40. sednica Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava

28.07.2021.

Na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, održanoj 28. jula 2021. godine, članovi Odbora razmatrali su sledeće tačke dnevnog reda:

1. Razmatranje Finansijskog plana Narodne banke Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije;
2. Razmatranje Izveštaja o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2020. godine, koji je podneo Savet guvernera Narodne banke Srbije;
3. Razmatranje Finansijskih izveštaja Narodne banke Srbije za 2020. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, koji je podneo Savet guvernera Narodne banke Srbije;
4. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o monetarnoj politici za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije;
5. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o poslovanju i rezultatima rada za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije;
6. Razmatranje Godišnjeg izveštaja o stabilnosti finansijskog sistema za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije i
7. Razmatranje Predloga odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije.


O tačkama dnevnog reda od 1. do 6. današnje sednice, govorila je guvernerka Narodne banke dr Jorgovanka Tabaković. Tabaković je na početku izlaganja upoznala članove Odbora sa podatkom da Narodna banka broji oko 2.500 zaposlenih.

Tokom sednice, govorila je o preduzetim ekonomskim merama za vreme globalne pandemije, izazvane korona virusom. Istakla je da je Vlada Republike Srbije zajedno sa predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem donela adekvatne i pravovremene mere.
Prema rečima dr Tabaković, Narodna banka je u punoj saradnji sa drugim nosiocima ekonomske politike uspela da pravovremenim i koordiniranim delovanjem minimizira ekonomsku štetu izazvanu pandemijom. Takođe, preduzetim merama Narodna banka Srbije uspela je da nivo bruto društvenog proizvoda iz perioda pre krize, bude dostignut u rekordnom roku, već u prvom kvartalu ove godine.

Sveobuhvatan i blagovremeni paket mera monetarne i fiskalne politike doprineo je da se sačuvaju radna mesta, proizvodni kapaciteti privrede, kao i da se spreči veći pad poslovnog i potrošačkog poverenja. Guvernerka je navela da je Srbija, po pitanju ekonomskih aktivnosti u prošloj 2020. godini, ostvarila među najboljim rezultatima u Evropi.

Nakon konstruktivne rasprave koja je usledila, članovi Odbora su prihvatili Finansijski plan Narodne banke Srbije za 2021. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije.

Članovi Odbora su usvojili Izveštaj o radu Saveta guvernera Narodne banke Srbije za period 1. jul - 31. decembar 2020. godine, Finansijski izveštaj Narodne banke Srbije za 2020. godinu, sa izveštajem ovlašćenog revizora, koji je podneo Savet guvernera Narodne banke Srbije, Godišnji izveštaj o monetarnoj politici za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije, Godišnji izveštaj o poslovanju i rezultatima rada za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije i Godišnji izveštaj o stabilnosti finansijskog sistema za 2020. godinu, koji je podnela Narodna banka Srbije.

Članovi Odbora su predložili Narodnoj skupštini da prihvati Predlog odluke o izboru viceguvernera Narodne banke Srbije, koji je podnela guvernerka, imajući u vidu da viceguverneru dr Ani Ivković ističe mandat. Guvernerka Narodne banke Srbije uputila je predlog predsedniku Narodne skupštine da se ponovo izabere dr Ana Ivković za viceguvernera, na period od šest godina.

Sednici je predsedavala dr Aleksandra Tomić, predsednica Odbora, a prisustvovali su sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Goran Kovačević, dr Milorad Mijatović, Marina Mirković, Sonja Vlahović, Ana Čarapić, doc. dr Mihailo Jokić, Adrijana Pupovac, Zoran Bojanić i Olivera Pešić.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Goran Kovačević

Srpska napredna stranka
...

Milorad Mijatović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Marina Mirković

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Sonja Vlahović

Srpska napredna stranka
...

Ana Čarapić

Srpska napredna stranka
...

Mihailo Jokić

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Zoran Bojanić

Srpska napredna stranka
...

Olivera Pešić

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 28.07.2021, 14:53