55. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije

24.01.2020.

Na sednici Odbora, održanoj 24. janura, razmotreni su sledeći predlozi akata:

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o hidrografskoj delatnosti, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vazdušnom saobraćaju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju, koji je podnela narodni poslanik Katarina Rakić;
Predlog zakona o izmeni Zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o posebnim postupcima radi realizacije projekata izgradnje i rekonstrukcije linijskih infrastrukturnih objekata od posebnog značaja za Republiku Srbiju, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o Registru prostornih jedinica i Adresnom registru, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, koji je podnela Vlada;
Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada;
Predlog odluke o oduzimanju svojstva dobra u opštoj upotrebi delu železničke infrastrukture, koji je podnela Vlada;
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Islamske Republike Iran, koji je podnela Vlada i
Predlog zakona o potvrđivanju Aneksa 1 Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti infrastrukturnih projekata, koji je podnela Vlada.
Predloge akata članovima Odbora u ime Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obrazložila je Aleksandra Damjanović.

Odbor je jednoglasno prihvatio sve predloge akata dnevnog reda 55. sednice Odbora.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Katarina Rakić, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova: Ivana Nikolić, Aleksandar Stevanović, Stefana Miladinović, Krsto Janjušević, Dalibor Radičević, Jasmina Karanac, Olivera Pešić, Goran Kovačević, Vladimir Petković i Snežana B. Petrović.

Prisutni članovi

...

Ivana Nikolić

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Stevanović

Stranka moderne Srbije
...

Stefana Miladinović

Socijalistička partija Srbije
...

Krsto Janjušević

Srpska napredna stranka
...

Dalibor Radičević

Srpska napredna stranka
...

Jasmina Karanac

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Vladimir Petković

Srpska napredna stranka
...

Snežana B. Petrović

Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda
Poslednji put ažurirano: 24.01.2020, 11:03