Prikaz govora poslanika

Prikaz govora poslanice Ružica Nikolić

Ružica Nikolić

Srpska radikalna stranka

Govori

Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovo produženje roka za registraciju oružja je potrebno, jer veći broj građana, odnosno većina građana nije izvršila ovu obavezu koja je po važećem zakonu bila predviđena do 5. marta ove godine. Mi smo podneli veći broj amandmana gde smo tražili da se taj rok dodatno produži u odnosu na predloženi rok i da se na taj način građanima omogući da izvrše svoje zakonske obaveze. Konkretno, ovim amandmanom do 15. aprila 2022. godine je pomeren datum i smatramo da je svako produženje roka nešto što je svakako dobro.

Međutim, ono što je osnovnim zakonom predviđeno i na šta smo vam mi ukazivali jeste član 11. osnovnog zakona, koji predviđa da imaoci dozvole moraju na svakih pet godina da imaju obavezan lekarski pregled. Ono što je praksa u drugim zemljama, jeste izjednačavanje važenja oružanog lista, a to je da zdravstveno uverenje važi onoliko koliko i oružani list. Lekarski pregled je obavezan kada se menja, odnosno produžuje oružani list. Ovo je bitno jer je i kaznenim odredbama predviđeno da ukoliko neki građanin kroz pet godina ponovo ne donese uverenje o zdravstvenoj sposobnosti kazna može biti od 10.000 do 150.000 dinara, a to znači da svi oni koji tu obavezu ne izmire kazniće se ovom novčanom kaznom.

Ovo je nešto što svakako treba da bude promenjeno u osnovnom zakonu i to je da upravo zdravstveno uverenje važi onoliko koliko i važi oružani list, da građani ne bi dolazili u situaciju da budu podvrgnuti ovakvim kaznenim odredbama. Zahvaljujem.
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo vam u načelnoj raspravi rekli da ovaj predlog predstavlja legalizaciju trgovine decom i da se ovakvim predlogom zakona neće rasvetliti istina o bebama koje su nestale iz naših porodilišta i smatramo da ovaj zakon, odnosno predlog treba povući iz procedure.

Nepostojanja adekvatnih mehanizama za sprovođenje istrage ostavlja roditelje da sami moraju da sprovode istrage i da sami pronalaze načine da dođu do istine i utvrde činjenice o svojoj deci koja su im uzeta, odnosno ukradena iz porodilišta. Država se nije dovoljno uključila ni posvetila ovom problemu, čak je bilo i slučajeva da su sudije koje su se bavile slučajevima nestalih beba bile ometane u istragama.

Podsetiću vas na slučaj istražnog sudije iz Niša koji je istraživao i pokušavao da dođe do istine o nestalim bebama i u okviru svog rada ovaj sudija je utvrdio niz nepodudarnosti, nelogičnosti i prevara koje su ukazivale i dokazivale na to da su živorođena deca proglašavana mrtvorođenim i da su najverovatnije prodavana.

U jednom svom intervjuu ovaj sudija kaže da je slučaj nestalnih beba ličio na hobotnicu i da su u pitanju bila teška krivična dela koja su se dešavala više od 20 godina, da su bili umešani mnogi, od državnih organa do političara. Zatim, kaže, zato sam od strane raznih rukovodila i državnih organa bio žigosan, govorili su da sam korumpiran samo da me omalovaže, bilo je poštenih sudija, mučili smo se da dokažemo, bili smo zajedno u toj borbi protiv nekih drugih sudija koji su radili za kriminalce.

Takođe je naglasio da su posle toga doneli nezakonitu odluku o obustavljanju istrage od strane suda i naveo je primer otmice bebe medicinske sestre iz Niša, a za koju kaže da je godinama tu radila, znala je šta se dešava i na kraju je i sama postala žrtva.

Ovde se naime radi o organizovanom kriminalu i, nažalost, ovakvim predlogom nećemo uraditi ništa da se sazna prava istina i još jednom naglašavamo da ovaj zakon treba povući iz procedure, da je ovo samo farsa i da je samo u okviru predizborne kampanje, kako bi se u narednom periodu pričalo kako ste problem nestalih beba rešili. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo i ovim amandmanom tražili brisanje člana, konkretno člana 16, kao što smo tražili i brisanje svih članova Predloga zakona, jer smatramo da se ovim predlogom, a kasnije i zakonom neće rešiti problem nestalih beba koji je prisutan već više decenija.

Mi smatramo da je ovaj predlog zakona sraman, da je ponižavajući kako za svakog roditelja, tako i za svakog građanina Republike Srbije jer se na ovaj način legalizuje, odnosno ozakonjuje trgovina decom. Takođe je ponižavajuća i predložena zakonska odredba kojom se propisuje novčana naknada u iznosu do 10.000 evra, pa vas pitamo, da li mislite da će roditeljima taj novac pomoći da zaborave da im je neko ukrao dete? Naravno da neće niti će im tih 10.000 evra ublažiti bol, jer za svakog roditelja dete nema cenu.

Ovo što radite je sramno i skandalozno i problem je što mislite da sve možete da rešite novcem. Ovo definitivno ne možete. Skandalozno je i način na koji ste formirali sinoć ovu komisiju. Mi smatramo da je ovaj zakon marketinški, da je u predizborne svrhe i da predstavlja bruku i sramotu i farsu kako bi pričali da ste na ovaj način, ovim predlogom počeli da rešavate problem. Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Marinkoviću.

Ispričaću vam slučaj konkretno u mojoj porodici. Moja rođena sestra nije prijavila nestanak bebe, odnosno njena beba je zamenjena.

Naime, po rođenju dete je dobilo dve desetke kao ocenu i majka je videla dete, da bi je posle toga babica i doktor obavestili da dete ima Daunov sindrom, teške anomalije srčane, da ima problema sa plućima i da dete nije za kućnu negu.

Posle po papirima koje smo dobili, jer smo dobili posle sasvim drugo dete, po papirima smo utvrdili da krvna grupa deteta ne odgovara ni krvnoj grupi majke, niti krvnoj grupi oca.

Profesora humane genetike na Defektološkom fakulteta, kasnije kada sam došla u priliku sam pitala kako je moguće da dete ima sasvim drugu krvnu grupu u odnosu na oca i majka, a definitivno su oni roditelji tog deteta, on mi je rekao – koleginice, to što vi mislite, ja ne smem da vam kažem.

Samo zbog toga što nije bila u stanju da prijavi i dalje da istražuje, mi smo mnogo kasnije pogledali te papire i videli da je beba zamenjena.

Tako, da nemojte nama da spočitavate da smo protiv ove priče da se napokon reši slučaj beba i verujte mi, mojoj sestri 10.000 evra ovaj bol neće da vrati, niti će joj vratiti dete. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Samo bih vas pitala, gospodine Laketiću, pošto kažete da se greške dešavaju. Znači, stručno vaše mišljenje, kao doktora – da li mislite da je moguće da dete po rođenju dobije dve desetke, da bi se odmah, maltene posle prvog podoja utvrdilo da dete ima Daunov sindrom koji može da utvrdi svako ko nije doktor, gde je očigledno kad se beba pogleda da dete ima problem sa plućima, da mora da bude na aparatima?

Znači, u startu je beba zaplakala, normalno je sve bilo, posle toga, naprasno, dete mora na aparate, rekla sam za Daunov sindrom i da ima teške anomalije srca. Da li je moguće da se to desi?
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo intervenisali na član 64. Predloga zakona koji se odnosi na banjsko-klimatski oporavak. Naime, mi smo predložili da se pored vojnih invalida i civilnih invalida rata i borcima omogući banjsko-klimatski oporavak. Svi znamo da borci koji imaju određenih zdravstvenih problema upravo zbog toga treba da imaju mogućnost, ali i prednost u upućivanju na banjsko-klimatski oporavak u odnosu na korisnike porodične invalidnine.

Obrazloženje koje ste dali zašto se amandman odbija, kažete, da se odbija iz razloga što je vojnim invalidima, civilnim invalidima rata i korisnicima porodične invalidnine potrebno pružiti banjsko-klimatski oporavak, pa vas pitamo da li to znači da borci koji boluju od istih bolesti kao i vojni i civilni invalidi i korisnici porodične invalidnine da njima ne treba oporavak i rehabilitacija.

Zatim, kažete da predlagač zakona je imao u vidu i finansijske efekte ove odredbe kao i potrebu obezbeđivanja sredstava u budžetu Republike Srbije. Jasno je da se u budžetu obezbeđuju sredstava za oporavak ali to ne znači da borce treba isključiti i uskratiti im ovu mogućnost. Lekarske komisije koje na osnovu medicinske dokumentacije određuju ko je prioritet i kome je neophodan oporavak i rehabilitacija, i da bi borcima bila data mogućnost na oporavak ne treba opredeljivati nova sredstva u budžetu već u okviru postojećih a na osnovu lekarskih nalaza treba napraviti listu na kojoj će se naći i borci. Obrazloženje ovakvo kako ste vi dali, samo pokazuje vaš odnos prema borcima. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, član 5. Predloga zakona definiše cilj priređivanja igre na sreću i mi smo ovim amandmanom samo precizirali ovu zakonsku normu. Ono što je svakako bitno kada su u pitanju igre na sreću jeste da su na početku one uzbudljive, ali da mogu da prerastu u strast i zavisnost koja može prouzrokovati mnogobrojne probleme.

Prema podacima iz 2017. godine, u Srbiji je bilo registrovano 33 hiljade kockara, a među mladima od 18 do 26 godina svaka četvrta osoba je imala problem sa kockanjem. Iako je zabranjeno maloletnim licima da dolaze u kladionicu, kladionice su pune dece, bez obzira na ovu zabranu i ona se uveliko klade. Deca, odnosno maloletnici se dovijaju na različite načine kako bi uplatili tiket, pa često svojim starijim drugovima, komšijama daju novac da to urade.

Takođe je alarmantan podatak da deca prvi put uplate tiket sa 10 godina, i to često uz prisustvo svojih roditelja. Nažalost, posledice svega ovoga mogu biti katastrofalne i društvo svakako mora maksimalno da radi na prevenciji kako bi se mladi sprečili od zavisnosti i kockanja, jer znamo da je najmlađi pacijent, odnosno zavisnik od kocke u jednom od centara za izlečenje kockarske zavisnosti da ima samo 14 godina. To je poražavajuće, kako za same roditelje, tako i za društvo. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u prethodnoj diskusiji iznela sam neke statističke podatke vezane za maloletničko kockanje, koji su alarmantni i dodala bih da 80% adolescenata se bar jednom kockalo tokom života i da 35% učenika privih razreda srednjih škola, a to su deca uzrasta 14 i 15 godina, da su se bar jednom kockali do tada.

Ono što je sve češći problem jeste da se zavisnost u poslednje vreme sve češće javlja kod mladih koji čak i ne moraju da odlaze u kockarnice ili kladionice da bi se kladili. Dostupnost onlajn igara i kladionica, zatim, aparati i rulet su dostupni onlajn, a da bi se kladili nije vam potrebna ni lična karata, a ne morate ni da odlazite u kladionice. Roditelji čak i ne pretpostavljaju da im se deca kockaju preko interneta.

Mi smatramo da zabrana učešća u igrama na sreću treba dodatno da se proširi i da priređivači igara na sreću moraju biti društveno odgovorniji i usmereni ka zaštiti maloletnika.

Zabranu učešća u igrama na sreću treba dodatno proširiti i mi smo amandmanom tražili da zabrana važi i za članove porodica priređivača igara na sreću, ali i na članove porodica zaposlenih kod priređivača igara na sreću, jer će se na takav način smanjiti eventualne zloupotrebe.
Zahvaljujem gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo vam kroz naše prethodne diskusije više puta ukazivali da ovaj Predlog zakona nije utemeljen u Ustavu Republike Srbije i da Ustavni sud svakako mora da ga ospori i da ovakav zakon koji donosite nije suštinskog već marketinškog tipa koji donosite uoči predizborne kampanje.

Ono što je nesporno jeste da ova vlast zatvara oči pred kriminalnim radnjama svojih najviših funkcionera i da uporno izbegavate da ih procesuirate i da stanete na put da se spreči ozbiljan kriminal koji je zastupljen u najvišim organima vlasti.

Da ne postoji dobra volja ili je nesposobnost u pitanju ili ne smete ništa da preuzmete samo zato što to ne dozvoljavaju strane agenture jeste činjenica da i posle otkrivanja raznih afera i umešanosti ministra Zorane Mihajlović i njenih najbližih saradnika, koje u poslednje vreme hapsite pa ih puštate, njihova umešanost u ozbiljan kriminal, a vi ništa ne preduzimate. U više navrata ministar Mihajlović je istakla da nema nikakva primanja od Vlade Republike Srbije, da zarađuje od „Megatrenda“, a da troši mnogo više od onoga što njena imovinska karta pokazuje.

Zatim se postavlja pitanje – da li ćete kada su u pitanju javni izvršitelji, koji su se na muci osiromašenog naroda obogatili, koji su im oteli kuće i stanove zbog toga što nisu bili u stanju da plate komunalne usluge, zato što nisu mogli, da li ćete i njihovu imovinu ispitati? Na žalost, sumnjamo da hoćete, jer i pored podrške više od 100.000 građana Republike Srbije ne postoji dobra volja da se u Narodnoj skupštini na dnevnom redu nađe Predlog zakona SRS o izvršnom postupku i obezbeđenju, kojim bi bili ukinuti javni izvršitelji, a postupak izvršenja vraćen u sudove, čime bi bila zaustavljena pljačka najsiromašnijih građana Srbije koji nisu u stanju da plaćaju svoje dugove. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim članom zakona utvrđeno je formiranje programskih saveta i mi smo, u skladu sa Zakonom o Vladi, predložili više amandmana. Konkretno ovim predložena je izmena da su tri člana Programskog saveta za muzej „Prihvatnog logora Zemun“ predlog Ministarstva za kulturu i informisanje.

Mi smo više puta istakli da je dobro što se ovakav predlog zakona našao u Narodnoj skupštini pred narodnim poslanicima i da mi ovo svakako podržavamo. Smatramo da je ovo prilika da se oda počast svim žrtvama „Starog sajmišta“, koje je svakako mesto nezapamćenog stradanja i mučenja srpskog, jevrejskog i romskog naroda.

Naša dužnost i obaveza je da se ne zaboravi činjenica o postojanju logora, kako na teritoriji Beograda u Drugom svetskom ratu, ali isto tako je i naša obaveza da se ne zaboravi stradanje srpskog naroda tokom ratova 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije u otadžbinskom ratu, gde smo takođe podneli mnogo žrtava.

Žrtve koje je srpski narod, najstradalniji narod na Balkanu podneo nisu na pravi način poštovane i zbog budućih generacija mi moramo neprestano o njima govoriti, kao što moramo govoriti da se u Srebrenici nije desio genocid i da Srbi nisu genocidni narod, a da brutalnu laž koju izdajnici poput Nataše Kandić, Nenada Čanka i njima sličnih izdajnika i srbomrzaca da su Srbi zločinci, agresori i glavni krivci za sukobe 90-ih, da su počinili genocid, da na svakom mestu najoštrije osudimo i osujetimo, jer dokazano je da u Srebrenici nije bilo genocida. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, mi smo ovom intervencijom precizirali predmet ovog zakona i način upisa nepokretnosti, odnosno upis podataka o parceli, objektu, kao i posebnom delu objekta.

Loše je definisan član 5. osnovnog zakona, a naročito deo koji se odnosi na način upisa objekta ili posebnih delova objekata bez upotrebne i građevinske dozvole, odnosno ukoliko nisu ispunjeni svi uslovi predstavlja mogući izvor korupcije i u ovakvim slučajevima ukoliko se podaci o objektu ili njegovom posebnom delu upisuje samo na osnovu elaborata geodetskih radova, upravo je to nešto što je sporno u ovom članu, što predstavlja potencijalni izvor ozbiljne korupcije i očigledno je da podmićivanjem, odnosno novcem ovakva situacija da može da se reši, odnosno da se izvrši upis nepokretnosti.

Ukoliko uzmemo u obzir da je ovo sve pod nadležnošću ministra Zorane Mihajlović, onda nema nikakve sumnje da se novcem može lako sve rešiti, i dozvola, da li građevinska, da li upotrebna, upis u katastar itd. Svedoci smo da je u resornom ministarstvu Zorane Mihajlović u poslednjih mesec dana uhapšeno više osoba, njenih najbližih saradnika zbog zloupotreba službenog položaja, ali i njenog odnosa prema njima.

Mi srpski radikali smo na vreme ukazivali ko je Zorana Mihajlović, rasvetljavali sve afere u koje je ona umešana, od „Behtela“, pa nadalje i ukazivali smo da otvoreno radi protiv Vlade Republike Srbije, protiv države Republike Srbije i zahtevali da se ona razreši.

Zahvaljujem.
Zahvaljujem gospodine Arsiću.

Dame i gospodo narodni poslanici, na upražnjena mesta u Savetu REM, mi smo u decembru birali 2. člana i tada je SRS imala svoj predlog, a to je bio gospodin Dragomir Antonić, najpoznatiji srpski etnolog koji je poznat široj javnosti i koji je od predloženih kandidata u tom momentu bio najbolji. Nažalost, očigledno da nije bio politički podoban, jer vi ste, iako tada niste imali svog kandidata, izabrali dva člana, čime ste obelodanili i ozvaničili upravo kroz taj izvor vašu koaliciju, koaliciju Vučića sa Čedom i sa onim autonomašem Čankom.

Znači sa najvećim otpadnicima i izdajnicima srpskog naroda i pod uticajem, odnosno pod pritiskom raznih nevladinih organizacija koje su pod direktnom kontrolom zapadnih agentura koje promovišu laž da je u Srebrenici bio genocid.

Sada bih postavila pitanje svim članovima REM-a. Zašto uvek izostaje njihova reakcija kada su u pitanju javne ličnosti koje u medijima govore da u Srebrenici bilo genocida? Zašto REM ne reaguje?

Takođe, reakcija uvek izostaje kada se na javnom servisu kaže republika Kosovo. Najmanje je što može da se kaže jeste tzv. Kosovo ili tzv. vlada Kosova. Na takve pojave REM je uvek morao da reaguje.

Istakla bih da je prof. dr Vojislav Šešelj na preko 3.000 strana u svom naučnom delu „U Srebrenici nije bilo genocida“ dokazao da genocida nije bilo i širom Srbije drže se promocije ovog dela, tako da će u subotu 15. februara biti održane tri promocije i to u Bajinoj Bašti u 12,00 časova, Ljubovija 14,30 i Mali Zvornik u 17,00 časova.

Znači, vi ste i tada, prilikom prošlog izbora novih članova Saveta REM, a kasnije ću se osvrnuti na današnje kandidate za članove Saveta REM, ali i danas, iako to vešto krijete da ste u koaliciji, da su vaši partneri ili kako god ih vi to zvali upravo najveći srbomrsci, najveći izdajnici koji vode otvorenu antisrpsku politiku i negiraju jedinu istinu da u Srebrenici nije bilo genocida.

U prilog tome da je vaš najvažniji partner u Novom Sadu, upravo Nenad Čanak, govori činjenica da Čankovi poslanici u Skupštini Vojvodine već tri godine ni jednom rečju ne kritikuju aktuelnu pokrajinsku vlast, kako ne bi izgubili privilegije koje uživaju u Novom Sadu. Podsetiću vas da je jedno od najvažnijih preduzeća, to je vodovod i kanalizacija, da upravo vodi Čanak i njegova LSV. Vi za to kažete, a nemate nikakvo nikakvo drugo razumno objašnjenje da se radi o nekakvoj komunalnoj koaliciji, jer ni vi ni Čanak ne znate kako svom članstvu i građanima Srbije da objasnite prirodu ove koalicije.

Iz biografije današnjih kandidata, ja ću govoriti o dva kandidata, to je Slobodan Cvejić i Slaviša Grujić. Možemo videti da ispunjavaju uslove, ali i da su politički podobni. Međutim, mi bi malo dopunili ove biografije određenim podacima i građanima Srbije još jednom pokazali da su ovo politički izbori, odnosno i dokazali bi vezu LSV i SNS.

Naime Slobodana Cvejića je predložila poslanička grupa SNS u pokrajinskom parlamentu. Radi se o čoveku koji je optužen za plagijat. Njega je naime njegov kolega Vladimir Ilić optužio da je u svojoj knjizi „Socijalna ekonomija“ bez navođenja preuzeo tekstove, grafikone i tabele iz knjige „Komparativna analiza uloge civilnog društva u pružanju usluga socijalne zaštite zapadnom Balkanu“.

Vladimir Ilić je kao član Kadrovske komisije Filozofskog fakulteta trebalo da pred komisijom obrazloži unapređenje Slobodana Cvejića u zvanje redovnog profesora i tada je javnost upoznata o ovom plagijatu.

Drugi kandidat Slaviša Grujić je kandidat LSV i on je od ranije poznat kao predsednik saveta za informisanje te stranke, a sada ukoliko se ne varam član političkog saveta LSV. Znači sve ove informacije koje smo izneli o predloženim kandidatima samo dokazuju naše prethodne tvrdnje, odnosno dokaz su bliske saradnje Vučića i Čanka. Nas čudi SNS koja tvrdi da je orijentisana nacionalno, kako da sarađuje sa Čankom čiji je prvi koalicioni partner Aleksandar Odžić koji se zalaže za rušenje ustavnog poretka Republike Srbije i stvaranje republike Vojvodine. To je nešto što možete pročitati u njegovom stranačkom programu.

Takođe bih podsetila da je Čanak i sam bio protiv donošenja Ustava Republike Srbije, za koji kaže da guši autonomiju Vojvodine i da se otvoreno zalaže za priznanje Kosova, za koje kaže citiram „Kosovo nije Srbija nego prostor na kome žive neki ljudi koji imaju zaokruženu državnu celinu i da promoviše laž da je u Srebrenici bio genocid“. To je vaš koalicioni partner, pa nas zanima kako ćete to građanima Srbije da objasnite. Zahvaljujem.
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Odgovorila bih kolegi da se ovde upravo postavlja pitanje – koliko je Slobodan Cvejić moralna osoba, s obzirom da je u jednom momentu bio optužen za plagijat? Vi ste ti koji su u koaliciji sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine, a ne mi.

Naš stav je jasan. Naš program je jasan i mi to nikada ne menjamo.

Zahvaljujem.
Veoma kratko.

Gospodine Krliću, da li znate kakva je presuda donesena, pošto ja tu informaciju nisam našla? S obzirom da je bio optužen, da li je i osuđen? Da li je dokazan plagijat ili ne, pošto se vi više bavite ovim nego ja?
Zahvaljujem, gospođo Gojković.

Dame i gospodo narodni poslanici, u cilju sprečavanja bilo kakvih mogućih zloupotreba kada je u pitanju učešće nacionalnih manjina u izbornom procesu mi smo i u ovom Predlogu zakona, a i kod Predloga zakona o lokalnim izborima morali intervenišemo.

Naime, o tome da li neka izborna lista, odnosno podnosilac izborne liste ima položaj stranke nacionalne manjine odlučuje RIK posebnim rešenjem pri proglašenju liste, a na osnovu potvrde koju podnosiocu izborne liste izdaje ministarstvo koje je nadležno za upis u Registar političkih partija.

Poznato je da se mi kao stranka zalažemo za zaštitu prava i sloboda nacionalnih manjina kada su u pitanju njihova zagarantovana prava i mi smatramo da je ministarstvo to koje je nadležno da izdaje potvrde, a ne nacionalni saveti, kako je ovde predloženo, u čijoj nadležnosti to nije.

Kao što piše u obrazloženju ovog amandmana, ministarstvo prilikom registracije vodi računa o upisu manjinskih stranaka i njihovo uverenje je jedino merodavno za utvrđivanje da li neka politička stranka ima položaj nacionalne manjine ili nema.

Kao što sam rekla da smo uvek bili za zaštitu prava nacionalnih manjina i našim listama je uvek bilo pripadnika nacionalnih manjina, međutim, ukoliko žele samostalno da izađu na izbore, mi insistiramo da svaka manjinska stranka u svom nazivu ima i naziv nacionalne manjine, kao i da na svakoj stranačkoj listi mora biti najmanje dve trećine pripadnika nacionalnih manjina, jer smo svedoci da je u prethodim izbornim ciklusima bilo mnogo zloupotreba, pa su se na manjinskim listama uglavnom nalazili pripadnici većinskog naroda. Zato vas još jednom pozivamo da prihvatite ovaj amandman, jer je ovo jedini način da se spreče sve moguće zloupotrebe. Zahvaljujem.