34. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

17.06.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 17. juna, članovi Odbora razmotrili su više predloga zakona koji se nalaze u skupštinskoj proceduri i to:

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja,
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Projekat integrisanog razvoja koridora reke Save i Drine primenom višefaznog programskog pristupa) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojne politike za efikasnost javnog sektora i zeleni oporavak) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1015 02 D između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za Projekat modernizacije železničkog sektora u Srbiji Faza 1 i
Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o kreditu br. CRS 1020 01 Y između Francuske agencije za razvoj i Republike Srbije za realizaciju Programa urbane sredine otporne na klimatske promene.

Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Singapur o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja obrazložio je viši savetnik u Ministarstvu finansija Dejan Debetić, istakavši da zaključenje ovog ugovora predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne privredne i finansijske saradnje Republike Srbije i Singapura. Takođe, Ugovorom se otklanja problem dvostrukog oporezivanja fizičkih i pravnih lica, naveo je Dabetić. Informisao je članove Odbora da Srbija do sada primenjuje ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa 61 državom ugovornicom.

Set od pet zakona detaljno je obrazložila Dragana Dejanović iz Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija.

Nakon rasprave koja je usledila, članovi Odbora su većinom glasova predložili Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona koji su na dnevnom redu sednice.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Vojislav Vujić, Zoltan Pek, Bratimir Vasiljević, Goran Kovačević, Veroljub Arsić, Sonja Vlahović, Marina Mirković, Ana Čarapić, doc. dr Mihailo Jokić, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Zoltan Pek

Savez vojvođanskih Mađara
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 17.06.2021, 11:21