16. sednica Odbora za odbranu i unutrašnje poslove

09.11.2021.

Sednica broj: 16

Predsedavajuci: Aleksandar Marković

Odbor: Odbor za odbranu i unutrašnje poslove

Na sednici, koja je održana 9. novembra, članovi Odora za odbranu i unutrašnje poslove razmotrili su Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, koje je podnela Vlada.
Predloge sporazuma Odboru je obrazložio Dragan Petrović, predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je naveo da je Sporazum o uzajamnom priznavanju i zameni vozačkih dozvola između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine potpisan je 27. maja 2021. godine. Sporazumom se našim državljanima koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini omogućava zamena važeće vozačke dozvole Republike Srbije za kinesku vozačku dozvolu bez prethodnog polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita, za određene kategorije vozila, što predstavlja rešavanje važnog pitanja za naše državljane u njihovom svakodnevnom životu, naročito za one čije je obavljanje profesije vezano za upravljanje motornim vozilom. Ista privilegija je garantovana kineskim državljanima u Republici Srbiji. Stupanje na snagu sporazuma i njegova primena predstavljaju direktnu finansijsku korist za državljane Republike Srbije koji imaju prebivalište u Narodnoj Republici Kini jer ih lišava finansijskih troškova polaganja teorijskog i praktičnog dela vozačkog ispita, za određene kategorije vozila i skraćuje postupak dobijanja kineske vozačke dozvole.

Što se tiče Sporazuma o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu, Petrović je istakao da je Sporazum o saradnji u zaštiti od katastrofa na Zapadnom Balkanu potpisan u Skoplju, 29. jula 2021. godine na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije kojim je utvrđena Osnova za zaključivanje Sporazuma i Vlada se saglasila da Aleksandar Vučić, predsednik Republike u ime Republike Srbije Sporazum i potpiše. Sporazum je zaključen kao deo inicijative Mali Šengen sa namerom da inicijativa unese promene u ceo region, podstakne preduzetništvo i približi narod Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

Nakon obrazloženja članovi Odbora predložili su Narodnoj skupštini da prihvati navedene predloge zakona.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Aleksandar Marković, a prisustvovali su i članovi i zamenici članova Odbora Nataša Ljubišić, dr Uglješa Mrdić, Ivan Ribać, Srbislav Filipović, Dijana Radović, Đorđe Todorović, Duško Tarbuk, Milovan Drecun, Justina Košćal Pupin, prof. dr Zoran Dragišić i dr Boban Birmančević.

Prisutni članovi

...

Nataša Ljubišić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Mrdić

Srpska napredna stranka
...

Ivan Ribać

Srpska napredna stranka
...

Srbislav Filipović

Srpska napredna stranka
...

Dijana Radović

Socijalistička partija Srbije
...

Đorđe Todorović

Srpska napredna stranka
...

Duško Tarbuk

Demokratska stranka Srbije Srpska napredna stranka
...

Milovan Drecun

Socijalistička partija Srbije Srpska napredna stranka
...

Justina Pupin Košćal

Socijalistička partija Srbije
...

Zoran Dragišić

Srpska napredna stranka
...

Boban Birmančević

Srpska napredna stranka
Poslednji put ažurirano: 09.11.2021, 10:41