Peta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

15.03.2021.

Sednica broj: 5

Predsedavajuci: Ljubinko Rakonjac

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici, održanoj 15. marta 2021. godine, članovi Odbora za zaštitu životne sredine razmotrili su Predlog zakona o klimatskim promenama, koji je podnela Vlada, u načelu.

Članovima Odbora Predlog zakona obrazložila je državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Jelena Tanasković. Ona je istakla da je cilj ovog Predloga zakona smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i prilagođavanje na izmenjene klimatske uslove, usvajanjem i sprovođenjem dokumenata javnih politika. Takođe, cilj ovog Predloga zakona je uspostavljanje sistema kako bi se smanjile emisije GHG na isplativ i ekonomski efikasan način, čime se doprinosi dostizanju naučno neophodnih nivoa emisija GHG kako bi se izbegle opasne promene klime na globalnom nivou i nepovoljni uticaji promene klime. Da bi se ciljevi ovog zakona dostigli potrebno je usvojiti i strategiju niskougljeničnog razvoja, akcioni plan za sprovođenje strategije i program prilagođavanja na izmenjene klimatske uslove.

Nakon obrazloženja, članovi Odbora su odlučili da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakona, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora dr Ljubinko Rakonjac, a priustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Olja Petrović, Marko Mladenović, Samira Ćosović, Tomislav Janković, Vesna Krišanov, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Nevenka Kostadinova, Jelena Obradović, dr Marko Bogdanović, Aleksandar Jugović, Žarko Bogatinović i Dragan M. Marković.

Prisutni članovi

...

Olja Petrović

Srpska napredna stranka
...

Marko Mladenović

Srpska napredna stranka
...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Tomislav Janković

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Gojko Palalić

Srpska napredna stranka
...

Nevenka Kostadinova

Srpska napredna stranka
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Marko Bogdanović

Pokret snaga Srbije - BK
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Diskutovano o aktima

Poslednji put ažurirano: 15.03.2021, 14:12