanje svih lokalnih samouprava. Srbiji nisu potrebne podele, a pravljenje autonomnih pokrajina u Srbiji je bila samo želja za slabljenje Srbije. Ovaj Predlog zakona bi vodio ka fiskalnom separatizmu, kojim sve i počinje, pa zato smatramo da se prihvatanje ovog amandmana poslaničke grupe SRS ne bi smelo dovesti u pitanje, kao i svi ostali amandmani naše poslaničke grupe, jer se našim amandmanima sprečava usvajanje ovog Predloga zakona. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Gospodine ministre, smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o ugostiteljstvu neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 4.

Član 4. se odnosi na definisanje ugostiteljske delatnosti i na to ko i kako može da je obavlja. Mi smo predložili da se doda novi stav 6. koji glasi – Agencija za privredne registre je dužna da izda rešenje za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti u roku od tri dana od dana podnošenja kompletne dokumentacije.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da ovakvim amandmanskim rešenjem treba obavezati Agenciju za privredne registre da u razumnom roku izda rešenje za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti. S obzirom na to da predlagač oblast ugostiteljstva želi da zakonski definiše odvojeno od turizma, što je do sada bio slučaj, on je u obrazloženju naveo da je kao prioritet zadatak definisana borba protiv sive ekonomije, unapređenje konkurentnosti Srbije kao turističke destinacije, unapređenje posebnog ambijenta i pojednostavljenje poslova za fizička lica, pružaoce ugostiteljskih usluga, smeštaja koji dominiraju u strukturi smeštajnih kapaciteta Srbije, kao i digitalizacija turizma i ugostiteljstva uvođenjem modernih tehnologija u poslovanje kako privrednih subjekata, tako i javnog sektora.

Ukoliko predlagač zaista želi da pojednostavi poslovanje pružaoca ugostiteljskih poslova, neophodno je izbeći sve birokratske prepreke, pa tako i trajanje izdavanja rešenja za početak obavljanja ugostiteljske delatnosti što bi se postiglo prihvatanjem ovog amandmana poslaničke grupe SRS. Hvala.
Hvala predsedavajući.

Ovim amandmanom koji je poslanička grupa SRS podnela na član 1. Predloga zakona o turizmu, predloženo je da ispred značaja reči, doda se – neophodno. Povod za ovakvo amandmansko rešenje, potreba da se naglasi neophodnost značaja razvoja turizma. Inače, turizam je oblast koja ima šta da ponudi, ali nažalost nije dovoljno iskorišćena i čijem razvojem se situacija može i te kako popraviti, naročito u ovom trenutku kada većina stanovništva u Srbiji živi u jako lošim materijalnim uslovima.

Jugoistok Srbije raspolaže mnogobrojnim prirodnim lepotama, a kulturno-istorijsko naselje je značajno. Kao najveći u Jablaničkom upravnom okrugu, grad Leskovac ima značajnih mogućnosti za razvoj turizma koji nije dovoljno iskorišćen i čiji resursi nisu stavljeni u razvoj i dobrobit građana Vučja, Grdeličke klisure, Preljanske klisure.

Leskovac je grad koji trenutno ima dve značajne manifestacije – leskovačku roštiljijadu i leskovački karneval. Ove manifestacije iz godine u godinu okupljaju sve značajniji broj posetilaca. Leskovac je domaćin finskog festivala „Lajf“, kao i balkanske smotre mladih stripo autora, koji najstariji strip festival bivše Jugoslavije.

Inače, u oblasti prehrambene industrije izvršeno je blindiranje dva proizvoda koji u svom nazivu sadrže ime grada Leskovca, leskovački roštilj, meso i leskovački domaći ajvar.

Srpski narod na jugu i jugoistoku Srbije ima očuvane mnoge verske objekte. Pre dve godine je jedna od najvećih svetinja u leskovačkom kraju obeležila 500 godina postojanja čuveni Jašunjski manastir „Svetog Jovana preteče“.

S obzirom na to da se radi o području koje ima šta da ponudi, Srpska akademija nauka i umetnosti je pokazala interesovanje za Leskovac i Jablanički upravni okrug i za istraživanje o ulozi i utisci turizma na lokalni ekonomski razvoj.

Kada uzmemo u obzir sve ove turističke potencijale jasan je razlog za podnošenje ovog amandmana poslaničke grupe SRS i zašto bi ovaj amandman trebalo da bude i prihvaćen. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poslanička grupa SRS je podnela amandman na član 2. Predloga zakona o turizmu.

U članu 2. su navedena načela na kojima se zasniva uvođenje odnosa u oblasti turizma. Mi smo predložili ovim amandmanom da se u stavu 1. u tački 5. umesto reći „zaštite“ stavi reč „razvoj“.

Naše mišljenje je da razvoj nacionalne ekonomije je osnov za razvoj turizma. Razvoj turizma mogla bi da bude osnova za poboljšanje materijalnog položaja stanovništva na jugu i jugoistoku Srbije, koja nudi mnoštvo turističkih potencijala čijim bi razvojni predstavnici vlasti u Srbiji trebalo malo više da se pozabave.

Na teritoriji opštine Lebane, koja se nalazi u Jablaničkom upravnom okrugu, nalazi se arheološki lokalitet Caričin grad ili Justinijana Prima iz VI veka. Reč je o jednom od najvećih i najznačajnijih i vizantijskih gradova unutrašnjosti Balkana, podigao ga je veliki vizantijski car Justinijan I.

Grad je bio važan crkveni administrativni i vojni centar gradske ulice su popločane pravougaonim krečnjačkim pločama uokvirene pokrivenim tremovima sa stubovima na kojima se ostajanju lukovi arkada.

Postoji kompleks episkopske palate. Imala je podno grejanje, koje se zagrevalo toplim vazduhom. Zatim, velika katedrala crkva koja spada u red najmonumentalnijih spomenika vizantijske arhitekture na balkanskom poluostrvu.

U stambenom delu grada blizu tog foruma otkopana je trobrodna bazilika sa kriptom pronađena u fragmenti podnog mozaika i fresaka.

Spomenici crkvene svetovine arhitekture podignuti su u VI veku. Naselje se snabdevalo vodom iz veštačkog jezera, čija je brana bila dugačka 100, a visoka 6,15 metara.

Ulaganjem u razvoj turizma u jednoj sredini, kakvo je Lebane, bilo bi do merljivog značaja za stanovnike ovoga kraja. Hvala.
Hvala.

Član 4. odnosi se na planiranje i razvoj turizma. Mi smo predložili da se posle reči „turizam“ dodaju reči „sa posebnim osvrtom na razvoj u nedovoljno razvijenim područjima u Republici Srbiji“. Time bi bila stvorena obaveza da sprovođenjem podsticajnih mera za razvoj turizma sagledaju nedovoljno razvijena područja, jer ih u Srbiji ima mnogo i ta područja poseduju turističke potencijale koje bi trebalo razvijati.

Jug i jugoistok već godinama zaostaju za ostalim delovima Srbije i neopravdano su zapostavljeni od strane srpske vlasti, a naročito kada je reč o turizmu, jer u ovoj oblasti zaista imaju šta da ponude.

Najznačajnije turističke centre u ovom delu Srbije – Leskovac, Pirot, Vranje i Prokuplje karakteriše bogato kulturno nasleđe, dobra komunikacijska povezanost sa svim većim gradovima u zemlji i inostranstvu, ali i tradicionalnim kulinarskim specijalitetima.

Spomenik prirode Đavolja varoš nalazi se na jugu Srbije. To je retki prirodni fenomen koji se nalazi na Radan planini, u blizini Kuršumlije, u Topličkom upravnom okrugu. Vranje je grad u Pčinjskom okrugu koji danas ima dosta sačuvanih spomenika iz turske epohe. Među značajnijima su Stari hram, Pašini konaci, koji su među najlepšim primerima arhitekture balkanskog stila južne Srbije. Pirot je poznat po pirotskim ćilimima, siru, kačkavalju i starim zanatima. Nalazi se na krajnjem jugoistoku Srbije i karakterističan je po arhitekturi sa vidljivim znacima turskog perioda i prirodnoj lepoti. Posebno je poznat Momčilov grad, tvrđava sagrađena početkom 14. veka.

Na jugu i jugoistoku Srbije postoji veliki broj banja koje karakterišu velikom lekovitošću i čijim bi razvojem na ogromnom dobitku bio i ovaj kraj, ali i čitava Srbija – Vranjska banja, Bujanovačka banja, Niška banja, Protom banja, Lukovska banja, Sijarinska banja i Vlasinsko jezero, jedno od najlepših destinacija u Srbiji. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi državni sekretar Žikica Nestorović, amandmanom na član 12. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti hrane poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana. Članom 12. predlagač želi da izmeni član 25. osnovnog zakona koji se odnosi na zabranu stavljanja u promet hrane koja nije bezbedna. Inače, član 25. osnovnog zakona u stavu 3. ima tri tačke, a predlagač sada predlaže šest tačaka.

Ovim našim amandmanom smo predložili izmenu, i to tako što će se u stavu 3. izmeniti tačka 6, umesto reči „vrednosti“, predložili smo da stoji reč „koncentracije“. Predlagač ovim izmenama i dopunama zakona opet navodi u obrazloženju da se zakon menja zbog propisa EU.

Najpre navodi da su u osnovni zakon iz 2009. godine preneti odgovarajući propisi EU, a zatim navodi i nedostatke sistema bezbednosti hrane u Republici Srbiji, koji su identifikovani u određenim radnim dokumentima EU, o napretku Republike Srbije u procesu evropskih integracija, odnosno u godišnjim izveštajima o napretku u periodu od 2009. do 2014. godine, kao i u izveštaju za 2016. godinu, koji prate saopštenje komisije upućeno evropskom parlamentu, Savetu evropskom, ekonomskom i Socijalnom komitetu, Komitetu regiona o politici proširenja EU za 2016. godinu.

Mi iz poslaničke grupe SRS smo mnogo puta do sada savetovali predstavnike vlasti u Republici Srbiji da zakon koji usvaja Narodna skupština mora biti u interesu građana Republike Srbije, a ne EU i što je još važnije, da interesi građana moraju biti zaštićeni tako što će se doneti zakon i poštovati.

Navešću primer nepoštovanja zakona i podzakonskih akata, gde smo svedoci bili svi samo pre nekoliko godina, a to je aflatoksin kriza kada su bile česte promene Pravilnika o dozvoljenoj količini aflatoksina u mleku. Predstavnici vlasti Republike Srbije ne bi smeli da dozvole da se ikada više dogode takve stvari, jer neodgovornost u takvim slučajevima može dovesti do raznih oboljenja onih ljudi čija ishrana nije bezbedna. Hvala.
Hvala.

Ovim amandmanom, koji je poslanička grupa SRS, podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sredstvima za zaštitu bilja predložena je izmena člana 31.

Članom 31, predlagač želi da izmeni član 79. osnovnog zakona, kojim su definisane kaznene odredbe i to za učinjeni privredni prestup od strane pravnog lica i odgovornog lica u pravnom licu.

Srpska radikalna stranka ovim amandmanom predlaže izmene najnižeg iznosa predviđene kazne i to tako što će taj iznos umesto 700.000 dinara biti milion dinara. Najviši iznos predviđene kazne od tri miliona dinara ostaje ne promenjen.

Dela koja su u članu 79. osnovnog zakona o sredstvima za zaštitu bilja definisana kao privredni prestup su i te kako ozbiljna dela i smatramo da bi i najniži iznos predviđene kazne trebalo povećati kako bi se preventivno delovalo na privrednike kako bi se klonili činjenih dela.

Kako bi građanima Srbije bilo jasnije zbog čega predlažemo povećanje kazne, navešću samo neka od dela koja čine privredni prestup.

Stavljanje u promet i promena sredstava za zaštitu bilja, koje nije registrovano u skladu sa ovim zakonom, odnosno suprotnom rešenju o registraciji, stavljanje u promet i promena preparata, odnosno pomoćno sredstvo za zaštitu bilja koje nije registrovano u skladu sa ovim zakonom, vršenje ispitivanja neregistrovanih sredstava za zaštitu bilja bez rešenja o dozvoli za istraživanje i razvoj, odnosno suprotno tom rešenju, stavljanje u promet sredstva za zaštitu bilja, kojima je istekao rok upotrebe, primene sredstava za zaštitu bilja protivno zabrani primene, primena sredstava za zaštitu bilja toksičnih za pčele i druga dela koja zbog kratkog vremena za obrazlaganje amandmana ne mogu i nisam u situaciji da sve i navedem. Hvala.
Hvala.

Podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Republika Srbija je poslednjih decenija suočena sa velikim brojem demografskih problema, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan i udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva.

Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno održava na rađanje i podizanje dece. Imajući u vidu ove činjenice neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodice sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom uticalo bi u značajnoj meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Finansijska podršaka porodicama sa decom u vidu ostvarivanja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljenje osnovnih potreba dece u porodicama sa decom koje nisu u mogućnost da to samostalno postignu, a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona kojima je definisano da se pravo na dečiji roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete bez obzira na rođenje mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Produženjem vremenskog perioda isplate roditeljskog dodatka, i to: za treće dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života, za četvrto dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života, a za peto i svako naredno dete za koje se do sada nije moglo ostvariti pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života, obezbedili bi delimičnu finansijsku sigurnost porodicama sa više dece.

Što se tiče finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje ovog zakona, stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije, i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka. Zahvaljujem.
Hvala, predsedavajući.

Amandmanom na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju poslanička grupa SRS je predložila izmenu ovog člana u stavu 2, brisanjem dela teksta.

Članom 2. predlagač želi da izmeni član 62. osnovnog zakona, koji se odnosi na opšti uspeh učenika.

Predlagač kao svoj cilj ističe potrebu usklađivanja ovog zakona sa novim zakonom o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o kome će, nadamo se, kasnije u toku ove zajedničke rasprave, biti više reči.

Mi iz poslaničke grupe SRS ističemo da je cilj donošenja ovog zakona poboljšanje u toj oblasti u kojoj se zakon donosi, što u ovom predlogu zakona nije slučaj. Zato smo i podneli ovaj amandman, kojim smo predložili da se u stavu 2. tekst: „osim učenika trećeg i četvrtog razreda osnovne škole koji se prevodi u naredni razred, u skladu sa zakonom“ izbriše.

Smatramo da trenutno zakonsko rešenje nije u interesu učenika osnovnih škola, njihovih roditelja ili staratelja, da nije u interesu čitavog društva.

Pogrešan način iskazivanja opšteg uspeha učenika stvara pogrešne navike kod učenika, jer je u stvari jedna vrsta protekcionizma. Učenici kojima se taj protekcionizam dopušta stiču utisak da bez truda mogu da postignu sve, a njihovi školski drugovi koji vredno uče stiču utisak da je neko neopravdano dobio nešto što nije zaslužio.

Zbog takvog načina, koji dopušta prelazak u više razrede sa nedovoljnim ocenama, koji od učenika stvara protekcioniste, poslanička grupa SRS je podnela ovaj amandman. Smatramo da, ukoliko predlagač želi zdravije odnose u društvu, treba da prihvati ovaj amandman. Hvala.
Hvala predsedavajuća.

Ovim amandmanom koji je SRS podnela na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, predloženo je da se u članu 7, postojećeg člana 73. stav 8. tekst „prevodi se u naredni razred na osnovu odluke odeljenskog veća“, zamenjuje tekstom „polaže popravni ispit“.

Član 73. osnovnog zakona odnosi se na ocenjivanje i napredovanje učenika, a stav 8. konkretno definiše da učenik 2. i 3. razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja, koji na kraju drugog polugodišta ima nedovoljne ocene, prevodi u naredni razred na osnovu odluke odeljenskog veća.

Mi iz SRS smo mišljenja da bi usvajanjem predloženog amandmana došlo do smanjenja protekcija u prvim godinama socijalizacije dece, u prvim godinama školovanja.

Predstavnici vlasti u Srbiji moraju da budu svesni toga da generalno, nedostatak dece, a samim tim i nedostatak školske dece se ne može nadoknaditi protekcionizmom, jer je to loša vaspitna uloga školstva.

Nedostatak dece se nadoknađuje boljim uslovima života roditelja koji treba tu decu da rađaju i čuvaju, boljim uslovima za zapošljavanje mladih ljudi kako bi ostali u Srbiji, a ne da svakodnevno odlaze iz svoje zemlje. Odlaze da se ne vrate i da tamo formiraju porodicu i odgajaju svoju decu, ali ta deca neće ići u srpske škole.

Zato su srpske škole prazne, zato je sve evidentniji nedostatak školske dece. Taj problem se ne može rešiti protekcionizmom, ukoliko predlagač želi dobro narednim generacijama učenika, prihvatiće ovaj amandman poslaničke grupe SRS. Hvala.
Hvala.

Smatramo da je potrebno da se prilikom usvajanja Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu neke stvari jasno definišu, pa smo mi iz SRS podneli ovaj amandman na član 11.

Predlagač člana 11. menja se član 17. osnovnog zakona koji se odnosi na vaspitno-disciplinske mere i postupak za povredu obaveze učenika.

Mi smo predložili izmene stava 5. tako što se tačka zamenjuje zapetom i dodaje tekst – odnosno zakonskog zastupnika.

Mišljenje poslaničke grupe SRS je da ovaj amandman rešenje predlagača ne bi trebalo da odbije, jer je reč o usklađivanju ovog zakona sa porodičnim zakonom Republike Srbije.

Stav 5. u celosti glasi – za lakšu povredu obaveze učenika obavezno je pojačati vaspitni rad ustanove i roditelja. Već u narednim stavovima član 17. stav 6. i 7. zakonodavac, pored roditelja uključuje odredbe ovog zakona i staratelja učenika i drugog zakonskog zastupnika, tako da bismo mogli reći da je u stavu 5. tehničkom greškom izostavljeno i da bi ta tehnička greška mogla biti ispravljena.

Prihvatanjem ovog amandmana poslanička grupa SRS, s druge strane imali bismo jasnije definisane odredbe, utemeljene na odredbama porodičnog zakona Republike Srbije. Hvala.
Hvala, predsedavajuća.

Amandmanom na član 4. Predloga zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja koje je podnela poslanička grupa SRS predloženo je da se izmeni navedeni član u stavu 3. koji se odnosi na sedište Centralnog registra. Ono što je značajno, napomenuto je, predlagač u obrazloženju navodi da Centralni registar jeste elektronski vođena baza podataka zasnovana po visokim standardima i performansama, te se podrazumevaju nadležnosti u pogledu vođenja registra za posebna, izabrana, imenovana, postavljena i angažovana lica. Kod korisnika javnih sredstava se obezbeđuje automatizam u pogledu unosa podataka i unakrsnih kontrola, a u sve u cilju poboljšanja kvaliteta podataka zaposlenih lica, korisnicima javnih sredstava, kao i boljem planiranju u budžetska sredstva. Da li će zaista tako biti? Predstavnici SRS će redovno pratiti. U okviru vremena koje nam stoji na raspolaganju ćemo o tome govoriti i građanima Srbije.

Nakon navoda predsednika SRS dr Vojislava Šešelja o delima Rasima LJajića, Vlada nije preduzela ništa, ništa nije preduzeto i nakon dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i upozorenja narodnih poslanika SRS da Rasim LJajić podržava grupu „Vakat je“ i da je u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom koji za državu Srbiju iznosi najgore optužbe. Taj isti Rasim LJajić je potpredsednik Vlade Republike Srbije i stvari koje on podržava su nedopustive i zato on više ne bi smeo da ostane na tom mestu. Sadašnja vlast Republike Srbije bi morala ozbiljno time da se pozabavi, a ne da ignoriše upozorenja SRS.
Hvala, predsedavajuća.

Na Predlog zakona o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja poslanička grupa SRS podnela je amandman kojim smo predložili da se promeni naslov, tako da glasi – Zakon o jedinstvenom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Naime, u Republici Srbiji je trenutno na snazi Zakon o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, koji je usvojen 2010. godine, „Službeni glasnik“, broj 30/2010.

Važno je istaći da je 2010. godine, kada je prvi put usvojen ovaj zakon, članom 5. bilo definisano da sredstva za obavljanje delatnosti Centralnog registra obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije na razdelu ministarstva za socijalnu politiku, a ministar rada i socijalne politike je bio Rasim LJajić.

Godine 2014. izvršene su dve izmene i dopune ovog zakona „Službeni glasnik“, 44/2014 i 116/2014. Između ostalog, u članu 5. je definisano da sredstva za obavljanje delatnosti iz Centralnog registra obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije na razdelu ministarstva nadležnog za poslove finansija.

Samostalnim članom zakona i izmenama i dopunama „Službeni glasnik“ 116/2014 definisao je - ministarstvo nadležno za socijalnu politiku je dužno da u roku od 30 dana stupanja na snagu ovog zakona isknjiži opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana iz svojih poslovnih knjiga.

Ministarstvo nadležno za poslove finansija će opremu i sredstva za rad iz stava 1. ovog člana evidentirati u svojim poslovnim knjigama po ispunjenju uslova iz stava 2. ovog člana.

Do današnjeg dana nije došlo do proknjižavanja ovih sredstva u Predlogu zakona koji je danas pred nama. U članu 45. stoji identične odredbe kao u izmenama i dopunama iz 2014. godine. Jedino su članovi zakona različiti. Hvala.
Hvala predsedavajuća.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja.

Članom 1. definiše se osnivanje i delatnost centralnog registra i SRS je mišljenja da je u tekstu zakona neophodno precizno definisanje samog predmeta zakona.

Kao što sam već rekao prilikom obrazlaganja prethodnog amandmana, sada se usvaja potpuno nov zakon, a prethodni je donet 2010. godine u vreme kada je ministar rada i socijalne politike bio Rasim LJajić. Članom 30. tog zakona bilo je definisano da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzor nad radom centralnog registra vrši Ministarstvo nadležno za socijalnu politiku.

Izmenama i dopunama pomenutog zakona, koje su izvršene 2014. godine, definisano je u članu 29.b da nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donetih za njegovo sprovođenje, kao i nadzora nad radom centralnog registra vrši Ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Zaključak koji se nedvosmisleno nameće jeste da se u prethodna i sadašnja vlast u Republici Srbiji činile ogromne ustupke Rasimu LJajiću. U vreme kada je on bio ministar, tadašnja vlast je morala da mu poveri vršenje nadzora nad radom centralnog registra. NJegovim odlaskom na funkciju ministra za trgovinu, turizam i telekomunikacije vršen je nadzor nad centralnim registrom prelazi u Ministarstvo finansija.

Sadašnja vlast tako čini ogroman ustupak Rasimu LJajiću, dopuštajući mu da još uvek bude ministar u Vladi nakon poznatih dešavanja prilikom izbora za nacionalne savete i veze sa Sulejmanom Ugljaninom. Hvala.
Hvala, predsedavajući.

Podneo sam Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom. Republika Srbija poslednjih decenija suočava se sa velikim demografskim problemima, a jedan od najvećih demografskih problema je nedovoljan broj novorođene dece. Broj novorođenih je mnogo niži od broja preminulih, što je dovelo do negativnog prirodnog priraštaja. Evidentan je veliki broj mladih ljudi koji napuštaju zemlju, pa je izuzetno povećan udeo starog stanovništva u ukupnom broju stanovništva.

Ekonomska situacija u Republici Srbiji je sve lošija, pa se veliki broj porodica suočava sa nedostatkom finansijskih sredstava, što se direktno odražava na rađanje i podizanje dece. Imajući u vidu ove činjenice, neophodno je da država hitno preduzme sve mere kojima bi se stvorili uslovi za poboljšanje finansijskog položaja porodica sa decom i omogućila sigurnost u pogledu davanja države budućim roditeljima.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, uticalo bi značajno u meri na rešavanje jednog od najvećih demografskih problema, a to je nedovoljan broj novorođene dece.

Finansijska podrška porodicama sa decom, u vidu stvaranja prava iz ovog zakona doprinela bi poboljšanju uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece u porodicama sa decom koja nisu u mogućnosti da to samostalno postignu a broj takvih porodica je sve veći.

Usvajanjem predloženih izmena i dopuna bile bi stavljene van snage diskriminatorske odredbe važećeg zakona, kojima je definisano da se pravo na dečiji i roditeljski dodatak ostvaruje samo za prvo, drugo, treće i četvrto dete.

Svako dete, bez obzira na red rođenja mora biti ravnopravno tretirano svim pravnim propisima Republike Srbije. Produženje vremenskog perioda isplate roditeljskog dodatka i to za treće dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života, za četvrto dete do navršene 18 godine života, umesto dosadašnjih 10 godina života, za peto i svako naredno dete za koje se do sada nije moglo ostvarivati pravo na roditeljski dodatak do navršene 18 godine života obezbedilo bi delimično finansijsku sigurnost porodicama sa više dece.

Što se tiče finansijskih sredstava, potrebno je sprovođenje ovog zakona. Stav SRS je da treba napraviti trajnu preraspodelu sredstava u budžetu Republike Srbije i to tako što će se konačno prestati sa finansiranjem raznih nevladinih organizacija i taj novac opredeliti za isplatu dečijeg i roditeljskog dodatka, na način kako SRS predlaže ovim izmenama i dopunama Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom.