20. sednica Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu

21.07.2021.

Na sednici održanoj 21. jula 2021. godine, članovi Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu razmatrali su Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama, Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva, Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca i Predlog odluke o izboru predsednika sudova.
Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sudijama i Predlog zakona o dopuni Zakona o Visokom savetu sudstva obrazložio je predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš, istakavši da se predlaganjem ovih zakona postižu neophodni koraci u ispunjavanju obaveze iz međunarodnih akata preporuka Grupe država Saveta Evrope za borbu protiv korupcije (GRECO).

Članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati predloge zakona.

Predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca, takođe je obrazložio predstavnik Ministarstva pravde Vladimir Vinš, istakavši da javnog tužioca, na predlog Vlade bira Narodna skupština na period od šest godina i da može biti ponovo biran. S tim u vezi izneo je biografiju Zagorke Dolovac, predloženog kandidata, a Odbor je jednoglasno predložio Narodnoj skupštini da prihvati predlog odluke o izboru Republičkog javnog tužioca.
Predlog odluke o izboru predsednika sudova obrazložio je predstavnik Visokog saveta sudstva Žak Pavlović dok su članovi Odbora jednoglasno predložili Narodnoj skupštini da prihvati pomenuti predlog odluke.

Sednici je predsedavao Vladimir Đukanović, predsednik Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Đorđe Dabić, Nenad Baroš, Dejan Kesar, Bratimir Vasiljević, Dubravka Kralj, doc. dr Mihailo Jokić, Vesna Krišanov, Đorđe Komlenski i Velibor Milojičić.

Prisutni članovi

...

Đorđe Dabić

Srpska napredna stranka
...

Nenad Baroš

Srpska napredna stranka
...

Dejan Kesar

Srpska napredna stranka
...

Bratimir Vasiljević

Srpska napredna stranka
...

Dubravka Kralj

Socijalistička partija Srbije
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Vesna Krišanov

Srpska napredna stranka
...

Đorđe Komlenski

Pokret socijalista
...

Velibor Milojičić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 21.07.2021, 08:03