Deseta sednica Odbora za zaštitu životne sredine

12.07.2021.

Sednica broj: 10

Predsedavajuci: Ljubinko Rakonjac

Odbor: Odbor za zaštitu životne sredine

Na sednici Odbora, održanoj 12. jula, članovi Odbora razmotrili su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode, koji je podnela Vlada, u načelu.
Članovima Odbora Predlog zakona obrazložio je ovlašćeni predstavnik predlagača Ministarstva za zaštitu životne sredine, načelnik Odeljenja za zaštićena područja, geodiverzitet i ekološku mrežu Aleksandra Došlić.

Razlog za donošenje predloženih izmena Zakona o zaštiti prirode je potreba da se otklone određeni problemi i nedostaci koji su uočeni u dosadašnjoj primeni Zakona, obaveza usklađivanja sa odredbama Zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i usklađivanja sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru. Takođe, pojedine odredbe Zakona kojima je izvršeno usklađivanje sa propisima Evropske Unije, potrebno je precizirati i otkloniti nedostatke koji su uočeni u dosadašnjoj primeni tih odredaba Zakona. U tom smislu odredbe koje se odnose na postupak Ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu kao i odredbe o ekološkoj mreži su detaljnije razrađene i potpunije definisane, čime se jedan od najvažnijih procesa u zaštiti prirode, a to je proces uspostavljanja ekološke mreže Republike Srbije, odnosno ekološke mreže Evropske Unije, NATURA 2000, definiše u skladu sa zahtevima Direktive 92/43/EEZ o očuvanju prirodnih staništa i divljih životinjskih i biljnih vrsta i Direktive 2009/147/EZ o očuvanju divljih ptica. Još jedan od razloga za predloženim izmenama se odnosi na izgradnju malih hidroelektrana u zaštićenim područjima.

Nakon obrazloženja i iscrpne diskusije, članovi Odbora odlučili su da predlože Narodnoj skupštini da prihvati Predlog zakon o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti prirode a, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora prof. dr Ljubinko Rakonjac, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora: Samira Ćosović, Tomislav Janković, Marko Parezanović, Vesna Krišanov, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Marija Todorović, Jelena Obradović, Dragana Radinović, Aleksandar Jugović, Žarko Bogatinović i Dragan Marković.

Prisutni članovi

...

Samira Ćosović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Tomislav Janković

Srpska napredna stranka
...

Marko Parezanović

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Gojko Palalić

Srpska napredna stranka
...

Marija Todorović

Srpska napredna stranka
...

Jelena Obradović

Srpska napredna stranka
...

Dragana Radinović

Srpska napredna stranka
...

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove
...

Žarko Bogatinović

Srpska napredna stranka
...

Dragan M. Marković

Partija ujedinjenih penzionera Srbije
Poslednji put ažurirano: 12.07.2021, 13:50