Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasao




usvojen

Nije prisustvovao






usvojen

Nije prisustvovao







usvojen

Nije prisustvovao