24. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

18.03.2021.

Na sednici, održanoj 18. marta 2021. godine, članovi Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, koji je podnela Vlada.

Predlog zakona, članovima Odbora, obrazložili su predstavnici resornog ministarstva koji su naveli da su razlozi za potvrđivanje Ugovora o zajmu (Projekat izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima) između Republike Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, potpisanog 30. decembra 2020. godine, u Beogradu, sadržani u činjenici da je Evropska banka za obnovu i razvoj odobrila zajam od 18.000.000 evra Republici Srbiji, kao zajmoprimcu.

Širokopojasni internet predstavlja način povezivanja na internet koji omogućava veliku brzinu prenosa podataka. Razvoj širokopojasnih mreža u velikoj meri utiče na povećanje kvaliteta svakodnevnog života ljudi i pomaže u efikasnijem funkcionisanju u mnogobrojnim oblastima. Uvođenjem ovog sistema omogućava se bolji i brži razvoj društva, olakšava se komunikacija i povećava dostupnost državne administracije, osavremenjuje se proces učenja, pružaju se brže i kvalitetnije usluge iz oblasti medicine i omogućavaju trgovinu i plaćanja sa udaljenih mesta. Širokopojasni pristup je postao značajna karika u razvoju ruralnih i udaljenih oblasti, kao i u razvoju industrijskih oblasti i povezivanju privrednih regiona zemlje.

Posebna pažnja je usmerena na povećanje brzine protoka podataka na internetu u školama seoskih područja, koja nije na zavidnom nivou. Sprovođenjem ovog projekta obezbedio bi se razvoj brzih širokopojasnih mreža u belim zonama u ruralnim područjima širom Republike Srbije, fokusirajući se na škole kao pristupne tačke i prioritetne korisnike.

Projekat će omogućiti izgradnju širokopojasne infrastrukture middle mile segmenta koja će povezivati 500 škola, odnosno javnih ustanova u naseljima u belim zonama seoskih područja sa postojećom širokopojasnom infrastrukturom i obezbediti besplatno, dugoročno pravo korišćenja operatorima elektronskih komunikacija izabranim putem javnog tendera. Zauzvrat, izabrani operatori paralelno će graditi infrastrukturu lastmile segmenta, telekomunikaciona tehnologija koja prenosi signale iz širokopojasne mreže na relativno maloj udaljenosti – od kuće do kuće, koja povezuje škole sa do 80.000 okolnih domaćinstava. Projekat je deo šire inicijative i predstavlja prvu od dve faze, dok je druga faza, koja targetira i do 900 škola i javnih ustanova i 135.000 domaćinstava, planirana kao zaseban projekat u 2021/2022. godini.

Predviđa se da će izgradnja middle mile segmenta podstaći operatore elektronskih komunikacija da razviju lastmile segmente infrastrukture u belim zonama, obzirom da je ovakvo povezivanje komercijalno neisplativo, i koje bi bez državne intervencije ostale nepokrivene u narednim godinama.

Nakon diskusije Odbor je odlučio da usvoji Predlog zakona.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora dr Aleksandar Tomić, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Ana Čarapić, doc. dr Mihailo Jokić, dr Milorad Mijatović, Adrijana Pupovac, Milenka Subić, Olivera Pešić, Velibor Milojičić, Sonja Vlahović i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Milenka Subić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 18.03.2021, 19:18