Akta za koje je poslanik glasao

Akta za koje je poslanik Branislav Mihajlović glasao

usvojen

Nije prisustvovao

usvojen

Nije prisustvovao
usvojen

Nije prisustvovao